Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harald L. Bakke

[#72558] Tydehjelp - Kyrkjebok for Davik

Recommended Posts

Guest Harald L. Bakke

Er det nokon som kan hjelpe meg med teksten øverst på side 56 ? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Harald!Dette er biskop Pavels sine betraktningar ved visitasen i Davik i 1820. Eg skal kike meir på det i kveld når eg kjem heimatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei igjen!Dette var mykje verre å transkribere enn eg hadde førestilt meg, både på grunn av utydeleg skrift, men og dårleg blekk. Originalen hadde vore betre å lese. Her er kanskje ein del feil, òg...Den 9 August 1820 visiterede jeg i Davigs Hovedkirke. Provst Frimanns Prædiken var grundig, populair og udført i et [....] og ædelt Sprog. Ungdommens Kundskaber [..] [...] gode. Blandt de katechiserende Skoleholdere udmærkede Ole Martinussen af Aalfods Sogn men alle 4 havde dertil ret gode Gaver. Klokkeren har en meget smuk Syngestemme, men synes ei aldeles tonefast. Hans Chordørslæsning er upaaklagelig. Som [...] overalt i Kirken herskede nogen[?] Orden og [.....] som gives og af [....] Menigheden det hædrende Vidnesbyrd: at Gudsfrygt og Sædelighed er almindeligen udbredt. At den ærværdige i flere Henseender saa hæderlige Provst Frimann under sin usedvanlige lange Bestyrelse af Lærer-Embedet i Davigen har ved sin [...] [...] Flids Nidkjærhed bidraget hertil, bør ved Erkjendtlighed paaskjønnes. Gud styrke fremdeles den værdige Olding, saa længe han føler[?] sig arbeidsdygtig, og naar han træt af 50 Aars Arbeide søger Hvile, unde Gud ham denne længe blid og lyksalig.-Davigen d: 10 August 1820.Pavels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald L. Bakke

Mange takk Gunnar!Det skal nok mykje trening til for å lese slikt ja, eg forstod bare eit og anna ordet av denne teksten, småstigla som det var. Forøvrig mykje interessant lesnad her og der mellom rekkjene av døypte, konfirmerte og døde, og med øving forstår eg forhåpentligvis meir etter kvart sjølv!Igjen mange takk!Harald.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.