Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Thore O-Haugerud

[#71845] Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Præstegield i 1771

Recommended Posts

Guest Thore O-Haugerud

I 1771 utkom Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Præstegield i Aggershuus Stift i Norge København,Dedisert til Johan Friedrich von Struensee Boken 13 eksemplarer kom i sin opprinnelige versjon og er ytterst sjeldenI 1977 utgav Nordre Høland Historielag en Faximileutgave som forlengst er utsolgt.'Skolemester' Johan Jochum( Johansen) Calensky f.1711 var sansynlig bosatt i området rundt Løken på den tiden. Har noen anledning til å gjøre et oppslag i denne boka for å se om denne personen er omtalt der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Svaret er ganske enkelt:Verken Kalensky eller andre personer er nevnt i Giellebøls bok, med noen få unntak. I forbifarten nevnes ”Hr. Capitain [Andreas] Botner” (s. 9), for øvrig en tremenning av Reier Giellebøl. Og i kapittelet om ”Om Jord-Arterne, Bierge, Stene og Mineral”, hvor han beskriver de første forsøk på å anlegge et jernverk på det senere Eidsverket, nevnes både ”en Student ved Navn [Andreas] Jølsen” som foreviste funnet av jernholdig erts til ”nu Geheimeraad og Stift-Amtmand [Caspar Herman] von Storm” (s. 37) som dristig anla et jernverk på Nordre Eid i Høland – hvilket ble et kortvarig prosjekt. Dertil omtaler Giellebøl i kapittelet ”Om adskillige Mærkværdigheder ved Stædet” den lokalt kjente trefningen ved Riser bru i 1716 mellom kong Karl XII og norske styrker anført av oberst Kruse (s. 11-17). Dessuten har jo Giellebøl dedisert boken til hans ”Høygrævelige Excellence, Høy-Velbaarne Herre, Herr Johan Friderich von Struense”.Giellebøls bok plasserer seg pent inn i rekken av topografiske ”bygdebøker” på 1700-tallet, og må anses først og fremst som en beskrivelse av Hølands herligheter, med forslag til hvordan man kan bedre utnyttelsen av dem.Neste ”generasjon” av ”bygdebøker” er ”Bidrag til Hølands Menigheds og Præsters Historie” av Gabriel Smith Faye (sogneprest i Høland), utgitt i 1866. Og så kom i 1914 Olaf Holtedahl (med hølandsk herkomst) med ”Høland og Setskogen herreder”. Heller ikke noen av disse omtaler Johan Jokum Kalensky. Derimot vil han nok bli å finne i den hittil siste ”generasjon” av ”bygdebøker”, nemlig det pågående prosjektet ”Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog”.Jeg tør vel si at Reier Giellebøls beskrivelse av Høland neppe er så veldig mye lest i våre dager. Jeg har lest den (faksimileutgaven) – og den kan anbefales for de spesielt interesserte. Men som kilde for personopplysninger om navngitte personer på 1700-tallet, er den helt ubrukelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.