Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rolf Jerpseth

[#72299] Berger Kristoffersen og Harald Hårfagre

Recommended Posts

Guest Rolf Jerpseth

I medlemsbladet Eidskogingen hevder en å være av 37. generasjon etter Hårfagre. Hvor mye hold er det i dette? Dette er utsnitt av innlegget: 'Det er med andre ord mange etterkommere av Berger Kristoffersen i Eidskog som kan føre slektslinjen sin bakover til Olav den Hellige og dermed også etter tradisjonen til Harald Hårfagre. Men det skal sies at forbindelsen er omstridt blant sleksforskerne. Det vil føre for langt å gjengi linjen bakover ledd for ledd, men selv tilhører jeg 37. generasjon etter Harald Hårfagre etter en linje som går via tysk høyadel fra Olav den Helliges datter Ulfhild f. 1020 i Borg d 20/5 1071 i Sachsen. Hun ble g.m, hertug Ordulf Billung av Sachsen i 1042. Tysk adel er godt dokumentert så her kan en følge linjen ledd for ledd fram til Irmgard von Nesselrode på 1400 tallet. Hennes datter Elisabeth von Plettenberg ble giftet inn i Schenkslekten som tilhørte en lavadelsslekt. Herfra går linjen til Anne Zeitlose zu Schweinsberg fra Hessen i Tyskland, og hun endte altså på Toten.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Det er vel god skikk etter hvert å ta alle slike linjer med en klype salt. Jeg har til og med sett anetavler via Odin tilbake til Adam! Sannheten er vel at før 1600-tallet er materialet så tynt og sidesprangene så mange at det er vanskelig å si noe sikkert om slektssammengene her... Men kuriøst er det jo :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Jeg tror ikke det var flere sidesprang før 1600 enn etter :-)Linjen fra Ulvhild Olavsdotter nedover til tysk lavadel skal visstnok være godt dokumentert i tyske standardverk.Linjen fra Olav Digre og opp til Harald Hårfagre er det værre med, men vi kan jo velge å ta Snorre på ordet :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Mydland

Det var jo nettopp det: Snorre var dikter, og det er noe som heter kunstnerisk frihet... Når det gjelder sidesprang, er jeg enig at det nok var liten forskjell på antallet før og etter 1600, men i alle fall fra kirkebøkenes begynnelse (mest fra 1700-tallet og fremover) er de bedre dokumentert! :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Jerpseth

Takk! Det var hva som er dokumentert, jeg var ute etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Det kunne jo være interessant å få vite hvorfor det er nettopp BERGER KRISTOFFERSEN dette måtte gjelde, av alle samtidige Eidskoginger.Er det aner på Toten også her?IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Er 'Eidskogingen' det korrekte navnet på publikasjonen? Jeg finner det ikke umiddelbart igjen i BIBSYS. Hvem er utgiver? Adresse og/eller øvrige kontaktopplysninger??Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Jerpseth

Eidskogingen utgis av Eidskog slektshistorielag som medlemsavis på internett. Jeg gjengir innlegg av Magne Thorsen fra nr. 4 9009: Et spennende slektsfunn! Av Magne Thorsen Gransking av ens slekt kan av og til by på overraskelser – noen lite flatterende, andre av det positive slaget. Til de siste hører så avgjort en oppdagelse jeg gjorde da jeg fulgte Berger Kristoffersen Uglevikas slektslinje bakover via Aurskog til Høland. Der traff jeg i kirkeboken 16 for Høland på hans mormor som hadde et svært uvanlig familienavn Zetlou. Navnet forekommer i flere varianter når barna i familien døpes Seitlou og Zitlow med tilnavnet Møllerup. Hun ble trolovet i Løken i Høland med korporal/løytnant/kaptein Christian Nadden i 1734. På digitalarkivets brukerforum etterlyste jeg informasjon om noen visste hvor navnet stammet fra. Det viste seg at bygdebokforfatteren til kommende bind av bygdeboka for Setskog og Høland hadde etterlyst det samme. Av innleggene fremgikk at sterke indisier taler for at Anne Zetlou/Zitlow er etterkommer av tyske og danske adelsslekter via Anna Zeitlose Schenk zu Schweinsberg f. 1630 i Hessen i Tyskland gravlagt 23 okt. 1696 ved Hoff kirke Ø.Toten g. 29/3 1649 m. Knud von Hadeln f. 1625 i Fiskum, Eiker d. 1677 på Toten. Slekten hans har sitt opphav i Friesland i Tyskland, inngiftet i danske adelsslekter som Urne, Grubbe m.fl. De havnet på Toten i Norge. Denne familien er beskrevet i Norsk Slektshistorisk tidskrift av kommandørkaptein Gustav Mørch i 1928. Slektsforskere har ment å finne flere slektslinjer tilbake til Olav den Hellige fra dette paret. Bjørnstjerne Bjørnson er en av etterkommerne via datteren Sophie Eleonore von Hadeln. En annen gren fra sønnen, Eilert Jørgen von Hadeln med familienavnet Fremming/Fremmen fører til Høland, Heyerdalfamiliene i Høland og Aurskog er inne i denne slektslinjen. Medlemmer av Fremmimg familien var faddere til flere av Anne Zetlou/Zitlows barn. I tillegg til navnet er dette et tegn på familieslektskap med samme utgangspunkt. Vår linje går fra datteren Anna Catharina von Hadeln f, 1661 på Toten d 1727 g. ca 1684 m, Hans Hansen Meyer, og videre via deres datter Anne Margrethe Hansdtr. f. 1684 d 1764 i Vinger g.m. vaktmester på Kongsvinger festning Johan Peter Møllerup f. ca 1681 i Danmark d 1757 i Vinger. Berger Kristoffersen ble født 1756 døpt 21/12 som uekte barn av foreldre Anne Cathrine Christiansdtr. (1736 - 1759) Holtet gnr 58 i Høland og Kristoffer Nielsen Klava/Holtet f. 1734. Hennes mor er altså denne Anne Zetlou (Zitlow) som alt tyder på tilhører de nevnte adelsslektene – datteren er oppkalt etter oldemoren. Berger ble 25/10 1777 g.m. Anniken Olsdtr. Molidalen f 1747 døpt 13/5 d. 17/10 1827 på Mærli i Aurskog. Av deres barn fører 3 grener til Eidskog . Eldste sønnen Ole Bergersen Lauvhøgda hadde 2 sønner som fikk etterkommer i Eidskog. 1. Kristian Olsen som ble g.m. Ragnhild Delvika i hennes første ekteskap. Her er det mange etterkommere, og jeg er en av dem. 2. Hans Olsen Lauvhøgda populært kalt ”Tangesnekker’n” kom til Stangnessetra og Granlund u/ Jerpset. Berger og Annikens eldste datter Anne Cathrine – oppkalt etter farmora - fikk et barnebarn, Ole Olsen Setra som kom til Hedumsholtet og Hea. Familien Holterud tilhører denne grenen. Den 3. grenen representerer Berthe Kristoffersdtr. som ble gift med Torbjørn Torkildsen Repset E IV s 396. Det er med andre ord mange etterkommere av Berger Kristoffersen i Eidskog som kan føre slektslinjen sin bakover til Olav den Hellige og dermed også etter tradisjonen til Harald Hårfagre. Men det skal sies at forbindelsen er omstridt blant sleksforskerne. Det vil føre for langt å gjengi linjen bakover ledd for ledd, men selv tilhører jeg 37. generasjon etter Harald Hårfagre etter en linje som går via tysk høyadel fra Olav den Helliges datter Ulfhild f. 1020 i Borg d 20/5 1071 i Sachsen. Hun ble g.m, hertug Ordulf Billung av Sachsen i 1042. Tysk adel er godt dokumentert så her kan en følge linjen ledd for ledd fram til Irmgard von Nesselrode på 1400 tallet. Hennes datter Elisabeth von Plettenberg ble giftet inn i Schenkslekten som tilhørte en lavadelsslekt. Herfra går linjen til Anne Zeitlose zu Schweinsberg fra Hessen i Tyskland, og hun endte altså på Toten. 17 Noen slektsgranskere har også ment å finne linjer på Knut von Hadelns side via danske adelsslekter tilbake til Olav den Hellige, men her er det ledd som noen ikke finner godt nok dokumentert!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Flott med rask og fyldig respons.Jeg vet ikke helt om dette også var en invitasjon til drøfting av kongslinjene her. men man kan jo henvise til tema 16937: ” Knud von Hadeln og Anne Zitlow von Schencken“ som blir drøftet under tema 16947: LenkeIM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Digitalforumet (tema 70447) er kanalen som har skaffet meg den informasjon som jeg har brukt i innlegget i 'Eidskogingen' og viktigste bidragsyter har vært Rigmor Waler Iversen (tema 16937). Antallet generasjoner fra Harald Hårfagre som er nevnt i artikkelen, må oppfattes mer som en kuriositet enn som resultat av en pålitelig anerekke. Særlig gjelder det forbindelsen til Olav Haraldson fra Harald Hårfagre - via Bjørn Farmand - Gudrød Bjørnson i Viken - Harald Grenske til Olav.En faktakorreksjon: Anniken Olsdtr. Molidalen ble f. 19/5 døpt 22/5 1747. Magne Thorsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.