Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Halvor Aaby

[#71817] Kontakt mellom Modum og Ringebu på 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Halvor Aaby

Ved midten av 1600-tallet er to garder i Ringebu eid av personer som bor i Modum. Den ene er Elvestad 2 huder der Amund Udfindsen Fure sitter med bøkselen fram til ca 1657. Den andre er nedre Lunde i Venabygda, 2 huder, som er eid av Jens (Thommesen) Hovland fram til ca 1660, deretter av Gunder Hengsle. I bygdeboka Modum IV er det dessuten opplyst at Kirsten Siversdatter gift med Lauge Eriksen Fossen hadde solgt 1/2 hud i Lunde i Ringebu. Dette var odelsgodset til Kirsten og søstra Ingeborg. Ingeborg kan ha vært gift med Jens Thommesen i hennes tredje ekteskap, men i bygdeboka er hun som ble gift med Jens kalt Sevaldsdatter.Er det noen som kjenner mer til disse folka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det eneste jeg kan si på stående fot, er at Ringebu-forbindelsene (det var enda flere), sees i skattelistene for Modum allerede i de tidligste listene på 1600-t. Forbindelsene kan derfor ligge tilbake på 1500-t., og kildematerialet er kanskje litt spinkelt til å finne ut så mye mer. Hvis det ikke skulle finnes diplomer som kan kaste lys over dette, det har jeg ikke undersøkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Noen stikkord om Lunde og Elvestads eiere tidlig 1600 tall på Modum. Disse årstall er ikke absolutte år, det er bare noe jeg har tatt med meg i farta.Siffuer Sunsteby står oppført med 2 huder i Lunde i årene 1615, 1618, 1620. I 1624 nevnes Peder Sønsteby med 1 hud, Ingeborg Syversdatter ½ hud og Kiersten Syversdatter ½ hud.Det kan se ut som om disse personene er identisk med Syver Iversen nevnt på Sønsteby (øvre?) 1601-1620. Gift med neste bruker, Asgier nevnt 1621-1624. Ut i fra navn og eierforhold hadde Syver i hvertfall døtrene Ingeborg og Kiersten. Asgier er nevnt som Ingeborgs mor. Når det gjelder Peder (Hansen?)så er jeg usikker, men jeg ser ikke bort i fra at han ble gift med enken Asgier.Når det gjelder Elvestad så nevnes Wdfind Sønsteby (nedre?) med 1 hud her i 1615 og 1624. Han er nevnt som bruker på Sønsteby 1597 - 1628, etter ham nevnes Helvig 1632 - 1647, som nevnes med 1 hud 3 skinn i Elvestad i 1647. I 1641 er Amund Fure oppført med 3 skinn i Elvestad, samtidig nevnes det at moren (uten navn) er medeier med 1 hud. (Sønnen) Amund Offuindsen nevnt på Fure 1632-1657-. (I 1630 heter brukeren på Sønsteby (nedre?) Amund, det kan godt være ham). Amund Fure brukte også Hval en periode.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Ops hva skjedde der? Det ble nesten epostadressen min.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Takk til Svein Arnolf og Jan. Det er ikke sikkert at vi kommer så mye lenger bakover i tid. Jeg kjenner ikke noe til eierne av Nedre Lunde i Venabygda før Jens Hovland. I Elvestad var det en mindre del som hørte til andre enn folka på Modum. Det finnes bl.a. et utrykt diplom fra 15.4.1630 som viser at Endere Graffer på Fron og Iffuer Lunde i Fodevang med samtykke av hustruene Brynild (Michels)?daatter og Guri Michelsdaatter har solgt 4 kalvskinn i Elffuestad til Oluff Elffuestad. Hver av kvinnene hadde 2 skinn som arvelig eiendom. Det kan tenkes at en av foreldra til Brynhild og Guri var i slekt med Udfinn eller kona Helvig.Det er uklart om Gunder Hengsle var i slekt med Jens Hovland eller kona Ingeborg. Det er også uklart for meg hvor Lauge Eriksen, gift med Kirsten Syversdatter, kom fra. Han hadde bl.a. dattera Asgjerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Lauge Eriksen skal ha vært en sønn av Erik Dignes. Se (37) i denne debatten (4217) Lenke som også kommer inn på Modum/Ringebu-forbindelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Debatt 4217 er interessant lesestoff. Jeg var ikke klar over den, til tross for at jeg søkte på tema 'Modum' før jeg la inn et eget innlegg. Ellers vil jeg bare gjøre oppmerksom på at gården Elstad i Ringebu, som er nevnt i debatt 4217, er den samme som dagens Elvestad, ikke dagens Elstad. Namnet Elvestad uttales 'Ælsta', med tjukk l, mens Elstad uttales 'Ellsta'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.