Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Steinar Olsen

[#71748] Jakobsen og Olsen familie fra Dalsos til Fugløy og Fleinvær i Gildeskål

Recommended Posts

Guest Steinar Olsen

heiFant en familie her med bl. a. tilknytning til Gildeskål.4) Jakob Andersen (ca 1650 1722), en dattersønn av Ole Hermandsen på Utland, var bruker av II og III 1696 1708, og fortsatte med II t.o.m. 1722. 1723 var enka bruker. Ved M 1701 var Jakob 51 år. g. m. Kirsten Mogensdtr fra Fuglstad i Nesna. Barn: 1. Anders Jakobsen 1693 Nordfjord i Nesna 2. Ole Jakobsen ca 1703 bnr. 2 3. Mons Jakobsen 1706 4. Kristen Jakobsen 1708 5. Berete Jakobsen ca 1710 (Lille Alteren NR), 6. Malene Jakobsen ca 1712 7. Kiersten Jakobsen ca 1715så Oles familie5) Ole Jakobsen (ca 1703 - 1745), g. 1724. m. Berit Arntsdtr (ca 1703 - 04.01.1782) fra Sjonbotn? i Nesna. Barn: 1. Johanna Olsdtr 1725 (Hauknes i Nesna) 2. Jakob Olsen 1728 (Fleinvær i Gildeskål) 3. Arnt Olsen 1730 (Helgå i Nesna), 4. Beret Kierstine Olsdtr 1733 (Sandnes) 5. Johannes Olsen 1736 6. Hans Olsen 1740 7. Lars Olsen 1744 (Sør Fugløy i Gildeskål)Enken satt med bykselen et par år. og ble senere gift med:6) Lars Johnsen (1725 1799) fra Utland fikk bbr. dat. 30.12.1747, tl. 30.4. 48. Han var mange år medhjelper i Hemnes kirke. g. 1. 1748 m. enka Berete Arntsdtr (ca 1703 - 04.01.1782) fra Sjonbotn? i Nesna. Ingen barn. g. 2. 1782 m. Marit Olsdtr (1736 etter 1801) fra Finneid bnr. 1. Ingen barn.Det er i skifter i Salten skifter der Jakob Olsen Fleinvær er nevnt. bl. a. på Maren Thomasdtr skifte 1779, der hennes søsken Thomas og Ane g. m. Sven Blix på Sør Helgeland er nevnt. Men er det samme Jakob?Er det noen som vet noe om denne familien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Det var skifte etter Jacob Olsen på Kjønnøya (en av gårdene i Fleinvær) i Gildeskål 06.06.1791. Hans enke var Ingeborg Nilsdatter, og henne var det skifte etter 27.04.1798 på Kjønnøya.Ingeborg Nilsdatter var første gang gift med Christiopher Johannnessen, som døde ca. 1754.Jeg har *antatt* at dette er den Jacob Olsen (og hans far) vi finner igjen på Mevær i innrulleringsmantallet fra 1755 her LenkeNår jeg ser litt nærmere på skiftene, ser jeg at det var to stk Jacob Olsen i Fleinvær i dette tidsrommet.Jacob Olsen, hvis kone Maren Thomasdatter Fleinvær det ble skiftet etter 20.05.1779, og Jacob Olsen Kjønnøya, som det ble skiftet etter 06.06.1791...Den ene av dem var på Mevær i 1755, mens den andre kom seilende opp fra Helgeland... Men hvem var hvem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Litt mer info fra skiftene.Først ang. stedsnavn: Stedsnavnet Fleinvær omfatter matrikkelgårdene Sørvær, Mevær, Løksøya og Kjønnøya. Men ofte blir også Fleinvær brukt som et gårdsnavn synonymt med Sørvær. ----------- 27.08.1771: Skifte etter Ole Jacobsen Mevær. Arvinger var:- Jacob Olsen Sørvær- Berithe Olsdatter, g.m. Christopher Andersen i Rødøy.----------- 20.05.1779: Skifte etter Maren Thomasdatter Fleinvær. Arvinger var:- enkemann Jacob Olsen Fleinvær- bror Thomas Thomassen Høgsetdal i Gildeksål- søster Ane Thomasdatter, g.m. Sven Blix i Sør-Helgeland- altså ingen livsarvinger.----------- 02.10.1781: Skifte etter Johannes Christophersen Kjønnøy. Arvinger var:- moren Ingeborg Nilsdatter g.m. stefaren Jacob Olsen Kjønnøy- halvbror Ole Jacobsen Kjønnøy, 17 år- halvbror Nils Jacobsen Kjønnøy, 14 år- halvsøster Berethe Kierstina Jacobsdatter Kjønnøy, 22 år- halvsøster Anna Elisabeth Jacobsdatter Kjønnøy, 21 år- halvsøster Ølegaard Jacobsdatter Kjønnøy, 8 år----------- 23.05.1787: Skifte etter Ane Jacobsdatter Oldereid i Skjerstad. Blant arvingene var:- Inger Jacobsdatter, g.m. Jacob Olsen Sørvær i Gildeskål----------- 06.06.1791: Skifte etter Jacob Olsen Kjønnøy. Formue 498-2-8, gjeld 221-5-7, divere saker i boet med følgende merker, S:L:S, C:J:S, J:O:S - E:N:D, J:P, O:N, J:C:S - K:S:D, A:J:S, C:J:S. Arvinger var:- hustru Ingeborg Nilsdatter Kjønnøy- sønn Ole Jacobsen Kjønnøy, 30 år- sønn Nils Jacobsen Kjønnøy, 27 år- datter Berethe Kristina Jacobsdatter Kjønnøy, 33 år- datter Ane Elisabeth Jacobsdatter, 31 år, g.m. Ole Andersen Mevær- datter Øllgaard Jacobsdatter Kjønnøy, 16 år- dessuten nevnes enkes første mann Christopher Johannessen Kjønnøy som det det ble skiftet etter i 1754, og deres avdøde sønn Johannes Christophersen.----------- 18.09.1795: Skifte etter Jacob Olsen Sørvær i Gildeskål. Arvingene her var kun hustruen Inger Jacobsdatter og søsteren Berthe Olsdatter 'i Helgeland'. Altså ingen livsarvinger.-----------Så til manntallet fra 1755:På Løksøya finner vi Hans Jacobsen, over 40 år, og Hans Nilsen, 35 år.På Mevær finner vi Ole Jacobsen, over 40 år, og sønnen Jacob Olsen, 31 år, ugift.Vi finner også Ole Nilssen, 26 år, Jacob Anderssen, over 40 år, og Lars Christensen, 24 år.På Kjønnøya finner vi Stephen Monssen, 36 år, og 'enkens dreng' Jørgen Michelsen, 25 år.-----------Vi får anta de den omtalte enka på Kjønnøya er den Ingeborg Nilsdatter som er nevnt i skiftene over.-----------For meg ser det da slik ut:Ole Jacobsen, f. en gang før 1715 i Gildeskål, døde som enkemann i 1771. Hans barn var A) Jacob Olsen og B) Berithe Olsdatter som ble gift med Christopher Andersen i Rødøy.A) Jacob Olsen var født ca. 1724 i Gildeskål. Ble første gang gift med Maren Thomasdatter (fra Høgsetdal i Gildeskål) som døde uten barn i 1779. Ble andre gang gift med Inger Jacobsdatter fra SKjerstad, som var ble enke etter Jacob i 1795, og som heller ikke hadde noen (overlevende) barn med ham. Så har vi Jacob Olsen som kom fra Dalosen i Hemnes/Sør-Rana, f. ca. 1728, og som jo da ikke var i Gildeskål ved manntallet i 1755. Et par år senere fant han en attraktiv enke på Kjønnøya i Gildeskål (på vei til eller fra Lofoten, kanskje?) - Ingeborg Nilsdatter - og giftet seg henne. Det var hun som hadde dreng på Kjønnøya i 1755. Disse to fikk så minst 5 barn sammen, og har stor etterslekt i Gildeskål og andre steder. (Bl.a. meg selv.) Er dere andre enige i mine slutninger...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heidenne famiien Berithe Olsdatter, g.m. Christopher Andersen i Rødøy. Har en Chr. A. født i Givær 1730 gift med Berit O. som bosatte seg i Meløy/Rødøy, kan det være dem som nevnes her.Ingeborg Jakobsdtr er vel fra Oldereid, og har familienavnet RybergEllers må jeg fåp plasert de her i databasen men det er vel flere som har vært borti de her.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Helene Erntsen

Har denne Ingeborg Jacobsdatter (Ryberg) en søster Berit som ble gift med Christopher Jebelsen i Beiarn i 1755?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiJakob Nilsen Ryberg og hans 2. kone Inger Hansdtr er foreldre til både nevnte Berit og Ingeborg JakobsdtrSteinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Helene Erntsen

Flott, da fikk jeg bekreftelse på noen notater jeg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Steinar, kommer opplysningene i innlegg (1) fra en bygdebok? Sør-Rana eller Hemnes?Siden jeg trolig stammer fra den Jacob Olsen du fant, så får jeg notere meg det som evt. er å finne der :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

ja den kommer fra Hemnesboken på nett og fra Frodes side, som du vel kommer til. De er etterkommere av Mogens Johansen fra Nesna bl. a.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Takker, Steinar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Steinar: Eg trur nok du tek feil når det gjeld å identifisere Kristoffer Andersen i innlegg 4. Eg går ut frå at den 'Chr. A.' du nemner, er han som har ein bror, Anders, som det er skifte etter på Givær i Bodø i 1767. Kristoffer er då gift og bur på Gjelset i Gildeskål. Problemet er at Kristoffer og kona bur der også i 1801 (sjå folketellinga), mens han som var gift med dotter til Ole Jakobsen, budde i Rødøy i 1771, då det vert skifta etter verfaren.Kristoffer var heller han som var født rundt 1725 på Stor-Selsøya og som døydde i 1802 same staden. Han var son til Anders Jonsen Stor-Selsøya og Berete Kristoffersdtr Nedre-Valle i Meløy. Berete var dotterdotters dotter til Margrete Jonsdtr Benkestokk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heifint å få vite.Da har jeg kommet til konklusjonen at Ole Jakobsen som ifølge sit eget skifte var far tilklipp fra Frank sitt innlegg 3A) Jacob Olsen var født ca. 1724 i Gildeskål. Ble første gang gift med Maren Thomasdatter (fra Høgsetdal i Gildeskål) som døde uten barn i 1779. Ble andre gang gift med Inger Jacobsdatter fra SKjerstad, som var ble enke etter Jacob i 1795, og som heller ikke hadde noen (overlevende) barn med ham.B) Berit som var gift med (Klipp) Kristoffer var heller han som var født rundt 1725 på Stor-Selsøya og som døydde i 1802Sistnevnte hadde sønnen Anders som var gift 1792 m. enken Helene Pernille Johansdtr 1751 - 1/8 1824 På Anders døde barnløs i før 1798 skifte 1798 på Eskeholmen. Faren Chr, andersen og enken var arvinger.Dermed slutter jo den familien før 1801 og går dermed ut av historien.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest magne jensen

Hei Fikk mye ny info her. Til innlegg 3. På 1700 tallet bodde det folk også på 'Innervær' og 'Unsøya' i Fleinvær. Tror den omtalte Inger Jacobsdatter ble gift 2 gang med Fredrik Nilsen Innervær. (folketellingen 1801). Jacob Olsens datter Øllegaard ble gift med Peder Cristensen, de bodde på Unsøya. En annen datter av Jacob, Anne Elisabet ble gift Ole Andersen, Mevær. Denne Ole finner jeg ikke opphav til. Har tidligere ettersøk info her vedr Ole Andersen uten å lykkes En tredje ting. Er det noen som kjenner navnet på Ole Hermandsøns datter. Vennlig hilsen Magne Jensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiklipp fra Hemnes bygdebok en del redigert. Datterens navn er ikke opplyst.5b) Ole Hermandsen, trolig gift med enka etter bruker nr. 4, (Christopher Olsen) brukte 2 pund 16 mark fra tidligst 1662 til 67, 1 våg 1668 72 og 4 pund 73 87. Ved M 1666 var han 61 år, med stedsønnene Dessuten hadde han en datter, som var mor til Jakob Anderssen Dalosen Barn: 1. Lars Christopersen 18 år 2. Thomas Christopersen 13 år 3. datter Olsdtr gift på Dalsosen 4. Herman Olsen Hiort, nevnt i en arvesak som ble behandlet på Lurøy ledingsbergsting 1692.Neste bruket Ole Olsen kan og være hans barn.Det interesante her er jo at sønnen kalles Hiort noe som tyder på kontakt til Trøndelag.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.