Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Niels Hegge

[#72362] Dønna/Nesna nordland 1737. Tolkning og pusslespill med faddere

Recommended Posts

Guest Niels Hegge

Peder Christophersen f. ca 1737. Død 19 mai 1827, Breivika, Dønna [url="http://slekt.net/tng/getperson.php?personID=I12215&tree=1>Lenke Gift Lenke med Martha Gullesdtr f 1737, Sellot i Tomma, Nesna. Død 1807 breivika på Dønna. LenkeMarthas familie er godt dokumentert med kilder. Derimot har jeg ikke greid å finne Peders foreldre. Jeg forsøker nå å legge puslespill med barnas faddere for å se om jeg kan finne noen i hans familie. Jeg har ikke tydet alle faddere og behøver også hjelp med det. Videre har jeg ut i fra det som er tydet, forsøkt å plassere fadderne i relasjon til Peder og Martha. Det gir meg følgende A Peter Jørgen Pedersen f 1771 Lenke1A Ole Jacobsen, Bøe Lenke (1742 – 1787) (Død på Strand) Far Jacob Jonsen, mor Giertrud Jacobsdtr2A Daniel Olsen, Sund3A Lorens Hansen, Hoff4A Ziri Anna Hansdtr, Bøe, 1745 - ? gift med Ole 1A5A Karen PedersdtrOle og Ziri har en datter Aleth Maria B Christopher Pedersen f 1773 d 1833 Lenke1B Ole Andersen Velsvogen (1720-1785) Lenke Ole Andersens far, Anders Pedersen var gift andre gang med Anne Gullesdatter (Marthas søster)2B Anders Andersen, Bardal gift med Maren 5B3B Anders Olsen Velsvogen (1752-1815) sønn av Ole 1B4B Margrethe Torgersdtr Velsvogen (1730-1811) gift med Ole 1B5B Maren Pedersdtr Bardal Lenke (1753 - ?) datter til Anne Gullesdtr)Det virker som alle faddere kommer fra Marthas familie. C Aleth Maria: Lenke f 1780 d 18021C Anders Dass, Mehuus Lenke2C Gullach Berg ??3C Maria Anna Coldevin ikke på Internet? Er det så mange frk Coldevin? ref dåpen ovenfor.4C Anne Pedersdtr, Hov

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

I skiftet etter Christopher Hansen på Ytre Levang i 1778 er sønnen Peder Christophersen, Brevigen nevnt. Christopher var da i tredje ekteskap med Berit Knudsdatter. LenkeMvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Geir, takk for ideen. Men jeg skulle gjerne ha noe mer enn navnet som bant han til familien. Det er ikke sikkert at Peder hadde familie så nære att de kunne være faddere, men fra Ytre Levang er det vel ikke så langt?Kan det faktum att det i dåpen til Christopher (B) bare er Marthes familie som er fadder bety noe?MvhNiels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Peder hadde kun halvsøsken i live, og de som fortsatt levde i 1780/81 var alle under 20 år, ugifte, og kanskje uaktuelle som faddere av den grunn. Det er vel ellers vanskelig å vite sikkert hva som lå til grunn for valg av faddere, og hvorfor medlemmer av Peders familie (onkler, tanter osv.) ikke har blitt inkludert.Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Det som gjør att jeg fortsatt er skeptisk till Peder på Ytre Levang er manglende oppkalling i familien. For eksempel hvor kommer Aleth Maria inn? En av hennes faddere, Anders Dass Mehus far het Peder og Anders første kone het også Aleth Maria. Ole 1A og Ziri 4A har også en datter Aleth Maria. Flere andre i deres slekt bruker også dette navnet.Det er mulig jeg stirrer meg blind på en brikke i dette puslespillet, men jeg tror fortsatt det kan gå å finne noen av Peders familie i første eller siste dåpen.Er det noen som kan hjelpe med tydning så jag får listen over faddere komplett med gårder? Er det noen som vet noe om Gullach Berg 2C? Karen Pedersdr 5A har jo ett interessant navn, men det står ikke hvor hun kommer fra, noen som vet?MvhNiels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Vet ikke om dette er noen hjelp. - Hans Hansen Levang, d. før 1747. - Kone ukj. - Hans sønn:Christopher Hansen, sk. 1778, Ytre Levang, g.1.m Ragnhild Pedersdr., sk. 1752. -- Deres sønn:Peder Christopherden, f.c. 1738. - Breivika. --Peder Olsen Vassdal i Nesna, sk. 1738, g.1.m. N.N. - Deres datter: a) Ane Pedersdr., d. før 1738. -Peder Olsen g.2.m. Ane Madsdr. - Dere sbarn: b) Jens Pedersen Vasdal. -- c) Ole Pedersen Breimo. -- d) Synneve Pedersdr., g.m. Lars Arntsen, f.c. 1671 Enge i Bardal, sønn av Trondhjemsborger Arent Larsen Bardal, d.c. 1699 og Maren Rasmusdr., g.2.m. Fanz Anthonisøn Hagendorph, (tidl i tj. hos Sorenskr. Per Broch), - bos på Engen. -- e) Sidsel Pedersdr., g.m. Povel Larsen, Vasdal. --- f) Doreth Pedersdr., g.m. Adam Torgersen, Velsvåg. -- g) Ragnhild (Magnhild ?) Pedersdr., g.m. Christopher Hansen, Levang. --Se Sveins skifter side 30 og 37 /38 . --M.v.h. Alv. --

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Takk Alf for informasjonen, jeg ser att du også tror på Levang. Jeg rekker ikke mer i dag og morgen, været er for fint og vi skall bort, men jeg kommer sikkert med flere spørsmål senere.MvhNiels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Det er en Hans Hansen på Ytter Levang i 1701, 28 år. -- Det er ingen Hans der i 1666. --Det er en Per Olsen på Wassdal i 1701, 50 år. -- Sønner Jens 12 og Olle 6 år. -- Det er en Oluff på Wasdall, 61 år i 1666, med sønner Halvor Olsen 12, Peer Olsen, 8 og Jens Olsen, 6 år. --1629 er det i Watzdal en Halduar, en Peder, en Niels og en Anders. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Takk Alv for informasjon fra skifte. Jeg regner med att det fra Ragnhilds skifte 1752 om det står 'deres sønn' (?) Jeg forstår att jag må skaffe meg Sveins skifter. Skall bare se etter om jeg må ha begge skivene. Det var fint å få med informasjonen fra de tidligere generasjonene også. Takk til Arne for hjelp med tolkningen av faddere. Selv om det ikke var noen av de i familien så er det interessant å se hvilke de omgiks med eller som bodde rundt om. Gullach Berg har jeg ikke funnet på Internet. Er han kjent fta andre sammenheng? Til slutt men ikke minst, Geir, du hadde rett, men jeg er fortsatt fundersom på hvorfor de tre barnas faddere er fra så forskjellige grupper ;-).MvhNiels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - For å ta det enkleste først; Svein Edvardsen som gir ut disse bøkene med skifter, holder til i Trondheim. - De skal visstnok nu ha kommet ut på D.v.d. - Det blir vel kanskje ikke riktig av meg å legge ut hans mail adr. på nett, men kanskje Svein selv kan gjøre det, dersom han ser dette. -- Det er jo ellers ikke så lenge siden jeg var i kont. med ham om noe vedr. nettop denne fam., men som jeg ikke har hørt om han har sjekket opp ordentlig enda. - Det er skrevet noe litt merkelig i et skifte fra 1747. -- De skiftene jeg henviste til, er begge i samme bok, samt et par til som også berører samme fam. - Altså skifter fra Nesna 1686 - 1780. -Dersom du hadde fått bedre oversikt over denne fam., ville du ha funnet at det kanskje ikke var så merkelig med disse fadderne, da flere her må tilhøre 'kretsen' familien tilhørte. --Den Alet Maria du nevner er vel helst en Alette Maria Eliasdr., f.c. 1738 og som var g.m. Anders Dass Pedersen i hans 1. ektesk. - Han drev handel på Nesna. - Anders var sønn av Jektestyrm. Peder Jensen Handnes og som døpte sin sønn 'Dass'. -- Jekteskipper Elias Hansen var g.2.m. Margrethe Hansdr., dr. av Hans Abrahamsen, bonde på Øvre Nesna. -- Det var en annen Alet Maria Dass, f.c. 1782, dr. av Hans Eliasen Mehus, (sønn av Jekteskipper Elias Hansen) men hun døde n.f., etter det jeg har. -- Denne Hans Eliasen fl. til Strømsnes i Hemnes med Jekta og sin kone Maren Maria Abrahansdr., f.c. 1753, dr. av Abraham Hansen, Nordvollen Nesna, sønn av Hans Abrahamsen, fra Øvre Nesna. - Abraham var g.m. Marite Jacobsdr., dr. av Klokkeren i Nesna som var g.m. en dr. av den Arent Larsen som var Trondhjemsboreger i Bardal. - Se det jeg skrev før om Vassdal og kona til sønnen til borgeren som var bonde på Engen i Bardal. -- Det blir for komplisert her å forsøke å forklare alle måter disse forskjllige familiene blev innviklet i hverandre. - Det er mye Jekteskippere, handelsmenn og lensmannsfolk bl.a. --Vet ikke hvor lokalkjent du er, men Ytre Levang er nabo med Velsvåg. -- Vassdal blir i mellom Neppelberg og Bardal. - Alt dette er nu i Leirfjord kommune. --M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Hei Alv, Jeg har fått e-post fra Svein for noen dager siden, men har ventet med bestillingen for å se hvilke områder som er nødvendige for å dekke det jeg har funnet så langt av mine forfedre fra Helgeland. Jeg er jo sør-lending og utvandret, så Nordland har jeg ikke så god lokalkunnskap om, derfor disse noen ganger 'dumme' spørsmål. Jeg er derfor takknemligst for hjelp fra alle som sitter med lokalkunnskaper. Når jeg begynte å grave i mine aner fikk jeg god hjelp av Johan Borgos til å finne Peders barnebarn, Christopher Schumann Christophersen fra Øksnes. Hans død gjør att han fortsatt er 'berømt' i kommunen.Mvh Niels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Vel, til å begynne med, ville de vel ha bra hjelp hvis du hadde disse skiftene fra Nesna, men det kommer jo litt an på hvor mye du vil gjøre ut av det hele. --Selv har jeg hatt god hjelp av skiftene fra Hemnes / Rana og Herøy / Dønna. - Likeså finner man vel litt også i Lurøy og i Vefsn. -- Ellers er jo Nesnaboka grei nok, selv om den ikke har med alt som i en vanlig Gårdshistorie. -- Hemnes Gård og slekt er kjempenyttig. -- Noe finner man i Gardshist. for Rana også, men der kommer det ny bok med tid og stunder. -- Men dette er et pussel som det nesten tar flere år for å skjønne helt sammenhengen i. -- Som sagt, så er det fremdeles noe jeg 'grugger' på vedr. denne fam. fra Ytre Levang og som du er inne på nu. - Hadde lyst å koble den opp til en annen vidt forgrenet slekt me mye Hans, men der blev jo en søster av konen til Christopher Hansen Y. Levang g.m. en kar fra den slekten jeg tenkte på, så det spørs vel om det går. -- Kanskje kommer det en avklaring en vakker dag. -- (Hils Svein og minn han på mitt spørsmål hvis du tar kontakt, selv om han vel har sakt hva han tror tidl. ) -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rølvåg

Hei !Finner Peder Christophersøn på Frode Holthe sine slektssider:Lenke Med vennlig hilsen Terje Rølvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Takk Terje og Frode, når jeg fikk dette så bra dokumentert av Alv så koblet Frode sine to Peder sammen så hele linjen ligger på plass. Alv, Jeg har en del Hansen i mine forskjellige linjer tilbake fra familien fra Øxnes. Kan du sende meg e-post med informasjon om vad du har fundert over? Adresse niels @ hegge.seMvh Niels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.