Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Solfrid Therese Stordalen Henriksen

[#71723] Eiliv Austlid kan få krigskorset. ( Feil i historiebøkene, 2.verdenskrig)

Recommended Posts

Guest Solfrid Therese Stordalen Henriksen

Dagbladet. no skriver i dag om Eiliv Austlid som sørget for at regjeringen kom seg unna tyskere 15 april 1940.: 'Historien tilslørt. Det som skjedde før og under trefningene ble etter krigen forsøkt tilslørt, spesielt av en av landets mektigste menn, AP-giganten og FNs første generalsekretær, Trygve Lie. Lie, som ved krigsutbruddet var forsyningsminister og senere ble utenriksminister, pyntet på sin egen rolle ved å gi Austlid stempelet som en offiser med dårlig dømmekraft og dumdristig fremferd.Sannheten var en helt annen, men har tatt over et halvt århundre å avdekke. Det startet med en artikkelserie om kampene på Dovre i lokalavisa Dagningen i 1985.' (Dagbladet)Lenke Det er interessant å se at man jobber med dette så lenge etter, tror nok at vi i fremtiden fortsatt får noen overaskelser ang. hvem som gjorde hva under krigen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ja, den samme historien har jeg oversendt til en venn som er interessert i Kirgs/flyhistorie. Det ser ut til at historie bør skrives om litt fra denne kaotiske tiden. Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai M Kveum

Episoden er omtalt i boken: Krigsvåren 1940. En GLT-bok utgitt av Thorsrud as - Lokalhistorisk forlag. Lillehammer 1990.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

I grunen ikke overrasket. Det er i grunen mange helter vi aldri har hørt noe om. Det finnes heller ikke gode nok oversikter over f.eks motstandsfolk som gjorde heltemodige innsatser. Selv om man har oversikt over mange personer som bidro i krigen, er de fleste historier glemt eller blir nå glemt ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Det ligger ganske sikkert mye god dokumentasjon 'langt nede i arkiver' som fremdeles noen ønsker skal forbli der.....Etter hvert som flere og flere faller fra blir det vanskelige å finne spor, men det er ikke for sent enda. Mye kan gjøres av lokalhistorikere. Det er viktig å få samlet mest mulig muntlig fra flere enn de som vanligvis har vært fremme i rampelyset.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Det har flere ganger vært fokusert på Eiliv Austlids krigsinnsats i pressen. Det var for ca 10 år siden en artikkel i Hamar Arbeiderblad eller Østlendingen. Også der kom Trygve Lie dårlig ut. Det er på tide at Austlid blir hedret for sin innsats.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Halvorsen

Solfrid Therese (1), til din avsluttende setning:Og ikke minst HVEM SOM UNNLOT Å GJØRE HVA I ÅRENE FORUT for 1940 ! Den militærfilosofiske tenking til regjeringspartiet på den tiden - det brukne geværs taktikk - var jo ikke noe særlig positivt bidrag til å sette unge norske menn i stand til å forsvare seg med våpenmakt i 1940 ! !Ideologitrykksaken ’Militært vanvidd eller sivilt fornuft’ forfattet av APs militærekspert midt under Tysklands opprustning på slutten av 1930-tallet kan være nyttig lesing også i 2009. I trykksaken foreslo AP å opprette et sivilt grenseoppsyn helt uten militære oppgaver og avskaffelse av militærvesenet. Det virker som vi snart er tilbake til samme status i 2009, for nå får HV-soldater ikke lenger lov til å øve med gevær Lenke .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Til (8): Det er lett å være etterpåklok og si at Norge burde vært bedre rustet i 1940. På den annen side er jeg ikke sikker på at det hadde hjulpet noe større, når vi ser hvordan Nazi-Tyskland valset over resten av Europa. Kanskje vi snarere hadde opplevd et blodbad dersom vi hadde strittet mer imot.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Til Leif (9):Er uenig med deg nå. Hadde vi hatt ei regjering som hadde begynt å ruste opp omkring 1935 ville vi hatt styrke som sammen med vår natur muligens ville ha virket avskrekkende. Men vi lå dønn nakne! Ja, tyskerne valset over land etter land, men det var bare Norge som virkelig hadde naturen på sin side. Bare synd at poltikkerne IKKE var på norges side.....Og at svenskene ikke hadde sluppet tyskerne på tog til Narvik.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Denne saken har flere sider. Jeg vet ikke hvor godt det er dokumentert, men etter hva faren min fortalte var det atskillige norske offiserer som var svært så tyskvennlige i tida før okkupasjonen, og som aktivt saboterte mobiliseringen. Det kan vel hende at de fleste av dem etterhvert skiftet mening, og uansett har de nok ikke skrevet om det i memoarene sine.Det kan vel også være verdt å minne om at Vidkun Quisling var forsvarsminister i to Bondeparti-regjeringer tidlig på 30-tallet.Jeg synes det blir for billig å hakke ensidig på datidens Arbeiderpartiregjering for at de la landet åpent for nazistene. Det var de uansett ikke alene om.Det var heller ingen på den tida -- verken på høyre- eller venstresida -- som hadde den fjerneste anelse om hva nazismen skulle føre med seg. Derfor synes jeg at vi skal la etterpåklokskapen hvile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heljar Westlie

Er enig i at deler av offiserskorpset hadde tyske sympatier, men dette snudde ganske brått for de fleste 9. april, men da hadde de hverken våpen eller ammunisjon etc.Det er også et faktum at Johan Nygaardsvold (Arbeiderpartiet) var statsminister fra 20. mars 1935. De hadde altså 5 år på seg til å forsterke Norge dersom de ikke hadde ført 'det brukne geværs'-politikk. Det kan produseres/importeres mye forsvarsmatriel på 5 år.Som trådstarter viser til så er det en fremtredende AP-minister som i 1940 forfalsket historien som gjorde at Austlid ble fremstilt som en feiging istedet for en helt. At det skulle ta 50 år før den faktiske historien ble kjent er en skam. Det er å håpe at Austlid post mortem nå får Krigskorset.En av mine bestefedre ga sitt bidrag med å redde Konge og regjering ved transport av luftforsvar til Elverum, mulig også videre oppover i Østerdalen. Han satt i en kjeller i Elverum når bombene falt. Kort tid etterpå måtte han sammen med 2 andre lastebileiere flykte til Sverige og fikk føle svensk 'vennlighet' i 5-6 uker før han fikk reise hjem. Jeg har noen dokumenter på dette, men av egeninteresse skal jeg forsøke å jobbe frem historien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til Heljar (12)Det er også et faktum at mange befal sviktet, den fremste av dem var komandanten i Narvik, nasisten oberst Sundlo, som overga Narvik uten kamp.Den militære undersøkelseskomisjonen var også bl.a. sterkt kritisk til de norske styrkene som gikk over grensen til SVerige fra Østfold.'Det brukne geværs' politikken var situasjonsbetinget, dels var det avskyen for 1. verdenskrig, vel så viktig var det forhold at de militære ble satt inn mot streikende arbeidsfolk, kfr. Menstadslaget.Landets fremste nasi-avis under krigen, Aftenposten, har i årene etter krigen hatt et tilbakevendende tema om nedbygging/neglisjering av forsvaret før 1940.Fakta er som følger. Innsatsen for forsvaret var aldri så stort som i årene før 1905.For de som vil se harde fakta for utviklingen fra budsjettåret 1913-14 og fram til 1940 kan følgende publikasjon anbefales: [url="http://www.ssb.no/histstat/hs1978/hs1978.pdf>http://www.ssb.no/histstat/hs1978/hs1978.pdf (se side 448 ff)Når det gjelder statsbudsjettets størrelse fra 1914-33/34 må man huske på krigstiden med dyrtid (prisstigning) samt paritetspolitikken og innføring av gullstandarden i 1928. Krakket og massearbeidsløshet deretter.Fra at det militære og sivile forsvaret i budsjettåret 1913-14 disponerte 22% av statsbudsjett, noe som holdt seg under krigen var det 22-23 nede i 10%Fram mot 33-34 sank statsbudsjettet i løpende kroner, det samme gjorde forsvarsbudsjettet, men noe mindre.Fra 34-35 fram til og med 1939 steg statsbudsjettet med 65 % i løpende priser, samtidig steg forsvarsbudsjettet med formidable 78 %. Fratrukket en prisstigning på 15 % (

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Kristian, jeg følger deg langt på vei i innlegg (13). Men så kommer til slutt 'Arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet innkludert var tvert i mot. Det var arbeidsfolk som først kjempet mot Hitlerismen, i Spania mot Franco.'Slik du framstiller det (bevisst), får man inntrykk av at det var Arbeiderpartiet og ikke Kommunistpartiet som var den virkelig aktive kraft i den reelle motstanden mot Franco i Spania fra norsk side - er dette riktig? Videre, var arbeidsfolk (hva du nå enn mener med det her), og ikke studenter den største gruppen norske frivillige? Og til slutt, hvor stort bidrag (i forhold til folketallet) ga faktisk Norge i den aktive kampen mot Franco sammenlignet med andre land?Et lite PS til slutt, 'Hitlerisme' brukt i forbindelse med den spanske borgerkrig. PS 2. Var det spanske 'arbeidsfolk' som slåss for Franco?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Er det noen som har glemt å lese overskriften på dette debatt-temaet? Mye av det som står ovenfor er fullstendig uvedkommende Austlid! Skal dere diskutete hvem som sviktet etc etc, så får dere etablere en annen debatt!!Han har fortjent medaljen. Den som hele tiden presset ham var Trygve Lie. Austlid fikk ikke gjøre dette på militært vis. Han fikk rett og slett noe han oppfattet som ordre om å angripe fra Norges forsvarsminister! Det var den direkte foranledningen til at Austlid ble drept.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Beklager, Lie var ikke forsv.minister, men forsyningsminister. Uansett representerte han øverste myndighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Problemet er at det våset som kom fram i innlegg (8) ikke kunne bli stående uimotsagt.Nå må vi snart bli ferdige med å krangle om hvem som hadde skylda for at Norge ble invadert i 1940. Så langt jeg kan skjønne ligger hovedskylda hos Adolf Hitler. Hva slags holdninger folk på venstre- og høyresida her i Norge inntok er relativt uvesentlig i sammenhengen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Dersom jeg husker min krigshistorie riktig, så var det flere som holdt mål oppe på Dovre. Det falt vel også soldater? De viste jo også heltemot og burde også bli belønnet post mortem!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Halvorsen

Det synes for meg som om innholdet i de siste innleggene har fjernet seg noe fra trådstarters opprinnelige hensikt med innlegg 1. Jeg føler et visst ansvar for denne delvise avsporing ved å peke på noen av AP’s unnlatelsessynder forut for 1940 (8) og vil derfor foreslå at en fortsatt debatt i denne retning evt tas opp i et nytt tema.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Eiliv Austlid ble i statsråd idag tildelt Krigskorset post mortem - les i dagens dagbladet.no - Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Therese Stordalen Henriksen

Jeg synes alle inlegg her er interessante, selv om de ikke alle er tilknyttet Austlid. 2 Verdenskrig fenger, og mye vil fortsatt komme fram, som vi ikke tidligere har vist om.Fler og fler får høre om folk i egen familie som var på feil side under krigen. Årene har gått, og forhåpentligvis blir det lettere for folk å få høre sannheten.Men uansett så er det viktig at de som har blitt begått urett, får oppreisning. Vi skylder familiene det, selv om dem det gjelder ikke lenger lever.Sønnen til Austlid sier han ikke er opptatt av medaljen, men at historien kommer frem, og at faren får oppreisning .Fint at han og resten av familien får vite at faren ikke hadde gjort noe galt, men tvert om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.