Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Berit Gullbekk

[#72568] Matrikkel/gårdsnummer i folketellingen

Recommended Posts

Guest Berit Gullbekk

I FT1801 Tynset står bare nr, i FT1865 står navn og i FT1900 står begge deler. Er nummerne som står i FT1801 de samme som står i FT1900 eller er de endret? I FT1865 og FT1900 ser det ut som de stemmer overens og er også iht. Ryghs gårdsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Stokke

Løpenumrene som gårdene hadde i 1801 og 1865 tellinga ble vel endret ved 1886 matrikkelen hvor en gikk over til gårds og bruksnr.Les mere her. LenkeHalvor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

I 1801 hadde gårdene et gårdsnummer. Dette nummeret dekket et stort område, og er vel ikke til så mye hjelp. Vi fikk en ny matrikkel i 1838. Da fikk gårdene et nytt gårdsnummer, men også et løpenummer, og det er til stor hjelp når man skal følge en gårds oppdeling i bruk. Matrikkelen av 1838 hadde man arbeidet med i mange år, og Matrikkelkommisjonens utgkast av 1819 er meget verdifull når man skal studere gårder og bruk. I 1886 fikk man så en ny matrikkel, som gjelder fortsatt. Da fikk man dagens gårdes- og bruksnummer. Men mange steder kom ikke det i bruk før etter 1900. Nå må man merke seg at i byene/kjøpstedene var det en noe annen inndeling, og den varierte sikkert fra sted til sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Takk, dette ser ikke enkelt ut. Synd de ikke skrev navn på gården i 1801 :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Ft-1801-nummerne for Tynset prestegjeld er familienummere, ikke gårdsnummere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Værre og værre. Hvor står det? Hvordan finner jeg ut hvilken gård den enkelte familie bodde på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Det står familie i originalen.Lenke som viser hvilke familier som tilhører hvilke gårder/plasser som ligger utenfor hovedsognet og Tylldalen i Tynset prestegjeld (Lilleelvdalen, Nedre Folldal og Atnelien): http://www.jeaas.com/garder.xls (excel).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Takk for hjelpen. Jeg får prøve å lete meg fram v.h.a. familiemedlemmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

Hvilke familienummer i hovedsognet er det du søker? Etter å ha bladd ganske mye i bygdebøkene for hovedsognet kan jeg kanskje hjelpe til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai M Kveum

I 1801-tellingen nevnes hovedbølets navn, under det nevnes ett eller flere 'eier', dvs en eller flere familier under hovedbølet. Hovedbølene hadde et matrikkelnummer, eller som det nå heter, et gårdsnummer, eiene stod en stund etter 1800 som bruksnummer 1, samme som hovedbølet,dette fordi de ikke var skilt ut fra hovedbølet. Etter hvert som 'eiene' ble kjøpt til selveier fikk de et bruksnummer. På Sol.no vil du med et søk på 'matrikkel' finne mye nyttig. Et eie er en husmannsplass under hovedbølet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Til (10) På Tynset står ikke navn, bare et nummer. Til(9) Det gjelder Ingeborg Jonsdatter g.m. Bersvend Eriksen Neby 13/7 1804. Har ingen alder på henne og tenkte meg muligheten av at jeg kunne finne familien via FT1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

I følge Tynset bygdebok bind II side 117 (av Ivar A. Streitlien) ble Bersvend Eriksen (1777-29/6 1849) fra Nordigard Neby og Ingeborg Jonsdatter (1781-31/1 1859) fra Arnemo i 1810 brukere av Jordet østre også kalt Jordmoen. De hadde 7 barn, hvorav en sønn - Ole - reiste nordover til Lyngen og Målselv I bygdeboka kan du også lese om deres aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Tusen takk! Hvis du har foreldrene hennes også ville det være fint.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

I følge Tynset bygdebok bind 1 side 132 er Ingeborg datter av Jon Hansson (1724-1781) på Arnemo og Ingeborg Olesdatter (1736-1794) fra Kjæreng. Jons farfar som også het Jon, kom til Arnemo fra Bjørnsmoen. Om Jons far på Bjørnsmoen fortelles at han midtvinters reiste på isen i Glomma sørover til å bytte jern mot korn. I sprengkulde og issørpe forfrøs han fingrene kraftig. Siden smidde han seg jernklør for å erstatte de skadde fingrene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Tusen takk, nå er jeg på vei. Som du skjønner er Tynset helt upløyd mark for meg, men jeg lærer vel etter hvert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

De to bindene av Tynset bygdebok kan du sikkert få fjernlånt via ditt lokale folkebibliotek. Der kan du finne flere av Ingeborg og Bersvends aner. Lykke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

'Smeden' som er omtalt i 14 har også vært nevnt i en tidligere debatt, men greier ikke å finne igjen hvilken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Fant det! Faktisk to temaer som har med denne slekten å gjøre, nr. 63205 og 10476. Det siste familien til Ingeborg Olsdatter Arnemos 2. mann. Hva dere vet der ute!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Du var flinkere til å lete du enn meg:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Tema 10476, 63205 og dette ser ut til å omhandle samme slekt. I 10476: Strømsnas vestre Jon Jonsen f.1737 g 2. gang med enken Ingeborg Olsdatter Arnemo 1787(1. mann Jon Hansen d.1781). De bodde på Strømseng vestre. Dette må være ekteskapet [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6066&idx_id=6066&uid=ny&idx_side=-8>Lenke, høyre side, høyre kolonne. Jeg synes det står Aangaarden på henne. Første mann Jon kan det være dette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Det er vel noe jeg ikke har greie på, men Aangaarden kan kanskje ha noe med Aaen og gjøre også, for det er ei egen grend nord for Tynset, retning Røros, mens Arnemo ligger like ved sentrum. Jeg syns det står Øver Aangaarden, og Øvre Aaen finnes, men jeg tolker det sikkert feil. Men jeg tviler på at Aangaarden og Arnemo er det samme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Jon bodde på Arnemo og Ingeborg på Kjæreng når de ble gift. De bodde på Arnemo når de døde. Hans Jonsen Aangaard og Marit Nilsdatter Engen ble gift 1724. Jeg trodde de var foreldre til Jon. Ser ut til at jeg må begynne i 1724 og følge disse for å se om noen barn blir født på Arnemo. Hvis ikke må det være 2 par Jon og Ingeborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

I følge bygdeboka kalles Arnemo i dagligtale for Ånngar`n. Ingeborg ble gift i 1760 med Jon Hansen på Arnemo/Ånngasr`n og etter hans død ble hun gift i 1787 m. Jon Jonson på Strømseng. Bygdeboka nevner ingen barn fra det siste ekteskapet, men det var åtte barn i det første eketskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

Hans Jonsen (1698-1774) på Arnemo og Marit Nilsdatter (1703-1778) fra Storeng eller Engen er - fortsatt i følge bygdeboka - foreldre til Jon. Nils Embretsen het Marits far. Hnnes mor var ikke kjent for bygdbokforfatteren. Nlls og han ukjente hustru har mange etterkommere på Tynset. Blant landskjente etterkommere etter Nils finnes blant annet Aase Nordmo Løvberg, Olav Gjærevoll og Sigurd Evensmo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Takk for hjelpen, da har jeg funnet de rette. Litt merkelig at det står begge deler i kirkeboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.