Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jörgen Ingman

[#72687] Namnet Alv/Alf

Recommended Posts

Guest Jörgen Ingman

Undrar vilket av dessa som är mest korrekt på 1600- och 1700-talen med tanke på norskt namnbruk/norsk namnhistoria?Mvh, Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Ingen som har nån uppfattning hur detta namn uttalades förr?Min spontana uppfattning är att det förmodligen var Alv eftersom det som jag sett skrivit skrevs Alff och vad jag förstår motsvarade två 'ff' 'v' medan 'ph' uttalades 'f'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er nok riktig at 'ff' ofte skal leses 'v', som i Halffuor'. Men det kan ikke gjøres til noen regel. Jeg tviler på at 'effter' ble uttalt 'evter'.Vedrørende Alv og Alf tror jeg det er vanskelig å gi et svar. Det har antakelig vært variasjoner fra område til område, samt over tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg slutter meg til Kristians kommentarer. Muligens har den opphavelige uttalen vært 'v', jf. noen av kommentarene til navnet Alv i Elivind Vågslids _Norderlendske fyrenamn_, men det er umulig å si noe helt sikkert om det.Vågslid nevner flere funn av navnet både i Norge, Sverige og Danmark - og knytter det til gammlnorsk Alfr (Álfur på islandsk). Han har ellers funnet formen Alwur i Vest-Agder (1439), Alff(wer) i gammelsvensk (1292-1529) og Alvo/Alf i gammeldansk. Han antyder også en mulig tilknytning til tysk Adolf.Og så må en jo legge til den generelle kommentaren at det ikke er lett å slutte seg til en uttale ut fra funn i eldre skriftlige kilder. Det kan ofte være stor avstand mellom (lokal) uttale og skriftlig form. Jo lengre tilbake i tid man kommer (tidlig 1700-tall og før det) ser vi oftere og oftere utslag av en 'jålete' forkjærlighet for konsonant-opphopninger (f.eks. Halffuord for Halvor m.fl.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Tilleggskommentar: Hvorvidt 'f' i skrift blir/har blitt uttalt 'f' eller 'v', avhenger også av konteksten. Islandsk Álfur uttales nok 'Aolvur'. Dette vedrører også Kristians eksempler (3). 'Halffuor' og 'effter' er ikke nødvendigvis parallelle eksempler, siden det er en viss tradisjon for at 'f' foran vokal kan uttales 'v', mens det blir 'f' foran konsonant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det er samme problematikken med navn som Rolf og Ulf. Disse navnene både uttales og skrives i dag mest med 'f', men hovedoppslagsordet i 'Norsk personnamnleksikon' er hhv. Rolv og Ulv. I denne boken er også hovedoppslagsordet Alv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

For ordens skyld: Hovedoppslagsordene skrives med -v også hos Vågslid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Etter hva man vet om de østnorske målførene, er det ikke urimelig å regne med at uttalen av navnet Alv på 16- og 1700-tallet over store deler av Østlandet var noe i retning av /ælv/ med tjukk l, og der vokalen går mot æ. Men å si noe sikkert er vanskelig.Jeg synes Alv er en grei skrivemåte å normalisere til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.