Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gry Axelsen

[#72263] Leilighetsfunn InnsetteTrondhjem Tugthus 1751-1763 Landstryker Catharina Evensd

Recommended Posts

Guest Gry Axelsen

Innsatt 1760. Landstrygerskene Catharina Evensd. Barbro Henrichd. og Gurri Olsd. siger at være fød paa Nordmør ved Aaure PræstegaardLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Trondheim tukthus - Fangeprotokoll [Litr. C] 1752-1773: 24.Chatrina [[teksten: Catharina]] EvensDatter 5 pag. 2 [[innkom etter ordre av 27-6-1760; kommer fra Fosunds Fogderie; landstrygerske; 'havde med sig 2de Børn, - 1 drenge-Barn Jens Hans: [[overstrøket: Jensen]] 3 aar gam[m]el, og 1 pige Barn, Maria StephensDatter gl: 6 aar, Drenge Barnet døbt i Helsingland i Alta-Sogn, hvormed følger Døbe Seddel; Pige Barnet skal være døbt i Jutte-Borg i Sverrig og Moderen siger at hindes døbeseddel er bortkom[m]en. // 1760 23-7 antog Ole Larsen Steenkle!-Moen ved Joenswatnet drenge Barnet Jens Hansen [[over: gl. 3 Aar]] til opfostring, hvorfor han blir accorderet 6 rdr for aaret. // Sam[m]e tid antog Erich Jenssen Engels-Aasen ved Joens-Vatnet Pige Barnet Maria Stephensdatter gl: 6 aar, paa prøve, om hand vil antage hende som sit Eget Barn, har igien sagt det fra sig. // Er siden af Ole Rasmusen Reppe paa Strinden antaget til sit eget Foster Barn'; Chatrina rømte fra tukthuset 1-10-1760; '1760 6-12 bekom Ole Larsen Steenkle-Moen til Klæder til Foster-Barnet Jens Hanssen [[er spesifisert]]']]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

40.Guru [[overstrøket: ChristiansDatter]] Olesdatter 6 p: 2 [[innkom 27-6-1760; landstrygerske; kommer fra Fosund Fogderie; 'Hun siger at være fød paa Nordmør ved Aaure! Præstegaard, havde med sig 2de. Børn, 1 drenge-Barn Christian [[overstrøket: Christian]] Christenssøn 3 1/2 aar gl: skal være døbt paa Melhuus [[over: ingen døbesedel]], 1 pige-Barn, Anne Maria 1 1/2 aar gl: døbt i Schogn, med s??endte Døbe Seddel fra Hr: Pristroph. Moderen endnu u-Confirmeret. // 1760 2-10 er oven[n]evnte Drenge-Barn Christian Christensen overleveret til si Moders Stif-Fader Christian Andersen efter hans forlangende som sit Eget Foster Barn. Denne Christian Andersen agte at boe paa en HuusMandsplatz under Gaarden Qvernset? paa Nordmør i Tingvold gield.' Ved hennes løslatelse leveres hun til Sr. Melchior Friderich Junghans, som skulle have hende i sin tieneste og tilligemed Barnet til opfostring. 'NB: denne Gurris Rette Faders Navn er Ole, og derfor heder Gurri Olsdatter; men dette Christians Navn er efter hendes Sted-Fader.']]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

19.Barbro HenrichsDatter 6 pag. 1 [[innkom etter ordre av 27-6-1760; landstrygerske; innbragt fra Fosunds Fogderie; er ukonfirmert; rømte]]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.