Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigurd Høst

[#72167] Slektsnavnet Høst i Bergen og Hordaland, 1600-tall og tidlig 1700-tall

Recommended Posts

Guest Sigurd Høst

Trenger hjelp til å finne ut hvem som brukte etternavnet Høst i Bergen og Hordaland på 1600- og 1700-tallet. For generasjonene etter Michel Jensøn Høst (1648-1701) tror jeg at søk i Digitalarkivet og DIS-treff har gitt de aller fleste. (Jeg mangler riktignok dokumentasjon av fødselen til Johan Jacob Jensen Høst, født ca. 1750, se tema 72127). Før dette mangler jeg det meste.De navnene jeg har funnet fra 1600-tallet er Claus Høst, Mette Clausdatter Høst, Michel Jensøn Høst og Hendrich Høst.Claus Høst skal ha kommet fra Flensburg, fått borgerskap som skomaker i 1650 og er også registrert senere på 1650-tallet. Muligens er han også den schoemager Claus (etternavn ikke oppgitt) i 8 rode som måtte betale 4 riksdaler ved koppskatten i 1675.Claus er sannsynligvis far til Mette Clausdatter Høst (1652-1734) i Os/Fusa som har vært diskutert i temaene 10037 og 68396. Åpne spørsmål er når og hvor han døde, hvem han var gift med og om han hadde andre barn enn Mette. (Jeg har fått oppgitt en sønn Jens Clausen Høst, også skomaker, som flyttet til Skien, men mangler dokumentasjon.)Michel Jensøn Høst skal være født i Manger i 1648, men er ellers registrert i Bergen. Han var gift to ganger. Barn jeg kjenner er Jens Michelsen Høst (født før 1685) fra første ekteskap og Thevis, Marchie (Marie?), Janiche og Jan fra andre ekteskap. Han var registrert som baadzmand ved Koppskatten 1689.I tid kommer Michel Jensøn Høst en eller kanskje to generasjoner etter Claus Høst. Er det noen forbindelse mellom disse to, i tilfelle hvordan?Hendrich Høst kjenner jeg bare som et navn fra Koppskatten 1689. På samme måte som Michel Jensøn Høst er han registrert som baadzmand. Kan Michel og Hendrich være brødre?Går ut fra at det finnes mange i Bergen som kan hjelpe til med å fylle ut dette bildet – som har støtt på disse personene i andre sammenhenger eller som vet hvor man kan finne opplysninger som mangler?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Høst er et etablert slektsnavn blant Skien bys borgerskap i perioden 1680-1750 og bæres av en rekke personer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg finner ingen som tar borgerskap i Flensburg ved navnet Höst eller tilsvarende. (Bürgerbuch der Stadt Flensburg, I-III, 1999 - fra 1558 ff).Men skattemanntallene rundt 1650 kan jo undersøkes. Var det noen i byen med dette navnet, står de jo i skattemanntallene. Alte Verwaltungsarchiv A, serie 210a. (Jeg så på dette materiale for 11 dager siden, men først fra ca 1660 og utover.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Tore, tusen takk for at du følger opp opplysningen om at Claus Høst kom fra Flensburg. Dette er det vel ingen andre som har forutsetninger for å gjøre. Håper noen følger opp 'i den andre enden' også, og bruker kilder fra Bergen. Claus Høst har vært nevnt noen ganger tidligere i dette forumet, først i tema nr. 10037, så det kan ikk bare være Oslofolk som er interessert i ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg er redd for at jeg ikke kan hjelpe deg videre, men et par ting. For det første ser jeg allerede at du har søkt kontakt med Høst-forskere i Danmark. Det er sikkert klokt.* I Bergen var det en sorenskriver Jens Høst i Nordhordland på 1600-tallet.* Det er registrert flere Høst i Adkomstregistereringen 1513-1550, som bodde i Øster Horne (Jep n 1539), Sønder Vilstrup (Jens n 1546), Hodde (Peder n 1539-1545) og i Lyngby (Mikkel n 1548 og Peder n 1548) Jeg har ikke sjekket hvordan de ulike stedene ligger geografisk i forhold til hveandre.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

her er et stedsnavnsregister i tilkn til Diplomatarium DanicumDet kan fortelle litt om hvor steden er:http://diplomatarium.dk/dd/register/place_4rk.htmlOgså DIS-Danmark har oversikt, men det er vel det som gjelder i dag.og da ser vi at* Hodde Sogn er i Øster Horne Herred i Ribe Amt* Horne sogn i Øster Horne Herred i Ribe Amt* Lyngby sogn er der i Randers, Kjøbenhavn, Hjørring. Århus og Ålborg amt.* Vilstrup ligger i Hadeslev Herred i Haderslev amt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Takk for nye opplysninger!Sorenskriver Jens Høst i Nordhordland og hans slekt vil jeg gjerne vite mer om. Jeg går ut fra at han er den samme som er kalt Jens Michelssen (dvs. ikke Høst) i boken Våre sorenskrivere av Arnet Olafsen, og som er omtalt i 1636 og 1639. Jeg går også ut fra at han må være far til Michel Jensøn Høst, som skal være født i Manger i 1648, og til Abel Jenson Høst, klokker i Lindås prestegjeld, som var født i 1649 (opplysning fra Austrheim i fortid, bind 1). Går ut fra at noen har kilder som kan fortelle mer om dette?I tema nr. 72187 (Slekten Høst i Skien) har jeg fått opplysning fra Iver Mosvold om en Hans Høst som inngikk ekteskap med Vendel Olsdatter i Bergen den 20.jun.1680.Dermed er listen over voksne personer i Bergen og Hordaland som brukte etternavnet Høst før ca. 1680, utvidet til syv: Jens Høst, Abel Jenson Høst og Hans Høst i tillegg til Claus Høst, Mette Clausdatter Høst, Michel Jensøn Høst og Hendrich Høst. Er det enda flere?Bakgrunnen for spørsmålene om Høst i Bergen/Hordaland og Skien er at jeg tar sikte på å lage en slektsbok om ”Slektene Høst i Norge”. Tittelen viser til et lite hefte fra 1957 som het ”Slekten Høst i Norge”. Den handlet bare om ”min” slekt, dvs. de etterkommerne etter Jens Udesen Høst (1746-1781) som kom til Norge fra ca. 1810 og fremover. Mange av de som bruker etternavnet i dag kommer imidlertid fra en helt annen slekt, der de første kjente medlemmene bodde i Skien før 1700. Senere har denne slekten fått sitt hovedsete i Arendal. For at den historiske delen av boken skal fungere, må den dekke spørsmål av typen ”sorenskriver Jens Høst i Nordhordland, var det en av mine forfedre?” Målet er altså å skaffe en oversikt over alle som har brukt dette etternavnet i Norge, både Skien/Arendalsslekten, Bergensslekten, min egen slekt og det som måtte være av andre innvandrere fra Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Jeg har også notert en Mette Clausdatter Høst (1652-1734) Skifte 29. juli 1734 (Aakre, Strandvik 72b), g. 4x, 1) før 16. okt. 1676 m. Anders Torbjørnsen Vindenes, 2) 2. feb. 1693 m. Mons Davidsen Tuft, 3) 29. nov. 1701 m. Engel Jansson Mentz Bolstad, 4) 1722 m. Sjur Olson Lote Bosatt Åkre i Strandvik, Os. Hun skal muligvis ha vært datter av en Claus Nilsen Høst g.m. Ellen Kruse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Arnfrid, takk for lenkene. Dette er slikt jeg aldri ville funnet på egen hånd, selv om det ligger på nettet.Selv om den definitive dokumentasjonen mangler, er det rimelig sikkert at klokker Jens Høst i Manger er far til den Michel Jensøn Høst som skal være født i Manger i 1648. Bortsett fra Mette Clausdatter, er Michel Jensøn stamfar til de som brukte slektsnavnet Høst i Bergen og Hordaland på 1700-tallet. Dermed er Jens Høst minst like interessant som Claus Høst. Han kom også til Bergensområdet litt tidligere enn Claus.De tingbøkene for Hordaland som ligger på nettet, viser at Jens Høst var aktiv som fullmektig for andre fra 1652 (den første transkriberte utgaven) til 1664. Finner ham ikke i listen for koppskatten 1645-46, eller manntallet 1664-1666. Betyr dette at han fikk stillingen rett etter 1646, og døde eller reiste fra distriktet rett etter 1664? Finnes det noen kilder som kan si noe om det?Dette er slikt som burde stått i en bygdebok, men etter hva jeg har skjønt er publiseringen av bygdebok for Radøy så vidt kommet i gang. Men kanskje finnes det en artikkel i et lokalhistorisk tidsskrift, av typen ”Livet i Manger på 1600-tallet”, ”Klokkere i Nordhordland” eller ”Sogneprest Jonas Eilifsen i Manger og klokkeren hans”? (Jens Høst opptrådte som fullmektig for Her Jonas Prest til Manger i 1655 – tingbok nr. 5:72a.)Tingbøkene har en konkret opplysning om Jens Høsts bakgrunn: i tingbok nr. 4 er han kalt Jens Christenssønn Høst (1654:41). Det bør gjøre det lettere å lete etter hvor han kommer fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Tok et globalt søk på Høst og lign fra 1550 til 1750her er de treffene jeg fikk i Bergen

bilete7594.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Fra Statsarkivet i Bergen (Yngve Nedrebø) har jeg fått svar på spørsmål om skomaker og borger Claus Høst i Bergen og klokker Jens Christenssøn Høst i Manger. Svaret har også noen opplysninger om klokker Abel Jensen Høst i Lindås.Claus Høst: De aktuelle kildene har ikke flere opplysninger enn det som er tilgjengelig på nettet.Jens Christenssøn Høst: Han er bare nevnt i tingbøkene for Nordhordland, første gang 24. oktober 1649. Statsarkivets kartotek over lærere og klokkere viser ellers at Morken er nevnt som klokkergård i 1642, og at Jens Høst var erstattet av en ny klokker kort tid før 1668. Da hadde nemlig presten klaget til biskopen over sognedegnen, som var ”ung og nylig dertil kommen”.Abel Jensen Høst: I biskop Randulfs kopibok 5. mai 1671 er det nevnt at klokkeren i Lindås var død, og at Abel var ansatt på prøve i hans sted. Kartoteket over lærere og klokkere nevner også Abel i 1675 (Nordhordland tingbok), 1676, 1691 (koppskatt) og 1701 (manntall). Det er bare i manntallet fra 1701 han er kalt Abel Jensen Høst.Svaret fra Statsarkivet betyr vel at leting etter nye opplysninger om Claus Høst og Jens Christenssøn Høst må skje andre steder enn Bergen/Hordaland, dvs. i Danmark. Der har jeg allerede opplysninger om flere som heter Christen/Christian og Jens fra første del av 1600-tallet, men foreløpig ikke noen som passer.Historien om slekten Høst i Bergen/Hordaland handler dermed om Michel Jensøn Høst (som sannsynligvis er sønn av klokker Jens Christenssøn Høst i Manger) og hans etterkommere. De listene Arnfrid har laget i innlegg 12 og 13 gir en oversikt over de fleste voksne personene, og gjør det mulig å knytte dem sammen. Samtidig er det en del åpenbare huller.Gullbjørg Storvik peker på ett påfallende hull i tema nr. 72417. Hans Thevisen Høst og Barbra Agnethe Næverman hadde syv barn som er lett å finne i de digitaliserte kirkebøkene, fem sønner (Thevis, Giert Hendrich, Ole, Thevis (II) og Bernd Mester) og to døtre som begge var døpt Anne Kierstine. Foreløpig har jeg bare funnet en begravelse, Anne Kierstine i 1781. Håper noen kan hjelpe Gullbjørg med å finne ut hvor de andre ble av. Jeg har noen andre spørsmål av samme type, de kommer senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Til Sigurd Høst. Ettersom jeg i et skifte fant en pekepinn om at Hans Thevisen Høst i 1759 skulle ha bosted i Christiansund begynte jeg å lete der. I 1754 fant jeg at de fikk en sønn der i byen, Mathias. Siden paret noen år senere fikk en sønn til i Bergen, Bernd Mester, må de derfor etter 1759 ha flyttet tilbake dit. Jeg har også funnet begravelsen til Anne Kirstine, men ennå ingen spor etter noen av de andre. All hjelp mottas derfor med stor takk. Hilsen Gullbjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

I tema 72187 om slekten Høst i Skien viser Iver Mosvold til en Hans Høst som giftet seg med Vendel Olsdatter i Bergen 20.jun.1680 Lenke (innlegg 7). Dette ser ut til å være feillesing for Hans Høfft. Denne Hans var vever, og er registrert som Hans Høfft ved koppskatt i Bergen 1683, Hans Hofft ved koppskatt 1689, Hans Høff i DAs register over ekteskap i Bergen (ekteskap med Margrethe Olsdatter 13.9 1705 i Korskirken lenke Lenke Han er også kalt Hans Høfft, væver, i Sollieds skiftenotater (side 1071). Hans Høst kan altså strykes på listen over personer som brukte etternavnet Høst i Bergen før 1700.Til Gullbjørg: Mathias født i Kristiansund er en nyttig bekreftelse på at Hans Thevisen Høst virkelig var i Kristiansund. Samtidig betyr det en utvidelse av listen over barn som er døpt Høst og så bare forsvunnet. Det er en god del av dem, men barneflokken til Hans Thevisen er spesiell. Håper du finner ut mer om dem - jeg skal gi beskjed hvis jeg kommer over noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.