Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Guro Reinhart

[#72595] Hjelp til oppslag i Hof bygdebok - gården Dønnåsen.

Recommended Posts

Guest Guro Reinhart

Kan noen hjelpe med informasjon om Karl Larsen og Johanne Isaksdatter som bodde i Dønnåsen midt på 1700-tallet. Jeg finner dem ikke viet i kirkebok for Hof, og lurer på om de var utenbygdsfra?Har funnet følgende barn:Maria døpt 2 mar 1757, Lars døpt 11 apr 1759, Isach døpt 7 feb 1765, Helene døpt 11 jan 1767, Anne Sophie 25 des 1768, Fredrik døpt 26 apr 1771, Johannes døpt 3 jul 1774 død 21 aug samme år.Tusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Granum

Har tatt en rask titt i bygdeboka for Hof, men finner ingen av de nevnte personer under Dønnåsen.Mvh Else Granum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kanskje litt langt unna, men jeg fant en Karl Larsen og Johanne Isaachsdt. som døpte sønnen Isach (4/4) Fest 3. Pa... 1752 Hemnes i Høland. V.side Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Finner Karl Larsen Dønåsen g. 20/10 1775 m. Florentine Olsdatter Karlstad. De får barna Johanne f.1775, Kristian f.1777, Andreas f.1779, Ole f.1782, Ole f.1785 alle Dønåsen og Kirsti f.1789 på Hovelsåasberget. Dette er hans 2. gifte for ved Johannes f.1774 dåp står det Afgagne Johanne Isaksdatter. Finner ikke ekteskap på Karl og Johanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Tusen takk alle 3.Iom at ingen finner dem viet i Hof, og - siden navnene er såpass 'spesielle' er nok Høland-sporet verdt å se nærmere på!Hilsen Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Denne Isak må vel være sønnen?HOVELSÅSBERGET, gnr. 128 Den 12. mars 1766 ble det ti. et skjøte med slikt innhold: «Peder Olsen Søndre Åsnes selger 2 skinn i sin gård 5. Å., hvori innbefattet et rydningssted i hjemskogen Hovelsaas- berget, til Svend Larsen Strand for 70 rd.» I 1771 pantsatte Svend Larsen en oppryddet plass til Tosten Iversen Enge- moen for 60 rd. (ti. 12. november 1771), innfridd 10 år senere. 1775 ble det ti. pantebrev til Jon Olsen Lille Hovelsåsen på plassen Hovelsåsberget for 75 rd. Eieren var da Knut Peder- sen. Han pantsatte på nytt i 1779 for 90 rd., men pantebrevet ble avlest 1787. i 1790 solgte Embret Knudsen plassen til Isak Karlsen for 70 rd. skatteregisteret for 1802 var det oppført tre brukere i Ilovelsasberg,et: Embret 11:mbretsen, Peder Knud- sen og Ole Bergersen. Embret Knudsen ble 1791 g. in. Ragnhild Pedersdatter Hovelsåsen. Deres sønn Berger, f. 1798, druknet i Flisa 1826. Peder Knudsen (1768-1831) ble 1794 g. m. Kersti Olsdatter Åsnes. Barn: Maren, f. 1795, Gjertrud 1798. Isak Karlsen ble 1790 g. m. Anne Knutsdatter HoveIshsberget. Barn: Karen, f. 1792, Kristian 1791, Marit 1796, Arne 1797, Johanne 1801, Anne 1806. Karen og Maren er også nevnt som Kari og Mari. Kersti Isaksdatter Hovelsåsberget (1762-1819) var vel av samme slekt. Erik Olsen Hovelsåsberget var g. m. Helvig Larsdatter. Barn : Olea, f. 1767. Lars 1769, Ole 1771, Kari 1775, Helene 1782, Helvig Larsdatter ble 1785 g. in. Knut Olsen Ho- velsåsbergel. Selveier Selveier Embret Embretsen Hovelsåsberget (1757-1837) var g. ni. Ragnhild Pedersdatter (1762-1831). Barn: Eli, f. 1800, Erik 1802, Pernille 1803, Olea 1806.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Gullbekk

Fant dem under gården Karlstad som tidligere lå under bl.a. Dønåsen. Der står det at Karl og Johanne neppe var fra Hof. Han ryddet Karlstad rundt 1757. Bodde på Hengebøl når de fikk sønnen Fredrik som ant. døde tidlig. I 1785 var de på Karlstad Åsnes vestside der sønnen Ole ble født. Karl døde i 1791 uten oppgitt oppholdssted. Karl ble kalt Karl hesteskjærer. Florentine bodde i 1801 på en husmannsplass under østre Holmen Åsnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Tusen takk, Berit. Her hjalp du meg å få mye på plass. Hilsen Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Hei igjen!Berit K. i innlegg nr 3 har du funnet det rette ekteparet. Det viser seg at dette er reisende/tatere. Karl Larsen var kjent som 'Hesteskjærer'. Jeg la ikke merke til anmerkningen nedenfor. Erfaringsmessig så er du bedre enn meg til tyde skrift. Hadde du giddet å se på det sammen med meg? (Eller en av dere andre....)NB Forældere var omløb... Sverrige... folck, som la frem .... pass om deires ekteskap?, dateret Krogstad præstegaard af 14. December 1752.Finner ikke spor av dem i Krokstad, og siden denne dåpen er utført 4 apr 1752 (post mortem) kan jeg ikke forstå en attest som er datert senere samme år. Har noen av dere en god forklaring på dette? (Eller står det kanskje at den var gyldig til 14. December 1752?)Karl Larsens annet ekteskap (ref Berit Gs innlegg 4) til Florentine Olsdatter - kan vel tyde på at også hun var av samme folkegruppen fornavnet tatt betraktning.Jeg har svært lite erfaring med denne folkegruppen. Var det f.eks. vanlig at de tok opp plasser og ble fastboende, som i dete tilfellet? Jeg kommer derfor til å legge ut et ny etterlysning med fokus på 'de reisende'.Takk for hjelp alle 3.Hilen Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Jeg leser det som: NB Forældre ere omløbende Svenske Folk, som har fremviist Pass om deris Egteskab, dateret Krogstad Præstegaard d. 14 December 1752.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.