Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Fredly

[#71978] Daniel Augustinussen Hals(e). Kan han ha vært gift flere ganger?

Recommended Posts

Guest Kjell Fredly

Hei! Jeg vet at Gjertrud Henriksdatter Strøm skal ha vært hans kone, men det som gjør at jeg lurer på om Daniel Augustinussen Hals(e) kan ha vært gift flere ganger, er at flere av hans (og Gjertruds?) barn ikke har kalt henne opp etter som jeg kan se. Når det gjelder sønnen Isak Danielsen Hals 'i Sollesundet' som det var skifte etter i 1688, så finner vi navnene på barna:1. Arent f. ca. 1671.2. Lisbet f. ca. 1673.3. Barbra f. ca. 1677. Disse var barna han hadde med første kona, Anne Catharina Arentsdatter. Jeg skjønner at de kan ha hatt ei Gjertrud som var død før skiftet, men da skulle en kanskje forvente at hun ble oppkalt av sine søsken senere? Med andre kona, Anne Henriksdatter Aksetvik hadde han barna:1. Daniel f. ca. 1681.2. Henrik f. ca. 1684.3. Augustinus f. ca. 1686.4. Anna Catharina f. ca. 1687. Her er det heller ingen Gjertrud. Ellers er det jo ikke vanskelig å finne oppkalling i denne søskenflokken, i alle fall de fleste av dem. Kan Daniel Augustinussen ha vært gift f. eks. først med ei Lisbet eller Barbra? Er det noen som har synspunkter på dette?Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Ved skiftet etter den 'gud-elskende Matrone' Annna Christina Jensdatter Bing i 1732 (hun var gift med Augustinus Isaksen Hals på Dyrnes) er det blant sølvtøyet en skje med initialene D:A:S G:H:D samt årstallet 1657, det er jo trolig at dette står for Daniel AugustinusSon og Gjertrud HenriksDatter, og at de i alle fall var gifte da denne skjeen fikk initialene i 1657. Ved skiftet etter Isak Danielsen Hals i 1688 hadde barna disse formynderne:1. Arent f. ca. 1671. Formynder Ole Danielsen. Ved manntallet i 1701 er det opplyst at Arent Isaksen var utenlands.2. Lisbet f. ca. 1673. Formynder Anders Christophersen. Lisbet ble gift med Frantz Augustus Krøger i Bergen i 1698.3. Barbra f. ca. 1677. Formynder var Hans Halvorsen Todal. Barbra ble gift med enkemann og gjestgiver på Korsnes, Henrik Pedersen Wulf.4. Daniel f. ca. 1681. Formynder var Ole Danielsen. Daniel tok vel over gården på Hals.5. Henrik f. ca. 1684. Formynder var Nils Waagland. Henrik var i 1701 tjener hos borger Christopher Eckhoff på Odden. henrik ble gift med Ingeborg Olsdatter Odden.6. Augustinus f. ca. 1686. Formynder var Nils Tørrisen Waagland. Augustinus var gift tre ganger og bosatt først som handelsmann på Brattværet, senere på Dyrnes. Første kona hans, Kirsten Olsdatter, kan ha vært en søster til Ingeborg Olsdatter Odden.7. Anna Catharina f. ca. 1687. Formynder var Hans Halvorsen Todal. Anna Cath. var gift med væreier Rasmus Danielsen på Brattværet. Han var fra Remkall i Aukra. Enken Anne Henriksdatter Hals f. Aksetvik sin laugverge i 1688 var Christen Sørensen Halse. Enka Anne ble gift for andre gang med Jens Larssen Krabbe. Formynderne var nær slekt av disse barna, men hvordan var de i slekt? Ole Danielsen var nok farbroren, og Hans Halvorsen Todal var også nær slekt, men hvem var de andre?Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Hei Kjell!Kanskje du først bør stilla spørsmålet om kven Daniel Augustinusson var son til? Er det klårlagt eller er dette ukjend?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Hei Finn! Tja, jeg tenkte vel egentlig å dra igang en diskusjon ang. hvem som var gift med hvem, og heller etter hvert komme inn på en del problemstillinger når det gjelder Hals-slekta. Men jeg kan jo spørre om det er klarlagt hvem han er sønn av? Kanskje du vet mere om dette? På diverse slektssider verserer det jo at han skal ha vært en sønn av Augustinus (Jonsen?) Halse, men er dette bevist?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Selv om det ikke direkte angår tematittelen, vil jeg nevne at på Asmundvåg på Hitra finnes hos Jens Torsteinsen (patronymet Torstein leder vel kanskje mot Nordmøre?) i 1701 tjenestedrengen Augustinus Jonsen, 18 år, som er født i Nordmøres fogderi.På nabogården Strøm bor på den tid selveier og sagmester Daniel Danielsen, 43 år. Han er sønn av lensmann Daniel Augustinussen Halse og gift med sin kusine Ellen Augustinusd., ifølge Fugelsøy antagelig fra Rognskog i Halsa og av Hals-slekten fra Tustna.Selv ætter jeg fra Ole Gabrielsen Strøm (f. 1630), som hvis han skulle være fra Nes i Hemne (ikke bevist) og sønn av Ingeborg Augustinusd. der (g.m. Gabriel Olsen Røg), kan være en godt eldre fetter av Daniel Strøm. Ole Gabrielsen har for øvrig en sønn Åge, som vel ikke helt utenkelig kan være kalt som en kortversjon av Augustinus? (Litt frie navneformer, initialkallinger og også oppkallinger av motsatt kjønn er ikke uvanlige i dette strøket.)Sett på denne bakgrunn er det vel grunn til å anta at drengen på Asmundvåg også gjerne kan tilhøre samme slektskretsen, altså den som bruker det litt sjeldne fornavnet Augustinus (Øystein), som ellers finnes hos enkelte prester. Og er muligens denne Augustinus Jonsen på Asmundvåg far til Ole Augustinussen på nærliggende Håvik og søsteren Marit Augustinusd. på Edøy i Kvenvær, der gift med Jørgen Svendsen, som er svoger av Sten Eriksen Strøm, som igjen er dattersønn av Daniel Danielsen Halse på Strøm?Her gjelder det å holde oversikten, så blir Augustinus-slekten ganske klarlagt etter hvert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Tja, no har eg ikkje særleg med tid til å engasjere meg på dette forumet for tida, men eg ser at du spør om kven formyndarane til Isak Danielsson sine born var. Nils Toresson Vågland var som vi ser formyndar for to av dei, nemleg Henrik og Augustinus.Nils Toresson var i følgje N. M. Vaagland brukar på Inner Vågland i Halsa og hadde Lisbeth Augustinusdotter frå Rognskog til ektemake i følgje same kjelde. Her kjem Augustinusnamnet inn også i ætta til Nils Toresson og det er då naturleg å tru at det er nært slektskap mellom Isak Danielsson og Lisbet Augustinusdotter. Det er vel ikkje utenkjeleg at Lisbet er farsøster til Isak?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Isak Danielsen er vel en eldre bror av Daniel Danielsen Strøm, som altså er gift med Ellen Augustinusd., som da helst er søster av Lisbeth Augustinusd. Rognskog, som ifølge Hitraboka (som her for en gangs skyld vel noenlunde er til å stole på) da må være kusine av Isak Danielsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det Kjell skriv i innleiinga tyder vel eigentleg på at Daniel hadde vore gift med nokon annan enn Gjertrud Henriksdotter Strøm først. Den sølvskeia som var merka 1657 er eit indisium på at det var dette året at Daniel og Gjertrud vart gifte. Eg har sett mange døme på at bryllupsgaver o.l. av sølv er merka på den måten. I tilfelle kan vel ikkje Isak Danielsson vera av ekteskapet med Gjertrud. I tilfelle måtte han då enten vera 'uekte' født eller berre 14 år då han sjølv vart far i 1671. Eg legg då til grunn at årstala til Kjell er så nokolunde rette. Mor til Isak kan då sjølvsagt ha hatt namnet Barbra eller Lisbet slik som Kjell kjem med framlegg om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Dette kan vel antyde at Daniel Danielsen (f. ca. 1658) er eldste barn i ekteskapet som inngås i 1657, og da er nok Isak en halvbror av Daniel, dvs. at faren tidligere mest sannsynlig har vært gift med en annen enn Gjertrud.Dette kan jo også forklare den store aldersforskjellen (28 år) mellom naboene og de mulige fetterne Daniel Danielsen og Ole Gabrielsen på Strøm på Hitra. Hvis Oles evt. mor, Ingeborg Augustinusd. på Nes i Hemne, er søster av Daniel Augustinussen i Halsa, og sistnevnte får sønnen Daniel i et ekteskap han inngår litt oppe i årene, så kan et slikt 'sprang' i alder mellom søskenbarn lett oppstå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Ja, det er slik jeg trodde det, Finn. Men selvsagt kan de ha vært gift før 1657 (som var årstallet på skjeen). Og siden jeg heller ikke har funnet at Isak (ei heller flere av hans antydede søsken) har kalt opp navnet Gjertrud så kan det jo tyde på at Isak og noen av de andre kan ha hatt en annen mor. Takk til deg Finn når det gjelder de interessante opplysningene om Nils Toresen Vågland. Det kan være som du sier; at han var svoger til Isak Danielsen. I alle fall er det høyst trolig at han var av Isak Danielsens nærmeste slekt siden han var formynder for to av hans barn. Er det forresten kjent hvem Lisbet Augustinusdatters foreldre er?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Fant ut på Per Nermos slektssider at Lisbets foreldre var Augustinus Anderssen Rognskog og Lisbet Hansdatter Betten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Ja, i følgje Vaagland så var ho det. Vaagland hevder vidare at Augustinus Andersson (f. 1635) og Lisbeth Hansdotter (f. 1635) haddde følgjande born;a) Anders f. 1663 død ung.b) Lisbeth f. 1665 (sjå ovanfor)c) Elen f. 1668 g.m. Daniel Danielsson på Strøm (Sjå innlegg 7)d) Anne f. 1670 g.m. lensmann Richard Christensson i Karlsvika på Tustna.e) Magdalena f. ca 1675. Synest ugift?.Om dette er rett, så er det vel tvilsamt om Lisbeth kan vera farsyster til Isak Og Daniel Danielsøner m.fl.Elles er det grunn til å merkja seg at i eit skifte på Rognskog i 1734 er nemnd ein ring merka Marie Danielsdotter H:H: Todal (Hans Halvorsson Todal). Dette trur eg vi kan tolka på den måten at Marie er ei eldre syster av Isak Danielsson og at ho gifte seg med Hans Halvorsson Todal i 1648. Som vi ser, så er også Hans Todal blant formyndarane til Isak Danielsson sine born.Ein kan kanskje mistenkja Vaagland for for å ha feilplassert Lisbet Augustinusdotter g.m. Nils Toresson Vågland? Så då kan ein jo undrast på kva kjelde Vaagland har nytta for å plassera barneflokken nemnd ovanfor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det vart kanskje litt uklårt dette. Den nemnde skeia som var merka Marie Danielsdotter og Hans Halvorsson Todal var altså merka med årstalet 1648. Ei lita sølvkanne i det same skiftet var også merka med dette årstalet og initialar som peikar mot det det same ekteparet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Veldig interessant dette, Finn! Det høres svært logisk ut at Marie Danielsdatter var søster til Isak siden hennes mann Hans Halvorsen Todal var formynder til Isaks barn. Siden dette skiftet var på Rognskog, så må det vel ha vært et nært slektskap mellom Rognskogfolka og Hals-slekta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Finn, du skriver i (1)i debatt #43592 om Christen Søfrensson Halse at han i sin tid gifta seg med enka etter uteliggarborgar Isak Danielsson Hals på Korsnes, Gjertrud Henriksdotter Wulff.Holder vi på med to x Gjertrud Henriksdotter her eller har jeg fått solstikk (kfr. første setning til Kjell i denne tråden)? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Solstikk eller ikke, jeg skulle kanskje ha lest litt til og fått med meg korreksjonen din, Finn. Med alle Isak'ene, Daniel'ene og ikke minst Augustinus'ene er dette en riskosport. Kan forresten bekrefte at det er mulig å få solstikk her hvor de første Isak'er og Daniel'er vandret omkring.HilsenTorgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det er jo ikkje sikkert at solstikket ditt er særleg alvorleg Torgeir. Det er nemleg mykje som tyder på at inskripsjonane på sølvtyet i skiftet på Rognskog er feiltolka av meg. Helst var årstalet 1648 identisk med fødeåret til Hans Halvorsson Todal. Namnet på ektemaken, Marit (Marie?) kan då vera påført seinare. Marit var nemleg dotter til Daniel Augustinusson Halse og Gjertrud Henriksdotter (Strøm?), altså i andre ekteskapet til Daniel, i følgje Vaagland. Gjertrud sine særkullborn er nemnd i skiftet etter lensmann Christen Søfrensson Halse i 1693. Gjertrud overlevde også andre mannen sin. Vaagland oppgjev fødeåret til Hans Halvorsson Todal til 1646 og for Marit Danielsdotter til 1655.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.