Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Pål Prestesæter

[#71747] Carl Jansen og Anne Iversdatter Sandbekken, Romedal, Hedmark

Recommended Posts

Guest Pål Prestesæter

Jeg søker opphavet til Carl Jansen og Anne Iversdatter Huseeie/Sandbekken, Romedal. Jeg har funnet følgende barn 1. Johanne født 04.04.1813, dpt. 09.05.1813 i Løten (foreldrenes bosted: Skogsrud), konf. Romedal 10.10.1830, gift med Syver Olsen - på Klafstadeie, Romedal i Ft 1865. 2. Malice født 20.04.1816 døpt Romedal 28.04.1816, gift Romedal 02.01.1838 med Herman Knudsen Elseløkken - bosatt Slaatsveen. 3. Karen født 25.10.1818, døpt Romedal 22.11.1818 (foreldrene bosatt Sandbekken), konfirmert 02.10.1836 (bosatt Nordre Arneberg). 4. Christine f. 04.04.1821, døpt Romedal 17.06.1821 (foreldrene bosatt HuuseEjer), død 27.09.1824. 5. Johannes født 04.09.1823, døpt Romedal 02.11.1823 (foreldrene bosatt Østre Huuseeie), Johannes bosatt sammen med søsteren Malice på Slaatsveen i 1865, han ugift, smed, sygelig. 6. ...-Janna, født 26.01.1826, døpt Romedal 26.02.1826 (foreldrene bosatt på Østre Huuseeier), død 02.12.1826.Jeg har ikke funnet giftemålet til Carl Jansen og Anne Iversdatter. Anne er i Ft 1865 bosatt hos datteren Johanne på Klafstadeie i Romedal. Det er opplyst at hun er 81 år, enke, bortleiet fattiglem, født i Aasnæs Prgjl. En mulig Carl Jansen døde 07.06.1849, begravd i Romedal 13.06.1849, han er da i legd på Formoeie, 84 år.Noen som kan bidra med flere opplysninger om Carl Jansen og Anne Iversdatters opphav?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Kan dette være deres barn også? Karl Jansen og Anne Iversdatter.Knappen.(tror det står det) Kerstine,døpt 19 april 1812,Hof: [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100074855591&lds=1®ion=12®ionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=®ionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke Kirkeboken,høyre,side:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Prestesæter

Takk Ann-Mary og Kirsti! Navnekombinasjonen kan tyde på at det er samme ektepar (dåpen i Hof 1812). Åsnes hørte på denne tiden til Hof sokn, så det passer også siden Anne Iversdatter er født i Åsnes. Mener jeg har sjekket gifte i kirkeboka for Hof, men det kan hende jeg må sjekke et større tidsrom. Christian hører nok også til i samme barneflokk. Han er som flere av søsknene født på Huuseeie. Uten at jeg vet det, ville jeg tro at Sandbekken er navnet på en husmannsplass under gården Huuse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Hvis denne Ole er sønn av 'ditt' par,er det 26 år mellom eldste og yngste barnet deres.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Prestesæter

(Til innlegg 5 og 6): Dette var interessant. Ole er nok også sønn av samme ektepar. De er ved Oles dåp bosatt på Slotsveen. Blant fadderne er oppgitt Herman Slotsveen og qvinde. Herman var gift med Carl og Annes datter Malice. De hadde datteren Mathia til dåpen en uke før. (Se øverst på samme side i kirkeboken). Ole ble altså onkel før han var 1 måned gammel. Dette må også bety at Anne Iversdatter var forholdsvis ung da hun fikk sitt første barn. Vielsen bør derfor ikke være særlig lenge før første kjente barn ble født i 1812, jf. innlegg 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Første barnet til Karl og Anne iversdattter var døpt i Hof.'Din Anne?'Finner ei Anne Iversdatter,9 år på Trongården i Hof i 1801. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Prestesæter

Ser at fadderne til Kerstine som ble døpt i Hof 19. april 1812 alle var fra Trongaarden. Ved folketellingen 1801 er det registrert en Anne Iversdatter, 9 år, datter av selveier og smedemand Iver Jacobsen og Ingeborg Hendrichsdatter på Trongaarden. Denne Anne Iversdatter ville vært 46 år i 1838, og ung nok til å få et barn så sent, jf. innlegg 5.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Barna er: Mallene 1816 Sandebechen, Karen 1818 Sandbacken (Huseeie), Christine 1821 Østre Huseeie, Johanne 1823 Østre Huseeie, Wold-Janna 1826 Østre Huseeie,Christian 1827 Østre Huseeie, Ole 1838 Slotsveen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Johanne f. 3/5 døpt 9/5-1813 Løten, konf. i Romedal 1830.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Prestesæter

Til innlegg 10, 11 og 12: Der har du nok hele søskenflokken jf. debatten ovenfor, med unntak av Kerstine som var født i Hof 1812. Barnet født 1816 hadde det uvanlige navnet Malice/Malise, ikke Mallene. Barnet født 1823 var Johannes, ikke Johanne. Jeg har ikke klart å tyde første delen av navnet til barnet født 1826 - Janna. Ser ut som Hold/Kold eller Wold som du skriver. Uansett et svært uvanlig navn.Noen som har bygdebok for Hof - Åsnes, som evt. kan gjøre oppslag for å se hvilke opplysninger som står om Anne Iversdatter Trongaarden f. ca 1792, datter av selveier Iver Jacobsen og Ingeborg Hendrichsdatter? Hun kan være mor til søskenflokken ovenfor, men foreløpig har jeg ikke funnet vielsen mellom Anne Iversdatter og Carl Jansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Til 2, det står Knapper. Anne Iversdatter på Trongarden i 1801 stemmer vel ikke helt aldersmessig med oppgitt alder i 1865, men den siste er ikke alltid til å stole på¨så jeg tror det er riktig Anne. Trongarden ligger dessuten i den delen av gamle Hof som var Åsnes anneks. I Åsnesboka finner jeg ikke spor av Anne. Iver Jakopsen er nevnt i ei opplisting av alle brukerne på Trongarden i 1801 og det er det.Johanne finnes blant utflyttede fra Løten i 1830. Antagelig fordi hun skulle konfirmeres det året. Det går ikke klart fram om hun flyttet det året eller 17 år tidligere. Under konfirmasjonsopplysningene står det at hun ble vaksinert 1814. Det er ikke fullstendige vaksinasjonslister det året, men han som vaksinerte henne er den samme som vaksinerte de andre konfirmantene, så jeg tror at Johanne kom til Romedal i 1813 eller 1814.I Romedalboka bind 2 er Slåttsveen omtalt: Lars Nilsen (østre) Huse solgte parsellen 1. mai 1827 til Carl Jansen Sandbekken. Carl solgte videre 18/12 1838 til svigersønnen Herman Knutsen, men holt igjen et lite føderåd. Det er ikke nevntfødested/år eller dødsted/år for hverken Carl eller kona Anne. Videre står det barn vi kjenner: Malise, Karen og Christine. En ny opplysning, Herman Knutsen Elseløkken, gift med Malise, var fra Trosholeiet i Løten og født 1812. Sandbækken står nevnt i samme bind under garden Hekne som er i naboområdet til Slåtsveen. Etter Romedalsboka skulle plassen være ubebodd av eieren, men den kan ha vært bebodd av Karl med familie. Eller det kan være to plasser med samme navn i samme område.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Prestesæter

Takk for utfyllende opplysninger. Enig med Sverre i at Annes alder ikke stemmer helt, men dersom hun fikk barn så sent som 1838, bør hun ikke være mye eldre enn 9 år i 1801. Ved datteren Kerstines dåp er alle faddere fra Trongaarden, men jeg ser ingen tilknytning til Anne Iversdatter, Iver Jacobsen eller Ingeborg Hendrichsdatter, jf. patronymikon.Sverre, kjenner du til plassen Skogsrud i Løten hvor familien var bosatt ved Johannes dåp i 1813? En mulig Carl Jansen døde i legd på Formoeie 1849, 84 år. Han skal i såfall være født ca 1765 og er i tilfelle betydelig eldre enn Anne dersom han er den 'rette' Carl Jansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Skogsrud står omtalt i Løtenboka, men Karl er ikke nevnt. Det er et par rare til ved prestenes føringer. Johanne blir kalt selverdatter ved flyttingen i 1830. Jeg tror det er sammenblanding. Faren var selveier i 1830 i Romedal, men jeg tror ikke han var det i 1813 i Løten.I tillegg blir Karl kalt husmann med adresse Huseeiet etter at han kjøpt Slåtsveen. Men jeg tror ikke det skal vektlegges.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.