Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#71908] Oppslag bygdebok for Tysnes - garden Lid

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

I ei sak fra Meland på Tysnes 1692, nevnes Arne og Bård Lid. Der nevnes da far (ikke navn) til Bård og hans kone Brita. Hva heter far til Bård?Er Arne og Bård i slekt?Står det oppført andre Arne og Bård på denne garden før 1692?Peder Søvik i Os eier i garden Lid, står det hvem denne Peder er og hvem han eier Lid i sammen med? Er han i slekt med Arne og Bård?Antar at dette er Arne i 1701 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Ernst Berge Drange: Tysnes Gards- og ættesoge, bind 4, side 174 og 181:Bård Olson Li f. ca. 1654 d. 1729 g.m. Anna Nilsd. var sønn av Ola (Bårson Li) f. ca. 1610/15 d. 1657/80 og hans andre kone Brita Jonsd. Olas første kone het Anna.Ådne Knutson f. ca. 1645 g. 1674 i Strandvik m. Johanna Eriksd. Sunnfjord d. ca. 1717. Drange skriver at Ådne trolig er av den gamle Li-slekta.Det var to tun på Li, og det er nevnt til sammen over 20 brukere før 1692.Jeg finner ikke noe om at Peder Søvik eide noe i Li. Når levde Peder Søvik?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei Norodd og takk for svaret.Peder NN Søvik var brukar sammen med Mons i 1603 og fikk garden aleine i 1611. Så er spørsmålet om det er samme Peder videre, for første kone døde og Peder gifta seg med ei Anna ca 1640 og så igjen med ei Guro ca1645. Barn. Oluf d.e. f.ca1605 og Oluf d.y. f. ca1640. Peder var ein velstandsmann og eigde blandt annet 1 laup i garden Lid på Tysnes. Han døde i følge bygdeboka ca1653.Eg noterte meg tidligere at bygdebok for Tysnes skriver Kolbein (Adnesen Li?) Meland. Det står rikitgnok ett spørsmålstegn. Det som er interessant er det som står i tingboka 1658, sjå nedenfor. Kolbein sine døttre vart gift med Ole Meland og Mattias Myklebust. Jordegodset som de eier, blandt annet i Eikeland, er det samme jordegods som er hos Lars Hope i Fana.På Legland i Strandvik finner vi ein Kolbein i 1519 og ein Lasse i 1563. Arne Bårdsen Legland bekrives som sønn av Bård Bårdsen Kleppe, der faren Bård var g. NN Svendsdatter 2g. Arne Olufsen Nettland. Arne og Lars går forøvrig også igjen på Hope i Fana, der da Arne sin svigersønn Oluf er lensmann og er nok samme mann som flytter til Skjold i Fana, der da en tilflytter med navnet Størk Baardsen kommer i 1620. Så er spørsmålet om det finnes noen koblinger her.ANNO Chr. 1658. Den 22. 7br. Waare Wi Effterschrne. Christen Bertelss Soernschriffuer offuer Sundhorlen. Olle Hiert Ager, Haluor Seruold, Niels Houge, Laurss Liøtun, Erich Sundfiord, och Elling Houge, Laugrettess Mend i Stranduig schibrede, Effter Louglig Till Neffnelse Forsamblet paa Lejland, Retten At Betiene, Neruerende Morten Nortued Lenssmand och got Folch Fleere, Huor Da Anne Lejland haffde med Slodz Steffning Ladet Steffne Olle Meland och Mattis Møchlebost Till Odelss Reigning om deris Sammen haffuende Odelssgoedz, Huor Da Arne lejland berette At Olle Meland opberer 11 mrk Smør Aarligen och - 15 s penge i Echeland i Forn. Schibrede, Huor Aff hand For Meentte At bør haffue halffueparten, Da effter Fore Fallende Tale parterne Jmellum, Bleffue Arne lejland och Olle Meland Forligte Saaledess At Olle loffuet At giffue Arne - 7 Rdr For 5 1/2 mrk Smør och - 7 1/2 i Echeland i Fusse Sogn,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Det kan vel også føyes til at Arne Bårdsen Legland, sjølvsagt kan være sønn til Bård Arnesen Skjelnes, igjen sønn av Arne Olufsen Nettland. Kolben Arnesen Meland kan også være sønn av Arne Olufsen Nettland.Ser vi på garden Tuft i Strandvik, så er eier av 1 1/2 laup 1 spann smør 3/4 hud Nils og Størk Skjold Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Det er to gårder som heter Li på Tysnes. Peder Søvik eide i Vestre Li som er den andre gården.På Østre Li finner vi 1563 Ådne Kolbeinson som Drange med et spørsmålstegn antyder kan komme fra Legland i Strandvik. Ådne kan være far til Bård Li som kan være far til Ola Li som var far til Bård Olson Li.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takk for svaret Norodd.Det var veldig mange uvanlig brukte navn på flere ulike steder. Selv om vi ikke finner sikre beviser, så må det være en sammenheng mellom disse slekter, for de eier jo i de samme gardene. Slik sett kan ein tru at Drange har rett når han indikerer tilbake til Kolben Legland, som trulig må være den som er opphavet til de alle. De var ikkje få garder de eigde i Strandvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Eg treng ei lita presisering fra Tysnes bygdebok, om dette er mulig.I bygdebok for Fusa under garden Legland, står følgende: Arne nevnt 1590-1613. Bård nevnt i 1612-13. Jon er nevnt 1615-1627. Ole Simonsen nevnt 1618-1620.Samtidig står det også at Arne, Bård og Ole er nevnt 1600.Arne Bårdsen Legland f. 1606 skatter i 1628. Samme mann som eg nevner i innlegg 3, som går til sak mot Ole Meland og Mattias Myklebust.Spørsmål:Står Aadne Kolbensen Ø. Lid kun nevnt i 1563 under Ø. Lid eller er han nevnt senere år, i såfall når?Står sønnen Bård Aadnesen oppført i noen tidsepoke under Ø. Lid, i såfall når?Nevnes det noen Ole på Ø. Lid i den samme periode, altså 1560-1620?Antar at Ole Baardsen Ø. Lid er for ung til å være bruker i 1600, men står det noen alder på han?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Ådne Kolbeinson Li ga 1 dlr. landskatt i 1563. Samme året ga han skatt av jordeiendom med 1 dlr. 2 skill. Ådne var også nevnt 'under' Li på 1590-tallet og siste gang 1605/6. Han var lagrettemann to ganger 1593 og en gang 1598.Bård Li hadde bruk 1 fra 1601/2 til han døde ca 1620. Enka hadde bruket fram til 1637.Ola Li var nevnt 1601 - 05 og overtok trolig resten av Ådne sitt bruk.Drange mener at den Ola (Bårdson) som overtok bruk 1 etter Bård, var født 1610 - 15.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Mange takk igjen Norodd.Var ikkje heilt lett å få plassert alle disse Arne og Baard folket. De tilhører definitivt samme slekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.