Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Myrstad

[#71825] Farslinje fra Heidal

Recommended Posts

Guest Trond Myrstad

I disse DNA-tider er det ekstra interessant å følge den paternale og maternale linjen sin (fars- og morslinjen). Jeg kan følge farslinjen min tilbake til Ole Iversen, født ca. 1757 i Vågå. Han giftet seg med Anne Haldorsdatter Bakken 13.2.1791, og er i FT1801 husmann med jord på Plassen (under Faukstad) i Heidal (se også tema 11011). Er det noen av Heidals-ekspertene som vet hvor Ole Iversen kom fra / hvem foreldrene var ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jakup Skjedsvoll

Eg er ingen Heidals-ekspert, men når ingen annan svarar, kan du vel få det vesle eg i farten kan finne.Den Ole Iversen du spør etter, var mest truleg han som vart døypt 05.12.1756, faren var Iver Olsen, mora er ikkje oppgjeven ved dåpen. Fadrane var Ole Sæteren, Østen Kjørren, Peder Hansen Kari Heringstad og Imbiør Brenden. Fadrane knyter guten til Heidalen, helst den nedre delen, så langt nemna gjev opplysning om bustad.Men det vart også døypt ein Ole Iversen vel eitt år før, 28.09.1755, også han med far Iver Olsen. Fadrane var Anders Stenstuen, Peder Knudsen, Svend Olsen, Marit Espe og Brit Saxen. Ut frå bustadnamna til nokre av fadrane var denne guten truleg frå same området. Det er mogleg at gutane var brør og at den fyrst fødde kanskje døydde som spedbarn, men eg har inga opplysning om det.Dette er dei to einaste Ole Iversen eg i farten har funne døypt i Vågå i tida 1754 - 1760. Far til den Ole Iversen du søkjer, var dermed nokså sikkert Iver Olsen.Men frå der er det vanskeleg å koma vidare, for det var to Iver Olsen som gifta seg nær samtidig.21.10.1753 trulova Sold. Iver Olsen og Pige Marit Guttormsd. seg, med kausjonistane Ole Olefsen og Lars Guttormsen.27.07.1755 trulova Ungk. Iver Olsen og Pige Marit Hansd. seg, med kausjonistane Ole Sveen og Peder Knudsen.Eg har ikkkje funne andre Iver Olsen som gifta seg i Vågå i tida 1739 - 1756.Vi merkjer oss at ein Peder Knudsen både er kausjonist ved siste trulovinga og deretter fadder til den sist fødde Ole Iversen. Det kan tyde på at den Ole Iversen var son til dei som trulova seg i 1755 og dermed at mora var Marit Hansdotter.Eg har ellers ikkje nokon kunnskap om kvar dei var frå. som gifte i 1755 er begge foreldra for gamle til at vi kan finne dåpen deira i kyrkjeboka. For å kunne rekkje opphavet deira vidare er ein derfor avhengig av meir lokalkunnskap enn det eg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jakup Skjedsvoll

Ein burde sjølvsagt lesa betre korrektur før ein la inn innlegget.Peder Knudsen var fadder til den fyrst fødde Ole Iversen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Geografibetraktningene dine synest rette. Knut Pedersen som er nevnt, var vel Soksin som var bygdemålsdikter, klokker og skolelærer. Ellers finner jeg min tipptipp Ole Jonsen Sæteren nevnt som fadder. Hilsen Helge Hålåsæter, oppr. heidøl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Må finsikte geografien litt, likevel: Ole d 5. desember var fra Øvre Heidalm mest Øverbygd, mens guttebarn d 28, april var trolig fra nedre Heidal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Må finsikte geografien litt, likevel: Ole d 5. desember var fra Øvre Heidal mest Øverbygd, mens guttebarn d 28, april var trolig fra nedre Heidal. Det skal være Peder Knudsen i forrige innlegg. (Er litt trøytt og ukonsentrert)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jakup Skjedsvoll

Ypperleg at det kjem ein Heidalsekspert på bana!Eg var tilsikta litt upresis og skreiv nedre delen av Heidalen, ikkje Nedre Heidal; såvidt eg kan sjå, er alle namna frå Heringstad og nedover.Men for innsirklinga av kvar foreldra budde ved dåpen til dei to, ville det vera nyttig å få veta meir nøyaktig kvar bruka ligg. Sokse (Saxen) ligg vel ved Heringstad? Men Sæteren, kan det vera Hålåsæter?, kvar ligg Kjørre (Kjørren), Brenna (Brenden) og Steinstugu (Stenstuen)?Knut Pedersen, 'Soksin', budde sjølvsagt i Sokse denne tida, men den Peder Knudsen som var både kausjonist og fadder, trur du det kunne vera sonen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Hallo, Du er dyktig i Heidalsgeografien, Jakup. Sæteren var et sjølstendig bruk fra ca 1840. Jeg skal dit med amerikansk slektning i morgen Mandag. Kjørre var vel et husmannsbruk under Steinfinnsbø som jeg ikke har greid 100% å lokalisere. Det var 4-5 Brenden under Faukstad og til dels Slette. Oldemor mi kom fra Gustad-Brenden der. Jeg er så sliten at jeg ikke orker å se etter Stenstuen (under Slette ???). Peder Knudsen var sønnen. Han med familie var for noen år forvist fra Soksen og KANSKJE var nettopp til Stenstuen (eller Steinlien?) Var deretter noen år igjen i Soksen, bl.a. 1801. God natt, hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Takk så mye til både Helge og Jakup for innleggene.Jeg fant begge kandidatene på Family Search også, men der er det tildels motstridende opplysninger. I FS er begge oppført med fødested Sæteren. Tanken min var også at den første Ole (døpt 28.9.1755) døde kort tid etter fødselen, og at den neste gutten (døpt 5.12.1756) ble oppkalt etter den døde broren. Men om de to er født to forskjellige steder i Heidal, stemmer ikke dette (kfr. innlegg (5)).I FS er moren til begge Ole Iversen oppgitt både som Marit Guttormsdatter og Marit Hansdatter. Marit Guttormsdatter er i overenstemmelse med forlovelsen mellom Iver Olsen og Marit Guttormsdatter 21.10.1753 (innlegg 2).I FS er i tillegg Ragnhild Hansdatter oppgitt som ektefelle til Ole Iversen døpt 5.12.1756. Det to gifter seg 12.11.1780. Den Ole Iversen som ligger på farslinja mi giftet seg imidlertid med Anne Haldorsdatter Bakken 13.2.1791(se Tema 11011), og jeg har ingen opplysninger om at han giftet seg flere ganger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Den Ole Iversen som gifter seg med Ragnhild Hansdatter (se innlegg (9), (og som ikke er min ane) finner vi på Kongsparten i FT1801 (46 år) sammen med foreldrene Iver Olsen og Marit Knudsdatter.'Min' Ole Iversen finnes som nevnt i innlegg (1) under Faukstad (45 år). Ut fra alderen på de to Ole, er det vel Ole døpt 5.12.1856 som er den mest sannsynlige kandidaten. Men å få dokumentert dette blir vel vanskelig ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Iver Olsen 9 år fra Reset under Faukstad finner vi i FT1865

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Helge,Det ble visst en trykkleif i innlegg (10). Fødselsåret skal selvfølgelig være 1756 - ikke 1856.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.