Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest André Martinsen

[#72257] Oldervika i Rødøy

Recommended Posts

Guest André Martinsen

Godkveld.Var Oldervika i Rødøy offisielt et handelssted?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Jeg har aldri sett at Oldervika har vært gitt noen bevilling som handelssted. Men det har vært en Postgård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Sørdal

Hei. Se på denne. LOKALHISTORISK NYTT RÖDÖ HERRED APRIL 2008mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Ad (3):Hentet derfra:«SØRFJORDEN poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet Oldervik den 1. april 1896. (...) Poståpnere/styrere: Handelsmann O. J. Markussen fra 1.4.1896. (...)»Takk til begge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Aakvik

Til innlegg (2):Vedlagt baksiden av postkort sendt fra Tjongsfjorden til handelsmannen i Oldervik. Han kunne vel vanskelig drive denne geskjeften uten bevilling.Mvh Trond Aakvik

bilete7635.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Hei Trond (7): Ordningen med handelsprivelegier var forlengst opphevet i 1907. Efter at ordningen med handelsprivilegier ble opphevet dukket det opp handelsmenn på nesten annethvert nes, sikkert også i Oldervik. Jeg oppfattet spørsmålet i (1)som om noen hadde hatt handlesprivelegium i Oldervik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Aakvik

Til (8): Det er vel ikke på denne tiden snakk om privilegium, men handelsbrev. Når forutsetningene for dette var i orden, kunne en så søke om bevilling til å drive handel. Fra ”Lov om handelsnæring” av 16de juli 1907 om ”Kjøbmandshandel” står det å lese:§ 2. Næringsbrev paa kjøbmandshandel (handelsbrev) meddeles fuldmyndige indvaanere af riget efter skriftlig søknad. Denne skal være ledsaget af: - enten: Vidnesbyrd om, at ansøgeren i mindst 3 aar - indenlands eller udenlands - har været fuldmægtig, handelsreisende, handelsbetjent eller kontorist ved nogen af de forretninger, som er nævnt i § 1, eller ved en industriel virksomhed, eller at han i samme tidsrum har været farmaceut ved indenlandsk apotek ; eller: Afgangsvidnesbyrd fra en skole med bogholderi som fag; skolen maa være godkjendt dertil af vedkommende departement; eller: Vidnesbyrd fra to troværdige personer, som i mindst fem aar har drevet og fremdeles driver nogen af de forretninger, som er nævnt i § 1, eller nogen industriel virksomhed, om at han har fornøden kyndighed i handelsbogholderi (jfr. § 11). Dette vidnesbvrd skal være udfærdiget efter forskrift, fastsat af vedkommende departement. Med indvaanere af riget menes i denne lov enhver, som har opholdt sig ilandet uafbrudt i mindt 1 aar og fremdeles er bosat her.Jeg trodde ikke hvem som helst på annen hvert nes kunne starte opp handel. Eller har jeg misforstått noe?Mvh Trond Aakvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.