Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Egil Hansen

[#72664] Jens Bang. Moskenes ca 1600

Recommended Posts

Guest Hans Egil Hansen

Er det noen som kjenner til denne mannen? Han er far til Christen Jensen Bang født ca 1630?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Ingenting? Legg merke til Bang navnet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jeg fant ham selv. Egentlig så lette jeg fra Ursin familien. Hans Gregersen var gift med Sigrid Christensdatter Bang. Så ble jeg klar over at Hans Olsen - som er den nye ektemannen til Annechen Baltzersdatter, som igjen er tanten til Hans Gregersen - tidligere gift med Bjørn Michaelsen. Når Annechen er død så gifter Hans Olsen seg med Karen Christensdatter Bang. Karen og Sigrid er døtre av Christen Jenssen Bang - lensmann i Moskenes, mens Jens Bang altså kom fra Danmark. (Puh)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Brukte han Bang som slektsnavn. Sett kun Bang på hans barn. Så kan jo barna fåttt Bang fra moren Giertrud.Mulig denne Bang familen på Moskenes var etterkommer etter pastor Jens Nielsen Bang, d. 3/5 1637 i Flemøse på Fyn i Danmark. http://www.aneopslag.dk/alle/per01186.htm#23

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Ble visst feil når Jens N. Bang døde året skal være 1643.Giertrud Clasdatter var datter av Clas Rasmusen og Siri Jens/Jonsdatter.Fra skiftet til Hans Gregersen Petvik.

bilete9193.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Fra skiftet til Joen Larsen finnes tinnfat merket med C:I:S:B (Christen Jens Sen Bang og G:C:D (Giertrud Claes Datter)

bilete9194.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Hei MichaelHvor har du det fra at Giertrud Clasdatter var datter av Clas Rasmusen og Siri Jens/Jonsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Gjennom gjenstander som er merket i skiftet.S:I:D = Siri (navnet på datteren til Giertrud) Jens/Jon (kan være flere kombinasjoener)C:R:S = Clas (se bildefil #5) Rasmus (er vel ikke så mange alternativer på denne bokstaven).Vet du hvem som var Joen Larsen sine foreldre?En annen kandidat som far til Christen kan være kjøpmannen Jens Bang i Ålborg. Kanskje noen vet om han hadde en sønn ved navnet Christen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ron Berg-Iverson

Hei Michael In my family history I have Baard Iversen Moum f.1875 in Åfjord ST( Adserøen,Jøssund )He married Jørgine Antonie Halstensen 14 Oct. 1905 in Flakstad.She was the grandaughter of Rakel Ursin Danielsdr married to Hans Grøn Dahl of Nusfjord. Baards father Iver Olsen Moum was born in Horg,ST 1840 and was a kirkesanger.Is this family related to you? Ron

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

My familyname are from the farm Moum in Borge Østfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Nei jeg vet ikke navnet på foreldrene til Joen Larsen.Vi vet ikke så mye om ham. Jeg ser at på Trekilen så spekuleres det i gjenstander i skiftet: 'Sólf beger L:C:S: og A:J:D: Vegtig 7½ Lod (fader och moder? till Joen Larsen) 'L:C:S - Lars Christensen? A:J:D - Anne Joensdatter? Det behøver jo ikke engang være at begeret er etter hans foreldre.Uansett så er Joen Larsen en velstående mann i skifte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Nå kom jeg på en ting - som jeg ikke har funnet utav selv.I Hol bygdebok så står det bare at Joen Larsen kommer til Ramsvik, men i avsnittet under står det:'Året etter fant der en sørgelig tildragelse sted i Ramsvik, idet to fattige tjenestefolk hadde begitt seg ulovlig ut på kjærlighetens sti og kom i ulykke. Vi skal gjengi hendelsen slik vi leser den i kildene: «Den 11. november 1721 ble der holdt alminnelig høstting på Berg. Frem for retten kom etter lovlig stevnemål Joen Johansen, Ramsvik, og Marithe Pedersdatter, Ramsvik, som var begge innkalt for å ha bedrevet hor og barneavling med hverandre, som er hinannen udi 3dje ledd beslektet. De møtte begge for retten, kunne ikke nekte denne deres syndige gjerning, så og at de var udi 3dje like ledd beslektet, bad om nåde for denne deres onde forseelse. — Fogden, seignr. Rosenvinge, spurte i retten om de ikke burde straffes for denne deres slemme gjerning og syndige bedrift, etter lovens anledning, og var derpå dom begjerendes. Dom ble avsagt således: Etter som disse 2de personer, Joen Johansen og Marithe Pedersdatter, begge tjenende i Ramsvik, har forseet sig med horeris bedrivelse og barn avlet med hverandre, udi 3dje like ledd tilsammen beslektet, da kan jeg deruti ikke anderledes dømme enn efter Deres Maj. høypriselige Norges lovs 6te boks 13. kapitels 13. artikkel, bør bøte efter deres yderste formue, og siden begi seg herfra stedet, han på 2de års tid til Røst fiskevær, og hun likeledes på 2de års tid til Vesterålens fiskevær, andre likesinnede til skrekk og avsky.'Nå står det i teksten at de er fattige tjenestefolk, men Joen Johansen virker absolutt som en kandidat til sønn av Joen Larsen. Hvem Marithe Pedersdatter vet jeg ikke, men de er altså i slekt.Vi vet fra Joen Larsen sitt skifte at det ikke lever noen sønn Joen Johansen, men dette skifte er altså 10 år senere - han kan jo være død da?Merk også at tre år tidligere så hadde de en tilsvarende situasjon. Da ble dommen halshugging. Kanskje den 'nåde' de nå blir vist tyder på at foreldrene ikke er fattigfolk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Joen Johansen var nok fra Lille Rise Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Kan Christen Jensen være en sønn av fogden Jens Christensen (nevnt 1661 som Sal. Jenss Christensen fordum fogt och Nielss Mortensenss formand haffuer kiøbt, bygger och ejer, huorpaa Odelss folchet pretendere, det iche at vere opbøden; Mevold i Flakstad) I 1652 bor Jens Christensen på Skotnes i Buksnes og eier landskyd i gårdene Mevold, Flakstad og Sørland, Værøy.Man finner en Claus Olsen på Sørland som er odelbesitter der 1650-52. Kunne ha vært mulig far til Giertrud, det passer dårlig med bokstavene i skiftet til Hans Gregersen (C:R:S).Enken Dorethe (nevnt 1661 og 1666 som enke på Biskelvåg), kan være Christens mor. Dorethe kan også være enke etter forrige lensmann Hans Jacobsen. I 1670 har Christen tatt over hele gården.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Christen Jensen døde omkr 1699, da hans enke gjorde krav på 5 års lønn (15 rdr) i skiftet etter fogd Niels Hanssøn Opdal ble utnevnt til fogd i Vesterålen, Lofoten og Andenes 3. april 1694 til sin død i 1704. Samme beløp fikk Baltzer Bjørnsen Moskenes for 5 år tjeneste som lensmann i Opdals tid som fogd [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090302680373.jpg>Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.