Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan M. Larssen

[#71918] Løytnant Elias von Heltberg

Recommended Posts

Guest Jan M. Larssen

Håper på bistand til å finne foreldrene til løytnant Elias von Heltberg som i Overhalla bygdebok bind 1 under gården Omlen nevnes som halvbror til Johan Pedersen Omlen, født 1764. Elias Heltberg nevnes også i Nærøy bygdebok bind IV under gården Sandnes.Om det er riktig at løytnant Elias von Heltberg er halvbror av Johan Pedersen Omlen må de følgelig ha felles far, eller mor.Foreldrene til Johan Pedersen Omlen er i følge Overhalla bygdebok:Peder Joensen Omlen, f. 1724, d. 26.4.1807. Han ble i 1750 gift med Magnhild Eriksdatter, f. 1726, d. 1799 i Omlen.I kirkeboka for Overhalla 1799-1816 har det ikke vært mulig å finne Magnhild Eriksdatter, d. 1799, men derimot Magnhild Nielsdatter Omblen, d. 73 år gammel 1799 i Omlen.Det er nok lite trolig at Elias er sønn av Magnhild. Hennes første barn, Ole Pedersen Omlen, ble f. ca. 1751, mens hennes siste barn, Serianne Pedersdatter, ble f. i 1770. Hun kan selvfølgelig ha fått barn utenfor ekteskap, men det er lite trolig.Derimot kan nok Peder Joensen Omlen ha fått barn som enkemann, i eller utenfor ekteskap. I følge bygdeboka var han f. 1723, og han var således omlag 75 år gammel da hustruen Magnhild døde. En noe høy alder å få barn i, selv i de dager, og det blir ikke noe bedre når han i kirkeboka oppgis å være 96 år gammel når han døde.Ovenstad gjør heller ikke saken bedre - om han da omtaler rett person - sitat:HELTBERG, Elias, f. ca. 1771 i Norge - kom i tjenesten ca. 1783 - Uoff ved 1. Trondhj. nasj. inf. regt. til 30/9 1791, da han blev fenr. à la suite ved samme regt.Etter å ha vunnet en odelssak mot halvbroren Johan Pedersen Omlen i 1803 satt Elias som eier av en gårdpart på Sandnes i Nærøy. Her ble han i en jordavgiftsprotokoll samme år omtalt og titulert som løytnant Elias Von Heltberg.Inklusiv hovedpersonen har jeg funnet følgende personer med samme navn som alle har forbindelser til Overhalla:1. Elias von Heltberg. Angivelig halvbror av Johan Pedersen Omlen. Han kan muligens være identisk med nr 2.2. Elias Heltberg, født ca. 1771. Løytnant og omtalt av Ovenstad. Gift med Christiana Suhm.3. Elias Heltberg Lund. Oberstløytnant og stortingsmann (1762-1824). Gift med Anna Fredrikke Schive.4. Elias Heltberg darre, f. ca. 1750, d. som major i Overhalla. Gift med Cecilie Margrete Rust.5. Elias Pederson Heltberg. Gift med Mathea Henrichs Lorentz. Han omtales i Kirkeboka for Overhalla 1748-1779, folio 272, omtrent som følgende, sitat: Effter at Ædle Negotiant Elias Pederson Heltberg har foreviist Kong. allernaadigst Dispensation, datert Christiansborg Slot d. 19de Julii 1771, om at ægtevies udj Huuset med Jomfrue Mathea Hebricha Lorentz af hvilken Præst Vielsen maatte forlanges osv. (Innføringen i kirkeboka er tydet med bistand av Else B. Rustad).Mitt spørsmål blir da som følgende: Når ble løytnant Elias von Heltberg født, og hvem var hans foreldre?Mvh Jan M. Larssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Du har jo henvisnig til en kilde som burde gi svar på spørsmålet. Finner du igjen odelssaken i 1803 bør svaret stå der. Finner du hvem som eide Sandnes før Elias von Heltberg er det også en mulighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Piro

Et godt råd: Opplysninger om alle som har båret navnet Heltberg i Norge/Tyskland finnes i de omfattende slektsbøkene som min avdøde, gode venn Arnlioth Gelline Heltberg, San Fransisco har skrevet. Arnlioth lot Statsarkivet i Oslo (på Sognsvann) få kopier av disse. De finner arkivert under 'Privatarkivene' (Slekten Heltberg) og kan bestillles på lesesalen der. Den Elias Heltberg, som var født ca. 1771 var sønn av Peder Heiberg Heltberg.Mvh Bjørn Piro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.