Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#71790] Seilskipsdatabase med ca 2500 seilskuter fra 1750-1920.

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Odd Mørland, opprinnelig fra Arendal, bosatt i Furnes (ved hamar), ga i 1999 Statsarkivet i Hamar sin database. SAH bearbeidet databasen, og den er i dag å finne på Aust-Agderarkivets sider: http://www.aaks.no/skuteregister.Basen inneholder navn, hjemsted, byggeår, kapteinens og reders navn også i noen tilfeller mannskapets navn.Og det morsomme er å lese alle skutenes navn. Her finnes Greske, Romerske, og Norrøne navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Veldig bra med denne søkbare database! :-) Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Kjempebra ! Fant en 3-tipp og en av hans skuter hadde samme navn som hans kone....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har sett på dette registeret tidligere og skjønner fint lite av hvilke kilder som er benyttet frra 1700-tallet. Det finnes ingen informasjon om hva registeret skal inneholde, intet om kilder, intet (av forklaring) om tidsavgrensningen, etc. Jeg sitter selv på mye innsamlet kildestoff om seilskuter fra 1700-tallet (inntil 1730-t), men vet ikke hvordan mitt materiale kan utnyttes i forhold til dette Aust-Agder-registeret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det er nok andre bidrag også enn Odd Mørlands registreringer som er med i databasen. Dessuten er det vel slik (så vidt jeg husker) at basen ikke er helt 'ferdig'. Når det gjelder kildebruken, er jeg enig med Tore i at den er uklar - men jeg går ut fra at AAKS vil kunne si noe mer om det, og om det eventuelt vil bli gjort noe mer med basen i framtida.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreJeg kan ikke svare deg på ditt spørsmål, men hvis du tar kontakt med Børge Strand på SAH kan han sikkert svare deg på det tekniske, da det var han som hadde ansvaret for Mørlands base.Informasjonen i Mørlands base er hentet fra en rekke kilder: Protokoller med målebrev og nasjonalitetsbevis, Veritasprotokoller, skipsmålingsprotokoller og bilbrev. Bilbrevene var en attest om at et skip var ferdigbygget og inneholder opplysninger om byggeprossessen, hvem som var skipsbyggemester, partsredere og mye annet. De fleste bilbrevene er hentet fra rådstueprotokollene i Arendal.ALLE kildereferanser er registrert i Mørlands database.Basen til Mørland er nok 'flettet inn' i AAKS's eget register, så skuteregisteret består av flere baser, men de kjenner jeg ikke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ellers kan jeg jo minne om Malmsteinregisteret (Norsk Sjøfartsmuseum), som har en større geografisk bredde: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Og dette er den eldste skuten i Mørlands base: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og der er kilden sekundær (Tvedestrandsboka). Sv. Svendsen, som både skrev Tvedestrandsboka (1936) og bygdeboka for Holt (1940), hadde også samlet mye informasjon om skuter på Agder - som andre senere har benyttet seg av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

til innlegg 6: flott at protokoller over målebrev er benyttet - dette er jo en sentral kunnskapskilde. Men *hvilke protokoller* og hva er arkivsignaturen til protokollene ? Man burde jo få opp et kilderegister og gå derifra til de aktuelle nevnte skutene.Ellers så synes jeg en optimal tittel kunne ha vært: Norsk skipsregister (alternativt: Norsk fartøyregister) periode xx-xx.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreJeg hadde i grunn ikke tenkt å diskutere kildene her i denne debatten. Mørlands base er kildebelagt, om det er primær eller sekundær, vet jeg ikke.AAKS drifter denne databasen nå, så mangler eller ønsker om forandringer, må jo rettes direkte til dem.Overskriften er 'Seilskipsdatabase med ca 2500 seilskuter fra 1750-1920', og jeg påpeker i innlegg 1 at jeg snakker om Mørlands base, og da er tittelen korrekt, og den samme SAH benytter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, jeg er fullstendig klar over at overskriften på denne tråden e rhelt i overensstemmelse med databasens navn. Det var databasens navn jeg ville rette opp.Jeg er også enig i at ønsker om forandring i databasen skal rettes til databasens eier. Men hvis man ikke skal kunne ytre seg her om slike forhold, så skjønner jeg ikke hvorfor vi har denne tråden gående her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har heller ikke ment at de medtatte skip / skuter / fartøyer mangler kildehenvisninger.Det jeg har tatt opp her (siden det er en tråd om dette emnet i Brukerforumet) - er at man ikke kan vite hvilke kilder som er gjennomgått (og derigjennom: hvilke kilder som ikke er gjennomgått) . . . . hva angår 1700-tallet.F eks.: Er det gjennomgått skipsregistre i tollbøkene for året 1760 ? Hvis ja, er det registrert skip / skuter / fartøyer fra *alle* bevarte tollbøker fra 1760 - eller kun fra enkelte av bøkene ( i så fall hvilke) ?Hva med tollbøker 1761 ? og 1762 ? Hva med skipsrelaterte kilder i Danske Kanselli Skapsaker ? Hva med kilde ri Rentekammerete Realistisk ordnet avdeling ? (begge hovedserier i Riksarkivet). Eller er inter fra disse hovedseriene Skapsakene og R.o.a. registrert ?Er noen tollbøker eldre enn 1760 registrert ? Er noen av byskatteregnskapene registrert ?Hvor mange skuter fra 1700-tallet er tatt med ? 100 ? 1000 ? Det finnes jo tusenvis av skuter i lett tilgjengelig 1700-tallskilder . . . . .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Tråden ble startet av meg kun som en informasjon til de som ikke var oppmerksom på denne databasen, og innlegg 2 og 3 beviser jo at noen har hatt nytte av denne informasjonen alt.Men å ytre seg er lov, og det er bra at noen påpeker mangler her på forumet, men vi kan ikke gjøre noe med det, det er det bare AAKS som kan gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Kjempebra, Lars Ove ! En får glede seg over det som ligger der, så får det bli opp til de som ser manglene å fylle hullene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

AAKS har fått en mail av meg hvor jeg ber de forklare kilde-referansene.Når jeg får svar, så legger jeg det her

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har nå fått svar fra arkivar i AAKS, og for det første ser han problemet med å forstå forkortelsene til kildereferansene. Det blir ordnet innen kort tid. Da vil det bli publisert en forklaring til forkortelsene.Når det gjelder Mørlands del av databasen så registrerte han først og fremst Arendalsskuter og benyttet biilbrev, skipsmålingsprotokoller, nasjonalitetsbevisprotokoller, sjøfolketellingen av 1875 og S. Biørns og A. Ingemans signalbøker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Da burde kanskje seilskuteregisteret hett Arendal Seilskureregister eller lignende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreJo Mørlands base skulle kanskje hatt det navnet, men Mørlands base er bare en del av den totale basen. Aust-Agder-Arkivet laget på begynnelsen av 1990-tallet en database basert på registrering av Aust-Agderskuter i Veritas og tollbøkene for tollstedene i Aust-Agder.Så det er her snakk om to baser som er slått sammen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.