Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#71880] Oppslag bygdebok for Tysnes - Garden Støle

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

I bygdeboka for Strandvik, står Herborg Endresdatter g. Johannes Arnesen Håland, oppført med en odelspart på 11 mark smør i garden Støle. Ho skal ha ei søster Synneve Endresdatter g. Elling Johnsen Lygre, busett på Lygre.Står det noe i bygdebok for Tysnes, som forteller hvem faren Endre er. Står det noe om hvem moren og eventuelt hvem Herborg sine søsken er?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Utne

Du skriv ingen ting om årstal, men i farten finn eg berre dette om Endre på garden Støle (Ernst B. Drange, Tysnes 1 s. 224):Peder Støle nemnd 1610--17 må ha budd på Øvragarden. Endre Støle, nemnd 1617-21, var truleg ein slektning av eigarane, systrene Sygni og Herborg Endresdøtre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takk for svaret Erling.Det er slik i hu og hast, at ein glemmer det viktigste, nemlig å skrive årstall. Dei du har funne er nok dei eg var på jakt etter. Det fortalte likevel ikkje så mykje, men Endre kan sjølvsagt ha vært Endre Ellingsen Sundvor.Ser ut til at Øvre og Nedre Støle er delt i nøyaktig to like parter i 1663: 3 spann og 1/4 hud, egentlig ikkje så stor gard. Det skulle vel tilsi 72 mark smør, av dette eier da Endre Ellingsen Sundvor senere 48 mark smør eller 2/3 deler av garden. Slik sett kunne ein tru at garden var delt mellom 3 søstre, da eg ser at Herborg eigde 11 mark og like mykje i vara. Dette blir riktignok berre 22 mark, som egentlig skulle vært 24 mark smør.Endre er sønn av Elling Jonsen Lygre trulig g. med Synneve/Sygni Endresdatter. Det var Elling Jonsen som fikk kjøpt Herborg Endresdatter sin part.Kanskje er siste søster Ragnhild Endresdatter g. Elling Andersen Gjøn. Denne Elling eier da en stor part i Homlevik på Tysnes, som ser ut til å komme fra kona Ragnhild.Finnes det noen supplerende opplysninger, som kan gi svaret på hvem Endre er, altså faren til Herborg og Sygni og kanskje også Ragnhild?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Utne

E. Darange, Tysnes 1 s. 509:Johannes Ådneson Nese d. o. 1645 vart g. m. Herborg Endresdtr. og tok over på Håland 1601. Dei var mellom dei mest velståande folka i bygda. Johannes var lagrettemann i 1632/33 og ein av borgensmennene for Ola Hodlekje, da han vart sett fri etter oppreisten mot futen Søren Bondeson. Johannes selde i 1634 kona Herborg sin odelsjordepart i Støle til verbroren Elling J. Lygre i Strandvik, sjå Ø. Støle. Johannes sjølv atte lenge ein arvepart i Nese. I 1612 måtte han bøta 2 dlr. for klammeri med ein Henrik Kollen og 3 år seinare like mykje for slagsmål. Han vart nemnd oppsitjar fram til 1642, men hadde medbrukar Ola, truleg ein son, frå 1628. Johannes døydde kring 1645. Kjente born: 1. Ola? sjå nf. 2. Hans, sjå nf. 3. Ådne b. N. Hope. 4. Endre b. N. Hope. 5. Nils Frøkedal og 6. (Lars Singelseter var truleg og sønene til Herborg og Johannes.)s. 219: Øvra-Støle: Verbrørne Elling Lygre i Strand- vik og Johannes Håland i Tysnes åtte i 1620- åra 1 p. sm. 1/3 h. i Øvra-Støle. Denne parten vart sidan Ført som 1 p. 3 mrk. sm. 1/4 h. og er identisk med det seinare br. 2. på øvra-Støle. Johannes Håland skøytte sin part, 11 mrk. sm. og like mykje i vårer, til verbroren Elling i 1634. Denne delen av Øvra-Støle vart verande i Elling Lygre si slekt frametter, i 250 år. Enkja hans vart nemnd eigarfra 1647 og til ut i 1660-åra. Sonen Endre Sundvor overtok parten kring 1670 og fra 1675 son hans att, Ola Endreson Lygre. Borna til Ola Lygre hadde heimelen i fyrstninga av 1700-talet, men dottera Guro g. m. Johannes Nordtveit overtok så aleine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Mange takk igjen Erling.Det du skriv bekrefter meir eller mindre at dei to søstre overtok 2/3 parter av garden og at det trulig finnes ei søster til. Hvem faren Endre er, blir likevel ikkje løst, så da er det å prøve finne ut hvem som eier den siste parten.På garden Homlevik, nevnes det noen Endre der som kan kobles til de samme slekter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Kanskje litt pussig, men i bygdebok for Fitjar nevnes det at Endre Nedre Levåg eier i garden Støle i Etne, det samme gjør Elling Lygre, kanskje blanding av garder eller?Endre eier også blandt annet i gardene Frøkedal og Nes på Tysnes. Er Nes samme gard som Nese i innlegg 4, som da Johannes Ådnesen eier part i, kanskje gjennom kona?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Lirr informasjon om Endre Levåg:Information om Endre Levaags mor i 'Sunnhordland tingbok 3' för år 1652: http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB3.htm'Sirj Josnes som hende er giff/ue/n hendis Liffstiid 1 løb Smør, de thre løber Smør och thoe Huder følger Sl: Lauritz Kierlands Arffinger, med 1 løb Smør och 1 hud i Sanduig som de haff/ue/r som Odelsgods, Huorimod Jesper Effne haff/ue/r 2 løber Smør och thoe huder udj Loffthus i Haranger, saa hand haff/ue/r ½ hud for megit paa hans Lod, Huorimod Sl: Lauritz Kierlands Børn formeende dennem burde wedderlaug. Derimod Kreffuede Jesper først paa hans Hustrus wegne, hendis part aff 115 R/ix/d/ale/r som war udlaant paa den Gaard i Haranger som bleff forbrut en Søster part, 38 R/ix/d/ale/r 2 /marcher/. Noch Kreffuer hand for noget gods udj Sogen nemblig 2 løber Smør och 8 Meler Korn udj en Gaard kaldis Slinde, som Lauritz Kierland schal haffue soldt med Thuende hans Farbrødere och En Søster, nemblig Jacob Opdall, Lauritz Skage och Endre Leewog sin Moder, huoraff hun paa hendis lod iche haffde faaed mere end 6 Rdr. huilche hun haffde laandt Sl. Lauritz Kierland igien,'Ellers har jeg notert dette:Det er en hypotese ifølge Tysnes bygdebok under gården Nese at Endre kan være sønn av Størk Nese og NN Matsdatter'Størk Ådnesen, Nese er nevnt som lensmann i Uggdal sokn 1586 - 1601. I 1599 og 1604 møtte han som lagrettesmann. Størk var således en av de fremste mennene i bygda. Han eide jordegods i Nese i 1610. Da var han selveier for 2 1/2 spann smør i Nese og Broren Johannes Ådnesen, Håland eide like mye. Størk hadde hele gården Nese til ut i 1590-årene. Den Jon som da tok over bnr. 2 var vel en slektning av ham (sønn/svigersønn). Størk døde omkring 1610, og enka hans blir nevnt på bnr. 1 1613 - 1617. Størk må ha hatt sønnen Ola på bnr. 2 og trolig svigersønnen Anders på bnr. 1. Han hadde også trolig ei datter gift med Anders L. Kongsvik og ei datter gift med Ola Hovdanes. Var Størk dessuten den til nå ukjente far til Endre Levåg, på Fitjar ?. Endre eide jordegods i Nese i 1624/1625 og eide fortsatt i 1647. I så fall var Størk gift med ei datter av Mats Fartegnson Skaga i Kvinnherad, som var gift med mor til Jacob Sle i Uggdal, Hustru Gyrid. Det er flere ting som tyder på nært samband mellom ætta på Nese og Sle-ætta i Uggdal.1. Endre Levåg 2. N.N. Størksdatter, g.m Anders Andersson. 3. Ola Størksen 4. N.N. Størksdatter. f. Nese på Tysnes. d. 1633, Lille Kongsvik på Tysnes. 5. N.N. Størksdatter. f. Nese på Tysnes d. 1639, Hovdanes på Tysnes.'Og dette:'Endre åtte nedre Levåg og 1 1/2 spann smør, 3/8 hud i Frøkedal og 1/2 l. smør, 1/2 hud i Nes i Tysnes, i Skage 1/2 pund smør og 1 slett mark pengar, i Slinde i Sogn 1 1/2 spann, 3 1/2 mrk. smør og 3 mæler korn. Dette godset betalte han odelskatt for.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Lirr informasjon om Endre Levåg:Information om Endre Levaags mor i 'Sunnhordland tingbok 3' för år 1652: http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB3.htm'Sirj Josnes som hende er giff/ue/n hendis Liffstiid 1 løb Smør, de thre løber Smør och thoe Huder følger Sl: Lauritz Kierlands Arffinger, med 1 løb Smør och 1 hud i Sanduig som de haff/ue/r som Odelsgods, Huorimod Jesper Effne haff/ue/r 2 løber Smør och thoe huder udj Loffthus i Haranger, saa hand haff/ue/r ½ hud for megit paa hans Lod, Huorimod Sl: Lauritz Kierlands Børn formeende dennem burde wedderlaug. Derimod Kreffuede Jesper først paa hans Hustrus wegne, hendis part aff 115 R/ix/d/ale/r som war udlaant paa den Gaard i Haranger som bleff forbrut en Søster part, 38 R/ix/d/ale/r 2 /marcher/. Noch Kreffuer hand for noget gods udj Sogen nemblig 2 løber Smør och 8 Meler Korn udj en Gaard kaldis Slinde, som Lauritz Kierland schal haffue soldt med Thuende hans Farbrødere och En Søster, nemblig Jacob Opdall, Lauritz Skage och Endre Leewog sin Moder, huoraff hun paa hendis lod iche haffde faaed mere end 6 Rdr. huilche hun haffde laandt Sl. Lauritz Kierland igien,'Ellers har jeg notert dette:Det er en hypotese ifølge Tysnes bygdebok under gården Nese at Endre kan være sønn av Størk Nese og NN Matsdatter'Størk Ådnesen, Nese er nevnt som lensmann i Uggdal sokn 1586 - 1601. I 1599 og 1604 møtte han som lagrettesmann. Størk var således en av de fremste mennene i bygda. Han eide jordegods i Nese i 1610. Da var han selveier for 2 1/2 spann smør i Nese og Broren Johannes Ådnesen, Håland eide like mye. Størk hadde hele gården Nese til ut i 1590-årene. Den Jon som da tok over bnr. 2 var vel en slektning av ham (sønn/svigersønn). Størk døde omkring 1610, og enka hans blir nevnt på bnr. 1 1613 - 1617. Størk må ha hatt sønnen Ola på bnr. 2 og trolig svigersønnen Anders på bnr. 1. Han hadde også trolig ei datter gift med Anders L. Kongsvik og ei datter gift med Ola Hovdanes. Var Størk dessuten den til nå ukjente far til Endre Levåg, på Fitjar ?. Endre eide jordegods i Nese i 1624/1625 og eide fortsatt i 1647. I så fall var Størk gift med ei datter av Mats Fartegnson Skaga i Kvinnherad, som var gift med mor til Jacob Sle i Uggdal, Hustru Gyrid. Det er flere ting som tyder på nært samband mellom ætta på Nese og Sle-ætta i Uggdal.1. Endre Levåg 2. N.N. Størksdatter, g.m Anders Andersson. 3. Ola Størksen 4. N.N. Størksdatter. f. Nese på Tysnes. d. 1633, Lille Kongsvik på Tysnes. 5. N.N. Størksdatter. f. Nese på Tysnes d. 1639, Hovdanes på Tysnes.'Og dette:'Endre åtte nedre Levåg og 1 1/2 spann smør, 3/8 hud i Frøkedal og 1/2 l. smør, 1/2 hud i Nes i Tysnes, i Skage 1/2 pund smør og 1 slett mark pengar, i Slinde i Sogn 1 1/2 spann, 3 1/2 mrk. smør og 3 mæler korn. Dette godset betalte han odelskatt for.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takk for innspill Kjellaug.Det kan synest som om Størk Ådnesen kanskje var gift med den siste Endresdattera, sett i forhold til at han trulig fikk sønnen Endre Levåg. Igjen så kan ein jo stille spørsmål om Fitjarboka tar feil iht. at Endre Levåg eigde i garden Støle i Etne eller om han eigde i Støle på Tysnes? Det vil vel kanskje bygdeboka for Etne kunne slå fast.Likevel klarer eg ikkje å finne ut kven denne Endre er, altså far til disse søstrene Herborg, Signe og kanskje kona til Størk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Det siste om at Størk var gift med ei Endresdatter, ser eg jo at du skriv Kjellaug ikkje stemmer, men at han var gift med ei datter til Mats Fartegnson Skaga

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Verken Endre eller Elling er n som eiere av krongodset Støle i Etne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takk for den Arnfrid.Eg ser under garden Vik i Fitjar, så er dette blitt retta til Støle på Tysnes, der da Erik og Tørris Vik eier sammen med Kristoffer Ø. Levåg og Tarald N. Levåg (svigerfar til Endre), i tillegg nevnes da Mons Støle. Dette utgjør til samen så mykje at dei alle må hatt hand om heile garden Støle, både øvre og nedre. Dei må på ein eller annen måte ha vært i slekt med dei to Endresdøttrene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Min debatt var ikkje først mynta på Endre Levåg, så eg har ikkje lest dei debatter som du viser til Arnfrid. Eg har skumma gjennom det som står der og noe som slår meg oppi alt dette er følgende fra diplomsamlingen:1596: Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdene Bjørndal, Eide og Tegland i Hålandsdalen. Til vitterlighet undertegner seks lagrettemenn fra de 3 nevnte skipreider.Kort fortalt, så står det i bygdebok for Austevoll, at Endre (Enner) eier samme part i Vinnes som Oluf Vinnes dvs. heile Vinnes. Dette er alt som står om Endre. Oluf brukte heile garden i 1590.Oluf Hovland, må være garden Haugland i Kvinnherad, då eg ikkje finn noen gard med dette navn. I såfall er det Oluf Einarsen (Enner/Endre?) g. Brite Pålsdatter. Ei datter Karen skal ha blitt gift med Jon Eriksen Brandvik, sønn av Erik Jonsen Brandvik, igjen sønn av Jon Gauteson fødd i Valo. Det kan synest som om Brita Pålsdatter har vært gift før, da også med ein Oluf på Indre Rød. Her finn me Størk, som trulig er Størk Olufsen, som flytta til Bjørndal i Strandvik. Denne Størk er bror til Johannes Olufsen Omvik, Gunder Olufsen Haugland/Rød. Under Rød nevnes samtidig ein Samson Olufsen.Dei overnevte har ein eller annen tilknyting til Endre Olufsen Bjørndal i Strandvik, men denne Endre finn ein ikkje så mykje om, men velhalden var han.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.