Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#72620] Tvedestrand - gamle matrikkelnumre?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Er det noen her i forumet som er i stand til å identifisere et par gamle matrikkelnumre i Tvedestrand? Det gjelder Hovedgata 91 og Hovedgata 120.Førstnevnte nummer er fra 1861 eid av kjøpmann G(under) Gundersen (som også står som eier i ft. 1865). I ft. 1900 er det hans sønn med samme navn som eier bygården. I perioden 1861-1874 bor også den konkursrammede forlagsmann og kunstformidler Christian Tønsberg der. Han er da tollkasserer i Tvedestrand.Hovedgaden 120, som må ha vært en stor bygård, er i 1900 bl.a. bebodd av snekkermester Adolf Dietrich.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo føye til at Sv. Svensen skriver på s. 42 i Tvedestrandsboka (1936) om G. Gundersens hus (nr. 91) at 'Det nuværende hus blev opført omkr. 1840 av en kjøbmand Falchenberg'. Tidligere skal det ha stått en badstue der.Og om jeg ellers har forstått Svensen rett, skal dette huset ha ligget 'øverst' i Hovedgata.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Hans Olaf Aanensen har skrevet en avhandling som heter omtrent noe sånt som Hus og bygninger i gamle Tvedestrand. Den er nesten umulig å oppdrive, men de har et eksemplar på biblioteket i Tvedestrand. Det er ikke til hjemlån, men du får lov å kikke i det. Det kan være noe informasjon der, i hvertfall hvor husene ligger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for tipset!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Nå var jeg så heldig at jeg kom over en lang, interessant artikkel i Den gang på våre kanter 2003 (s. 13-46) Det er Per Jørg Johnsen som der forteller om 'Min barndoms Tvedestrand'. Han fotgår byen slik han husker den på 1950-tallet, og refererer til arkitekt Hans Olaf Aanensen når det gjelder matrikkelnumrene.Han stanser bl.a. ved nr. 91, '...hvor brødrene Gundersen bor'. Der 'er det også et lite kontor ved smauet mellom husene (dvs. mellom nr. 91 og nr. 90b). Ola Gundersen døde i 1960, og bl.a. Grønvold i Kristiansand arvet eiendommen. Olaf Andersen kjøpte senere huset'. Johnsen forteller videre at det sto/står en jernkatt utenfor hovedinngangen. Nr. 90b var for øvrig også eid av Ola Gundersen (sammen med broren Hans). Ola drev 'agenturet G. Gundersen', og de to husene lå like nedenfor 'dr. Erichsens gård'.På bildet er nr. 91 identisk med nr. 13 og 90b er lik nr. 12.Videre plasserer P. J. Johnsen matr. nr. 120 'langs veien ut mot Bakkeskåt' (og det er jo ikke i Hovedgata). Der haolst Sigved Lehlands Dampskipsekspedisjon til i Johnsens barndom (rett ved Broms' Café). Nr. 120 finnes forresten ikke i ft. 1865, men er avbildet som et stort trehus (ligger utenfor bildet som er gjengitt nedenfor).Jeg kan jo ellrs legge til at Hans Olaf Aanensen i Dengang på våre kanter 1983 ('Smithe-huset og gamle Tvedestrand') skriver at nummereringen stammer fra 1846, og at den ble beholdt 'uendret til nåværende gårds- og bruksnumre ble innført omkring 1960'.

bilete7674.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Så vidt jeg kan forstå, må vel matr. nr. 90b og 91 i dag ha gateadressene Hovedgata 58 og 60?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.