Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#72631] Oppslag bygdebok for Tysnes - Teigland

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Teigland: Steffen oppført i 1519, da i boka under bnr. 6. Christoffer oppført i 1563 under bnr. 6. Oluf overtar bruket til Christoffer.Bnr. 6 utgjorde 2/3 deler av Teigland. Bnr.7 vart frådelt bnr. 6 ca1600. Hvem overtok bnr. 7 og er det i bygdeboka indikert at dei er i slekt med de på bnr. 6? Teigland: Erik oppført i 1519. Lasse nemnt i 1563. Hvem er det som bur på den siste 1/3 parten og indikeres dei til å være i slekt med de på bnr. 6. Treng kun hovedtrekka fram til ca 1620-50.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Utne

Ernst B. Drange, Tysnes 3 s. 65:BR. 7. KNUTANA Bruket vart delt frå br.6. omlag 1647 med skylda 1/2 l. sm. 1/2 h. Til dette vart overført 18 mrk. sm. 1/4 h. frå br.6b. i førstninga av 1700-talet, så skylda auka til 2 p. 6 mrk. sm. 3/4 h.og....Ola Johannesson Teigland br.6.f. o. 1625 over- tok del av farsjorda i 1647. Det må ha vore same Ola Tegland som var militær legdsmann så seint som i 1675. Han bygde båtar saman med grannen unge Johannes Tegland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Jøraas

Jeg skrev og skrev, men så låste pc'en seg... morsomt. Men jeg har ikke tid til å begynne på an igjen. Hvis du gir meg e-mail adressen din, så kan jeg skanne og sende deg sidene i morgen tidlig.vennlig hilsen Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takk for svaret Erling.Står det noe om dei som brukte den delen av bruket, som bnr. 6 vart frådelt. Antar at det må være bnr. 1 og er dei indikert i slekt med dei på bnr. 6. Tenker da fra 1625 og tilbake til 1563.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Da kom svaret ditt mens eg skreiv Grete. oddvar.soereide alfakrøll c2i.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Jøraas

da har du sidene kl 0730

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Utne

Litt usikker på kva du meiner. Br. 7 var delt frå bruk 6. Han som er nemnd som første brukar på br 7 er son av ein Johannes på bruk 6.Bruk 6 er i boka omtale som tre einingar, bruk 6, bruk 6a og bruk 6b:BR. 6. SAMSONSANA, SIDAN JOHANSANA Dette bruket går attende til før 1520, og utgjorde nok opphaveleg 2/3-partar av garden, eller 2 1. sm. 2 h. Ein fjerdepart var delt frå som gmlt. br. 7. åra 1600-31, og permanent som br.7. frå omlag 1647. Det attverande bruket på 1 1/2 1. sm. 1 1/2 h. vart delt omlag 1670, og br.6a. skilt frå. Br.6. sat no att med 2 p. 6 mrk. sm. 3/4 h. eller 1/4-part av heile Tegland. Ein mindre part av dette, 18 mrk. sm. 1/4 h., var delt frå som br. 6b. åra frå omlag 1720 til 1742.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Mange takk Erling for at du tok deg tid, eg har fått det eg trenger fra Grete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.