Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Fredrik J. Skjørten

[#71822] Niels Holst, n. i Hunnebostrand 1587

Recommended Posts

Guest Fredrik J. Skjørten

Min,(og mange andres) ane, fogden i Heggen og Frøland, Jørgen Nilsen Holst (1599-1676) skal ifølge Finne-Grønn (ingen kilde angitt) være født i Hammelev i Haderslev amt i 1599. Jeg har søkt etter han i danske kilder uten resultat. Men, andre forhold gjorde at jeg tok frem igjen Tore Vigerust artikkel i Genealogen 19: 11-26, 2005. Der skriver han om sildefisket i Båhuslen i 1556 til 1589, og siterer fra et pergament i RA om Henrik Gyllenstjernes salg av jord og tomter til Kronen i Hunnebostrand og Lysekil 2. juni 1587. Hen listes på s. 13 opp bl. a. navnet på strandsittere i Hunnebostrand. Blant disse nevnes 'Niels Holst ij boer j daller'. Vigerust forteller at på grunn av det rike fisket strømmet det folk til bl. a. fra Danmark til dette område. Niels Holsts hjemsted nevnes ikke, men etter hans navn å dømme, er han en borger fra Holstein. Fornavnet kan passe med at fogden Jørgen Nielsen Holst er hans sønn, kronologisk kan det også passe. Sitter noen på informasjon som kan støtte opp under, eller avkrefte en slik hypotese? Hilsen Fredrik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei. Det har ikke kommet noen innlegg om dette tema. Jeg skal gi litt mere informasjon. Opplysningen om Jørgen Nielsen Holsts fødested har jeg funnet i Finne-Grønns bok om slekten Michelet fra 1919. Dette er en bok som er meget påkostet. Finne-Grønn opplyser at Jørgens Nielsen Holsts oldebarn Johanne Christina Augusta Jørgensdatter (datter av Jørgen Hansen Holst/Herseter) var gift med oberstløytnant Christian Fredrik Michelet, som alle norske medlemmer av Michelet-slekten stammer fra. Christian Fredrik Michelet overtok Herseter, som forble i denne slektens eie i ca.100 år. Som et kuriosum kan jeg nevne at fadder ved Johannes dåp i Trøgstad kirke 27/2-1718, var fyrst Christian August av Sønderborg (Kilde: Kirkeboken for Trøgstad). Fyrsten var offiser og tilknyttet de militære styrker i Østfolds grenseområde mot Sverige på den tiden. Grunnen til at jeg nevner dette er at jeg antar at Finne-Grønn har hatt tilgang til slekten Michelets private notater under arbeidet med boken. Vet andre noe om dette ? Hilsen, Fredrik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.