Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kent Williamsson

[#72345] Læsøe (Lesja?) Olle Herbrandsen 1701

Recommended Posts

Guest Kent Williamsson

Jag undrar om det kan finnas någon information om nedan personer i bygdeböcker eller annan dokumentation?Namnet 'Herbrandsen' är inte så vanligt så kanske något kan finnas om vilken plats det rör sig om. Information om Berthe Olsdotter är också av intresse. Gaustum Tingstue i Fåberg 25.6.1701, fol. 31b: Leiermål: Olle Herbrandsen, en fattig Huusmand, som udj hans Æchteschab hafuer begaait leyermaal med it Nordfields qvindfolch, Nafnlig Berthe Olsdaatter, hand som een gammel udlefuet Mand, møder for Retten, og siger, iche at kand benechte, det hand jo, af mennischelig schrøbelighed har hafft legemlig omgiengelser med hinde, Mens troer dog iche, at hand, schal være hindes baren fader, qvindfolchet møder for-retten, og bekiender, at hun var hoes han udj tienniste paa en 14 vgers tiid og i medlertid, brugt hand med hinde den legomlig omgiengelse, at hun med ham er blefven besvangret, oc Effterdj hand iche kand benæchte det hand jo har hafft legomlig omgiengelse med hinde, thj er hand effter lovens 6te bogs 13 Cap. 25 Articul Pag. 976 tilkiendt at af Sonne med hans bois lod, om hand nogit eyende er, effter Richtig Registering, Qvindfolchet bekiender at hafue aflagt hindes leyermaals bøder til lensmanden paa Læsøe, huor hun føde barnet, som er 6 Rdr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Ant. må det være øen Læsøe (nå Læsø) i Danmark som Berthe Olsdatter ant. ble sendt til, kanskje til presten?Det er 3 sogn på Læsø Vesterø - Byrum-Hals under Hjørring Amt, men det er bare Vesterø KB som er bevart tilbake fra 1646 - Byrum-Hals begynner 1720 - i 1772 (ant. en visitas) fantes ennå ved embedet en KB for tiden før 1720, men den må være tapt.Du kan se i danske kirkebøker på arkivalieronline her (meld deg som ny bruger og følg veiledningen):[url="http://www.arkivalieronline.dk/>http://www.arkivalieronline.dk/En side med avskrifter fra Læsø skifteprotokol fra den tid kan du lese her:http://www.jens-ejgild.dk/gods/SkifteLaesoe.docMen hun reiste kanskje tilbake til Norge etter fødslen!Lokalhistorisk arkiv på Læsø kan kanskje hjelpe deg, de er nokså flinke vet jeg:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det kan jo være Lesja det er snakk om. Bare et tilfeldig valg fra Manntall 1664, men her heter både sogn og prestegjeld Læsøe. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Det kan jeg da bare gi deg helt rett i Berit, det ligger jo også i samme prestegjeld og er vel nok mere logisk ;o)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Lesja prestegjeld hörde til Gudbrandsdal prostiSlektsforum : Læsøe = Lesja. Øvre Folldal lå under Lesja prestegjeld til 1863.Så nog är det Oppland i Norge vi talar om och Gustum där tinget hölls ligger i vad som kallas Bakkene i Fåberg.Jag hoppas att någon som kanske har tillgång till 'Lesja Bygdebok' av Arnfinn Kjelland kan titta om denna händelse möjligen finns omnämnd i någon av de tre böckerna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Du kan kanskje også søke hjelp til Bygdeboka her:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

Jeg tror nok ikke noen av disse er nevnt i bygdebøkene for Lesja. Navnet Herbrand er helt ukjent i Nord-Gudbrandsdalen. 'Berthe' vil nok være normalisert til Brit eller Berit, men om henne står det jo at hun var 'it Nordfields qvindfolch' - dvs. fra Trøndelag (evt. Romsdalen eller Nordmøre) eller nordafor. Trolig var hun omvandrende og var på Lesja da barnet ble født - det kan være grunnen til at hun måtte betale leiermålsbot der.Uten å ha tilgang til arkivet: jeg kan ikke huske at det var registrert leiermålsbøter fra denne tida mellom kildematerialet jeg hadde til disposisjon for arbeidet med bygdebøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Tack för alla inlägg. Anledningen till frågan är egentligen att det senare 1724 i Fåberg åter nämns en Berthe Olsdotter från Nordfjord som blir husmanskvinna. Men om det kan vara samma Berthe Olsdtr går inte att bestämma. Det är ju väldigt lång tid emellan, 23 år. Den Berthe Olsdtr som nämns i 1724 var troligen gift före 1710. Kan det ha varit möjligt att skrivaren på tinget nere i Gustum ansåg att även en Nordjord (Hornindal) kvinna var 'it Nordfields qvindfolch' eller skulle det vara helt omöjligt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Herbrand verkar vara ett namn som fanns i Hallingdal, Buskerud fylke. Jag har inte sett namnet i Fåberg området heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.