Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bengt E. Vesthagen

[#72699] Iver Hoversen fra Granvin (Graven) i Ulvik, Hordaland. Hans foreldre?

Recommended Posts

Guest Grethe Flood

Vet ikke hvor mye dette kan hjelpe deg, men her er Hover på Øvre Folkedal i 1701 LenkeHover var 59 og sønnene ser ut til å være Lars, 30 år; Iver, 29 år; Hellie, 25 år; Omund, 14 år; Lars (!), 10 år og Guttorm, 7 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Har kikket litt i Ættarbok for Granvin, Folkedal:26 Lars Sveinsson (Måge?) Øvre Folkedal, nemnd 1591-1614. Kona unemnd.Lensmann. I 1607 delte han garden med sonen Håvard. Lars var samen med lensmannen Orm N. Folkedal, delegat frå Granvin skipreide ved kongehyllingi i Oslo 1591. Då forliket millom Olav Torbjørnson Sandvin og presten i Kinsarvik, Kristoffer Andersson, om eigedomsretten til Kvanndal vart kunngjort i 1595, var Lars lensmann. Det same 1605. Lars er sikkert ein etterkomar av Lars Havtoreson, systerson til den mykje omskrivne Torstein Bjørke på Voss.Born:a) Håvard -1645 Folkedal 30b) Tore, nemnd 1636. 30: Håvard Larsson Ø. Folkedal 26 a – 1645.Gnr. 129, bnr. 4, Storstova. Dreiv bruket 1607-1614 saman med faren, Lars Sveinsson, frå 1614-1645 åleine. Lensmann i åri 1628-1634. I 1636 sel han og broren Tore odelsjord i Måge. Håvard åtte elles odelsjord i Medås og i Bøvre, Ull. Svarar 8 mæler i korntiende 1619.Born:a) Lars 1620-1668 Folkedal 54 54: Lars Håvardson Ø. Folkedal 30a 1620-1668. G.m. Anna Torleivsdtr. Samland Jondal – 1672.Gnr. 129, bnr. 4, Storstova. Lars brukte heile Ø. Folkedal 1647-1668. Lensmann 1654-1668. Lars var sterk og svært bråsinna.Born:a) Håvard 1652-1714 – Folkedal 76b) Torleiv 1653-1705 – Folkedal 90c) Olav 1655, g. 1678 m. enkja Herborg Vikingsdtr. Lote, 103, K.d) Guttorm 1662, d. unge) Sjur 1667-1743 ugift, dreng hjå broren Håvard.f) Kari g.m. Svein Hakastad, Storegraven 23.g) Brita g.m. Torbjørn?h) Dordei g. 1686 m. Svein Torsteinson Lote, 115, K.i) Oddmund, d. som barn. 76: Håvard Larsson Ø. Folkedal 54a 1652-1714 – g.m. Sigrid Endresdatter Eide, Jondal.Gnr. 129, bnr. 4. Storstova. Skøyte 1668, brukar so lenge han levde. Håvard kjøpte Dalateigen av Jon Aslakson Utne. Om den har det vore mykje tvist. Teigen er omtalt i skiftet etter Gjermund Havtorson Ålvik. Sonen fekk den i arv i 1597. I skiftet etter Håvard Larsson vart teigen utlagd de to eldste sønene hans. Håvard var lensmann 1681-1689. Bror til Sigrid, Olav Endreson, var lensmann i Kvam og lagverja til Sigrid.Born:a) Lars d.e. 1671 – Folkedal 102b) Ivar 1672 – Folkedal 122c) Helge 1673-1750 – Holven 48d) Anna – d. 1736 – Folkedal 106e) Kristi 1685-1767 – truleg ugiftf) Oddmund 1687 – Moe 17g) Lars d.y. 1689-1752 – Holven 50h) Guttorm 1690-1768 – Folkedal 115122: Ivar Håvardson 76b Øvre Folkedal ble gift 1715 m Guri Hansdtr. Medhus, N. Folkedal 74f (1694-1750).Gnr. 129, bnr. 5. Oppistova. Brukar 1715 til ca. 1740. Soldat 1701.Born:a) Håvard, 1715-1756 – Folkedal 132b) Ingebjørg, 1719-1786 – Dale 28132: Håvard Ivarson Ø. Folkedal 1715-1756, g.m. Anna Eiriksdtr. Medås 34g 1713-1761.Gnr. 129, bnr. 5. Håvard bygsla i 1734 av Andreas Heiberg. Sel 1743 sin eigedom i Medås til Olav Hallsteinson Bilde for 5 rd. Buet etter Håvard eig halvparten av Bjørketeigen (seinare kalla Dalateigen). Lagrettemann 1748.Born:a) Ivar 1738-1819 – Folkedal 164b) Inger 1742-1824 – Kollanes 32.Enka Anna Eiriksdtr. ble gift på nytt med Absalon Kristianson Kollanes.164: Ivar Håvardson Ø. Folkedal 132 a 1738-1819. G. 1767 m Kirsti Jensdtr. N. Folkedal 151a 1749-1830. Kirsti var datter av Jens Ellingsen Århus (ca. 1719-1791) og Gjøa Brynjulvsdtr. Tjoflot Hamre 15a (1726 - ).Og da skulle vi vel være ved utgangspunktet for tema :-))Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Dette er suverent. Hjertelig tusen takk for hjelpen, Grethe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.