Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigurd Høst

[#72187] Slekten Høst i Skien på 1600- og 1700-tallet, hvor kom den fra?

Recommended Posts

Guest Sigurd Høst

På 1700-tallet var det mange som brukte etternavnet Høst i Skien. Etter det jeg kan skjønne ut fra skiftene på Digitalarkivet og andre dokumenter, er de aller fleste etterkommere etter Johan (eller Jan Høst) som døde ca. 1705. Kanskje gjelder det alle.Fra tiden før 1700 har jeg foreløpig bare funnet to med etternavnet Høst i Skien: Johan (eller Jan) Høst og Hans Høst. Johan er nevnt fra 1675 og fremover, Hans Høst fra 1681. (Se ” Skien bys og distrikts befolkning 1675-1684” på Vigerust.net). Vet noen hvor disse to kom fra, dvs. hvem som var faren eller fedrene og hvor de var født?Bakgrunnen for spørsmålet er at jeg prøver å få en oversikt over hvor mange slekter Høst det har vært i Norge. Min egen slekt kom fra Danmark rett etter 1800. Før dette har det vært to nokså store slekter med det samme etternavnet – denne i Skien og en i Bergen. Slekten i Skien er senere videreført i Arendal. Spørsmålet er altså om Bergensslekten og Skien/Arendalsslekten egentlig er samme slekt?Mer konkret: er Johan og/eller Hans Høst i Skien nære slektninger av Claus Høst (innvandret fra Flensburg) som fikk borgerskap i Bergen i 1650? (Spørsmål om Claus’ bakgrunn og mulige etterkommere er stilt i tema nr. 72167). Hvis noen vet hvor Johan og Hans Høst i Skien kom fra, kan det muligens gi svaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg kjenner ikke til om det er slektskap mellom Skiens- og Bergensfamilien Høst, og eventuelt hvor nært. Men en indikasjon på at det kan være forbindelse er at de hadde samme yrke, skomaker.En skomaker Jens Høst er nevnt i leidangen for Skien i 1631 og 1641, men ikke i 1621. Det er nærliggende å gjette at han er beslektet med Johan og Hans, men jeg kjenner ikke til noen dokumentasjon på eventuelt slektskapsforhold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Antakelig må dette være Jan JANSØN Høsts trolovelse i Skien februar 1671 med Ingeborg Andersdatter (Første ektefelle?)Lenke .IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

CLAUS: Det er både en Claus Schomager og en Jens Clausøn Schomager i Skien ved byskatten i 1678. http://digitalarkivet.no/da/st08061678.htm . Dersom dette skulle være far og sønn er det grunn til å anta at Claus Høst i Bergen (Innvandret fra Flensburg) og Claus Schomager i Skien kan være i nærheten av hverandre aldersmessig.Det er jo fristende å spekulere i om Jens Clausøn Schomager i Skien har en HØST-forbindelse. Men alderen gjør det tvilsomt om Jens Clausøn Schomager kan være Jan Jansøns Høsts (3) far.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

(Innlegg 4): - Kanskje ikke så tvilsomt likevel, dersom den Jens Høst som er nevnt i leidangen for Skien i 1631 og 1641 (innl.2), skulle være identisk med Jens Clausøn Schomager i Skien.Da blir jo spekulasjonen i fjerde avsnitt innlegg 1 i tema 72167 Lenke meget forståelig, men dette ser ut til å forutsette at Flensburgeren/Bergenseren Claus Høst, måtte skatte til Skien omkring 1678 (Under navnet Claus Schomager).Og er det tenkelig at han kan ha hatt et barnebarn som hele 7 år i forveien (1671) er gammel nok til å inngå et ekteskap?IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Takk for svarene, her var det mye å gripe fatt i. Selv vil jeg holde meg til det som er mest håndfast, nemlig A. at skomaker Jens Høst er nevnt i leidangen for 1631 og 1641 (Per, innlegg 2) og B. at Johan (Jan) Høst har patronymet Jansøn siden det står i kirkebok ved hans trolovelse i 1671 (Iver, innlegg 3). Jeg går ut fra at begge disse opplysningene er riktige, dvs. at leidangen 1631 og 1641 er noe annet enn de listene for leidangsskatt som ligger på nettet (og der det ikke finnes noen Høst) og at Ivers lesing av patronymet er riktig. Selve kirkebokinnskriften er den riktige – skifteprotokollene viser at Johan (Jan) Høst var gift med Ingebjørg/Ingebor Andersdatter.A. At det var en Jens Høst i Skien i 1631, betyr at etternavnet Høst var kommet til Skien omtrent 20 år før det kom til Bergen. Dermed kan vi se bort fra at det finnes en direkte forbindelse mellom disse to slektene. Jens Høst i Skien er neppe far til Claus Høst i Bergen, siden Claus innvandret fra Flensburg, og Claus er ikke far til Jens siden Jens sannsynligvis er eldst av de to. Jens har sannsynligvis kommet til Skien fra Danmark, der etternavnet var ganske vanlig. At han var sønn av en enda tidligere Høst i Skien, er mindre sannsynlig.B. Siden vi har en Jens Høst i Skien i 1641, og en Johan (Jan) Høst som ble trolovet i 1671, ville det passet godt om de var far og sønn. Spørsmålet er om patronymet i kirkeboken utelukker dette. Her vet jeg for lite om kirkebokføring på 1600-tallet til å gi noe svar. Skriverne den gangen sjonglerte tydeligvis med skrivemåtene Johan og Jan som vi oppfatter som to helt forskjellige navn, men Jan og Jens?Per (innlegg 2) kjenner ikke dokumentasjon på et eventuelt slektskapsforhold mellom den eldre Jens Høst og de litt yngre Johan (Jan) og Hans. For å komme videre er det ønskelig med mer entydig dokumentasjon enn patronymer i kirkeboken. Håper derfor at slik dokumentasjon finnes, og at det finnes noen som har gått gjennom dokumentene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

At det virkelig står skomaker Jens HØST i leidangen for Skien i 1631 og 1641, er jo meget avgjørende for hvordan dette problemet skal angripes.Per: (Innlegg 2) Er anvendelsen av navnet HØST i denne sammenheng hentet fra direkte fra primærkilden, eller kan det tenkes at navnet HØST er en konstruksjon ut fra andre fakta?-Så til Sigurd: Den Claus Høst (Han som er født i Flensburg) tok altså borgerskap i Bergen i 1650 blir også viktig å finne ut av. (Du oppgir at han nevnes utover 1650-åra [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=takst57&gardpostnr=944&merk=944#ovre>Lenke og at han muligens betaler koppskatten i 1675. Kalles han i 1775 for HØST?Jeg har funnet noen Skomaker-Clauser (NB:Uten Høst-navnet) i Bergen som jeg ikke helt klarer å identifisere sånn uten videre, og lurer selvsagt på om de kan ha en familieforbindelse til nevnte ClausClaus HENRICHSØN Schomagerswend (Jeg merker meg patronymet) som er fadder i 1671 LenkeClaus Schumacher som er fadder i 1673 LenkeClaus Schumacher(i Strange Hauge) som er fadder i 1674 LenkeEn schomager Claus Som blir far i 1675 (OBS. En Jens Jensøn er fadder) LenkeAntakelig er samme Claus Schomacher er oppført som fadder i Nykirken 5 ganger i årene 1675/76.Og hvem kan Hans HØST være som inngår ekteskap med Vendel Olsdatter 20.jun.1680

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Æres den som æres bør. Jeg har funnet navnet i Jan Christiansens avskrifter på hans hjemmeside (www.slekt.org). Selv om jeg ikke har sjekket denne transkripsjonen selv, har jeg generelt gode erfaringer med disse transkripsjonene.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Dette med navnet HØST i Skien før 1671, må jeg tydeligvis ha inn med teskjeer:Jeg klarer ikke med min aller beste evne å finne navnet HØST på noen av de transkriberte listene http://www.slekt.org/kilder.html for leidang-skatten fram til 1643. (Så vidt jeg forsto klarte heller ikke Sigurd dette, - innlegg 6 første avsnitt.)Det var derfor jeg rettet spørsmålet til Per ved innledningen av innlegg 7 etter opplysningen fremsatt i innlegg 2.At Jenns/ Jens schomager er å finne helt fra 1628/29 og utover, ser jeg tydelig. Men i denne transkibsjonen er det ikke påført noe HØST.Etter Pers opplysning i innlegg 2 så jeg for meg muligheten av at: A: Originaldokumentet har med navnet HØST. B: Det finnes en ”konstruert” liste med leidang-skatten som utgangspunkt, - der senere slekts-navn-bruk er påført deriblant HØST.Men fortsatt ser jeg ingen HØST i Skien før i 1671, ut fra det som foreløpig er fremlagt.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Her er det bare å legge seg helt flat. Jeg prøvde å slite meg gjennom Høst-familien i Skien som nybegynner for flere år siden. Det er kanskje forståelig at jeg trodde på den konstruerte listen som satte likhetstegn mellom Jens skomaker og 'Jens Høst'. Men at jeg la det inn i basen min uten andre kommentarer enn henvisning til leidangslistene er utilgivelig.Det er også dumt at jeg ikke sjekket 'Jens Høst' nøyere da jeg verifiserte de senere leddene mot skiftene i Skien.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Greit å få oppklart dette, Per. Selv om tipping har lite med dette å gjøre, så er det vel stor grunn til å tippe at konstruksjonen din er rett. (Men det er jo bl.a.det som skal bevises.)Nå kjenner jeg ikke godt nok til hvordan håndverker-familie-navn ble tatt i bruk i byene på 1600-tallet, og når på 1600-tallet dette ”tok av”. (Her kan kanskje Tore kommentere, som har satt sammen et formidabelt puslespill vedr. Skien ).Men jeg sitter med et inntrykk at i listene for leidang-skatten ( /-1630-åra), støter man langt sjeldnere på familienavn, enn mot slutten av 1600-tallet.1630-åras lister angir i stedet gjerne håndveket/yrket i tilknytting til navnet, mens det på slutten av 1600-tallet kommer et sterkt innslag av familienavn.Mye av dette kan antakelig tolkes som en følge av innvandring, og Tore har satt opp ei liste over personer i Skien med familienavn som indikerer slik innvandrerbakgrunn [url="http://www.vigerust.net/immigrant/skien_mm.html>http://www.vigerust.net/immigrant/skien_mm.html (deriblant Høst), -men kun fra ca.1669.Det pussige er at veldig få av disse familienavnene (i nevnte lenke) er å finne på listene for leidang-skatten i 1630-åra. Men jeg tror det ville være uklokt å trekke den konklusjonen at disse familiene har innvandret over en relativt kort tidsperiode på fra ca 1640-åra og /-30 år framover, og derfor var fraværende i 1630-åra.Men dessverre gir ikke skiftene i Skien

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Om noen med gode lesevner kunne gå til originalkilden og kontrollere transkripsjonen på navnet til han som kalles ”Claus Køster” (nr.35) - Skattemanntal frå Skien frå 1620-åra. Lenke .(Claus Høster ville matchet bra)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Nå er det min tur til å legge meg flat. ”Køster” er nok riktig transkribert. Navnet forekommer i Skien (og Kviteseid) hos flere personer.(Glem forrige innlegg.)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

De avskriftene av skifteprotokoller og kirkebøker som ligger på slekt.org, viser for det første at skomakerne Jan (Johan) Høst og Hans Høst var brødre (skifte etter Hans Høst, nr. 545, datert 2.5 1709). De viser også at de hadde en far som het Jens, hvis avskrift av patronym er riktig. Begge hadde patronymet Jensen i skiftet etter Hans, Johan (Jan) har det også i kirkebok ved trolovelse med Ingebor Andersdatter 15.2 1671 (jf. lenke i Ivers innlegg 3), ekteskap oktober 1671 (ikke transkribert) og ved dåp av Johan Jensens sønn 1.11 1672.Iver har lest patronymet som JANSØN (hans uthevelse), ikke som Jensøn (innlegg 3). Jeg vet ikke nok om gotisk skrift til å vurdere om den lille bokstaven etter J i patronymet skal være a eller e, kan noen hjelpe? Går foreløpig ut fra at transkripsjonene er riktige, dvs. at Jan (Johan) og Hans hadde en far som het Jens.For meg virker det mest sannsynlig at faren også brukte etternavnet Høst. Da bodde han sannsynligvis ikke i Skien, siden ingen Jens Høst er nevnt i leidangslistene fra første del av 1600-tallet. Man kan selvfølgelig ikke utelukke at familien plutselig begynte å bruke dette etternavnet, gjerne faren Jens og sønnene Jan og Hans på omtrent samme tid, slik Iver er inne på i innlegg 13. Er det noen som kjenner navneskikkene på 1600-tallet som har synspunkter på hva som er mest sannsynlig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Johan (Jan) Höst er borger i Skien fra 1680, mens Hans Höst kommer et par år senere. Fra 1683 er begge med i manntallene. Johan (Jan) var skomakermester. Det var kanskje også Hans. Ingen med navnet Höst i manntallene 1675-79.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Innlegg 16: Det var i kirkeboka (Skien februar 1671 for trolovelse) at jeg leste JANSØN og ikke Jensøn (i innlegg 3). [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7885&idx_id=7885&uid=ny&idx_side=-6>LenkeJeg tror sannelig jeg har tatt feil. Rett skal være JENSØN (tror jeg). Når man ser på bokstaven a i fornavnet JAN, kan denne bokstaven neppe være gjentatt i J?nsøn i etternavnet.Således blir det sannsyneligheten styrket for at den Jens Clausøn Schomager som vi finner i Skien ved byskatten i 1678 bør være far til brødrene Jan (Johan) og Hans. Men det burde ha vært en eldre bror av disse brødrene som bar navnet Claus(etter vanlige oppkallingsregler). Om han er live – hvor kan han befinne seg? (Hadde det ikke vært for at HØST mangler, så passer jo denne faren ved en dåp i Nykirken i 1675 veldig bra

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.