Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Egil Hansen

[#72712] Ollff Eddissen - Finstad i Hol - 1648

Recommended Posts

Guest Hans Egil Hansen

I hol bygdebok side 237 leser jeg om Olluff Eddissen i 1648 som er leilending og bruker 2 våger. Han han også en hunmann. Olluff er egentlig odelsbonde, men skattes som leilending. Kongen eir 1 pund i gården. I 1661 så oppgis det at Olluff 'eier odel med bygsel 5 pund'. Manntallet i 1664 forteller oss at Olluff da bodde i Folda.Av forskjellige grunner så lurer jeg på om dette er samme mann: (Lenke)OLE EDIASEN, f i Skjerstad sogn. Bosatt i Finnstad, Hol sogn.FÖD. Qúorf i Folden i Saltens fogderi, bör vara nuvarande Kvarv som ligger i Misværfjorden i Skjerstad sogn.Är nämnd i Manntall för april 1665. Bor på gården Findstad. Opsidere Olle Ediesen i Folden brúger j W.Är nämnd i Justitsprotokol NT683 Lofoten No.3 1706-15, p.83. 16/10 1708. Där nämns att Johannes Biórensen Storfiorden har indstefnet Niels Zacarisen Apnes, eftersom hans myndling bör ha 1 pd i Finnstad. Myndlingen är en sonen till Olle Edisen Qúorf som bode til forre i Folden i Saltens fogderi. Nils Zachariasens hustru Lisabet Pedersdatters moder Anne Olsdatter är datter till Olle Edisen. Anne Olsdatters syster Jertrúe Olsdatter är gift med Johanes Biórensen. Myndlingen får rätt till 1 pd odelsgods i Finnstad enl domslutet.Manntall 1701 HF186 bind 20 p.190

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Han er interessant for oss som jobber med Ursin familin og opphavet til denne.Vi vet at Ole Eddissen bor på Finstad og får fire barn: Hans Rasmus Giertrud og AnneHans blir gift med Annechen Baltzersdatter enken etter Bjørn Michelsen, Ramsvik. Rasmus vet vi ikke hva som skjer med - død tidlig? Giertrud blir gift med Johnnes Bjørnsson Ursin - sønnen til Bjørn Michelsen altså Anne blir gift med Peder Michelsen - broren til Bjørn Michelsen. Tette bånd kan du si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Weidling

Hei Hans egilDette er nok litt av en nøtt. Jeg skal ikke prøve å løse alt her, men skal bare bibringe ett par observasjoner.Jeg ser av Skattematrikkelen 1647 -som gjengir manntallene for kontribusjonsskatten 1648 - at det bare er registrert 1 stykk Finnstad i Nordland fylke, nemlig s. 204 Finnstad i Hol fjerding i Lofoten fogderi. Som du skriver - så eier oppsitteren Olluff selv 1 våg 2 pund fisk (= 5 pund) i gården og kongen 1 pund fisk.Men jeg ser at det er to gårder Kvarv - den du nevner i Skjerstad i Slaten fjerding, men dertil kommer Kvarv i Sørfold i Folda fjerding (jf. rettsreferatet som sier at Olle Eddisen tidliger bodde i 'Folden'). Og i Skattematrikkelen -s 150 -ser jeg at oppsitteren på Kvarv i Sørfold i Folda nettopp har navnet Olluf Eidisenn. (På denne tiden er enka Ragnell og Anders Andersen oppsittere på Kvarv i Skjerstad).Dette kan vel tyde på at man her har med to samtidige Oluf'er å gjøre - henholdsvis eier og bruker på Finnstad og brukeren på Kvarv i Sørfold.Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jeg er veldig usikker på avstandene osv, men er det mulig at det rett og slett er samme person? At han har odel på Finstad/Finnstad, men bor på Kvarv? I Hol bygdebok s. 238 så står det: 'Vi skriver året 1713. Og hva er skjedd nå? Jo, nå har endelig Olluff Eddissen, som i lengre tid har bodd i Folda, overlatt sine fem fund i finstad til Niels Zackariassen, Apnes 1 pund og Christer Hansen, Ramsvik 4 pund.Nils er svigersønnen av Peder Michelsen Ramsvig og Christer Hansen er sønn av Hans Olsen - så Finstad går i arv eller iallefall så overtar slektningene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Weidling

Tror ikke at det kan være samme person som er nevnt både på Finnstad og Kvarv. Begge Oluf'er er nevnt på den plassen i teksten hvor man skal finne oppsitterne (beboerne). Om Finnstad er først Oluf nevnt på beboerplass og så er det i 'feltet' for eiere sagt at eieren er 'han selv' - dvs oppsitteren Oluf på Finnstad.Sørfold er jo omtrent nede ved Bodø, Hol opp i Lofoten. I luftlinje er det vel snakk om en avstand på godt over 10 mil.Kanskje det finnes noen bygdebok for Sørfold som kan avklare noe nærmere? Men det er som du sier rimelig at det er snakk om arvegang fram til Oluf Eddisens arvinger 1713. Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jeg synes heller ikke det høres logisk ut, men jeg tror som deg at vi må se hva som står i bygdebok for sørfold.Så hvis noen kunne sjekket dette så hadde jeg vært glad for det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

HeiHar Sørfold bygdebok hvor det står en masse om Ole Edissen ca. 1608- 1696, bl.a. at han i 1682-1689 eide 1 våg og 2 pund i Finstad. Litt sent nå, skal se hva jeg finner mer i morgen etter arbeidstidMvh Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Flott, hvis det står noe om foreldrene hans så er jeg veldig glad for det. Regner med at etterkommerne står i linken over.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Weidling

Hei igjenJeg sa litt nærmere på det Hans Egil skrev innledningsvis om at 'Manntall för april 1665. Bor på gården Findstad. Opsidere Olle Ediesen i Folden brúger j W.'Dette fikk meg til å se etter i manntall for Lofoten 1666 her på digitalarkivet hvordan man der har ført opplysningene om Finnstad. Der ser jeg at opplysningen om 'Folden' er ført i anmerkningsfeltet. Denne måten å føre opplysningene på er jo litt mystisk - kan det være en indikasjon på at det skjer noe rundt 1666 (det være seg at en Oluf er i ferd med å flytte fra Finnstad til Folda eller eventuelt fra Folda til Finnstad? Eller er dette en antydning om at det faktisk er samme Oluf som er bruker både på Finnstad og Kvarv?).Så nå får vi vente spent på hva Hill-Gunn finner ut.Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jeg forstår det slik at han har flyttet fra Kvarv til Finstad. Muligens har de tatt manntallet på Kvarv litt tidligere på året og at han har flyttet til Finstad også har de tatt mantallet der også?Vi venter i spenning på Hill-Gunn.Jeg vet ikke så mye om Oluf, men utifra erfaringen fra familien Ursin på denne tiden så gifter de seg ikke inn i hvilken som helst familie. Oluf har altså odel på Finstad. Jeg ser at på www.trekilen.com står det 'Danemann' hva betyr det det? Var han dansk? Jobbet han for danskene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Weidling

Hei igjenDannemann kommer av gammelnorsk dandi madr - dyktig eller dugendes mann (person) - jf. at man også brukte betegnelsen dannekvinne. I følge historisk leksikon er uttrykket brukt om aktverdige, hederlige mennesker. Mitt inntrykk gjennom mange år i kildene er at betegnelsen stort sett må ha vært brukt om personer med en viss sosial estime.Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

HeisanOle Edissen er en av forfedrene til mine barn så jeg har en del om denne slekta, utfra det som står i både Slektsbok for Sørfold og Sørfold bygdebok av Asbjørn Lind, samt Bodin bygdebok II*7A og 7B av Terje GudbrandsonOle Edissen var gift med Maren. Det antydes at hun kanskje var fra Lofoten og at de 1 våg og 2 pund i Finstad kan ha vært en del av hennes arv. Etter lens- og amtmannsregnskapene for Folda bodde Ole hele sitt liv på Kvarv.Ole var sønn av Edis Olsen død mellom 1639 og 1647 gm Martha. Hun levde enda i 1652/53 Første gang Edis finnes nevnt i gamle kilder var i 1609 da han stilte på våpentinget med ”rør” (gevær) Edis og Martha tok trolig over gården Kvarv nedre på den tiden og betalte førstebygsel i 1612Ellers spør i vei, så skal jeg svare så godt jeg kan.:-) Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

Edis Olsen og Martha hadde trolig følgende barn foruten Ole Edissen1. Mogens ca. 16202. Marit ca. 1615-99 gm med Sevald Larsen ca. 1617-1660 Leirfjordgård i Sørfold. 8 barn.3. Tørris ca. 1625-92 gm 1. Sara Nilsdtr. 2 barn. gm. 2 Inger Andersdtr. 1646-1714. 5 barn. Bosatt Hauknes i Sørfold.4. Karl ca. 1633 gm Øllegård Jakobsdtr. bosatt på Tjelle i Ofoten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Om Mogens Eidisen har jeg følgende: Mogens var nevnt som husmann på Kvarv ifølge manntalet 1666 for Folden (også nevnt under Nedre Kvarv i Asbjørn Linds Sørfold Bygdebok, bd. I. I perioden 1672-82 var han trolig bruker av 2 våg jord på Vidrek (Virak) i Ofoten (etter Konrad Naustviks 'Ingebrigt 'kirkebygger' og Peder Pedersen Vidrek', en artikkel i Ofoten i Historien, Ofoten bygdeboknemnd, årbok 1978).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

Da fyller jeg på med mer jeg har notert om OleOle Edissen var brukere av halve bnr. 1 nedre Kvarv fra slutten av 1630 årene. Ole nevnes som skipper fra 1647 og utover, han tok tydeligvis over sin fars drift da faren Edis Olsen falt fra mellom 1639-47. I 1652 eide han en jekt på 16 lesters drektighet, noe som kan bety at han drev bygdefaret fram til sønnen Rasmus tok over. Av jordfast eiendom hadde de flere gårdparter. I 1682 - 1689 eide de 1 våg og 2 pund i Finstad i Lofoten. Kanskje var Maren derfra og at dette var en arv til henne. Denne parten satt de med til i 1713 da de iflg. bygdeboka for Hol overdro 1 pund til Nils Zakariassen Apnes og 4 pund til Christen Hansen Ramsvik. De arvet også 1/2 pund i Karlsøy etter Oles mor, i tillegg 1 1/2 våg i Fjære i Kjerringøy etter Oles far. I 1675 kjøpte Ole opp hele Karlsøya, men overlot den året etter til datteren Berit og svigersønnen Jens Kristensen. Parten i Fjære i Kjerringøy tok også datteren Berit overOle og Maren (ca. 1621-1681) fikk trolig 8 barn. Foruten Gjertrud, Anne og Hans hadde de:1. Datteren Lisbeth ca. 1651-78 ble gift i 1670 med Kristen Jonsen ca. 1618-97, bosatt på Skjerstad. Kristen var skipper og sønn av pastor Joen Thostensen i Skjerstad.2. Ingeborg som fikk offentlig refs i 1689 da hun fikk sønnen Rasmus i 1688 med Peder Mogensen utenfor ekteskapet. (vet ikke hvem Ingeborg var gift med.)3. Berit Olsdtr. 1639- skifte etter henne 1719 Hakvåg i Steigen, gm Jens Kristensen f. 1631 Strandå i Kjerringøy – d. ca. 1697 Karlsøy i Kjerringøy4. Karen 1650 – d. før 1687 Sennesvik i Buksnes, gm Nils Bjørnsen Ursin ca. 1653-1723 (sønn av Bjørn Michelsen og Anneken Baltzersdtr. Ramsvik i Lofoten )5. Rasmus 1649-1706, han overtok gården på Kvarv etter faren Ole Edissen. Gift med Malena Bjørnsdtr. ca. 1651-1710. Hun var trolig datter av Bjørn Michelsen og Anneken Baltzersdtr. Ramsvik i Lofoten. Marlene var bare enke en kort tid før hun giftet seg i 1707 med Peder Schjelderup ca. 1681-1739 fra Skjerstad. Marlenes ettermæle sier at hun var 'styrtrik', og at hun dagen før hun døde lot seg bære på stabburet for å ta avskjed med alle sine midler og eiendeler.Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Veldig bra Hill-Gunn.Som en kurositet så nevner jeg mitt slektsskap til Ole EdissenHans Egil Hansen→Egil Johan Hansenfar→Kamilla Finstad bestemor→Nils Finstad oldefar→Jens Loss Finstad tipoldefar→Nils Tanke Michelsen tip-tipoldefar→Michael Elisæusen Ursin tip-tip-tipoldefar→Ælisæus Bentsen tip-tip-tip-tipoldefar→Maren Nilsdatter Tip-tip-tip-tip-tipoldemor→Lisbet Pedersdatter tip-tip-tip-tip-tip-tipoldemor→Anne Olsdatter tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldemor→Ole Edissen tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar→Edis Olsen Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefarKjempemorsomt.Det er litt spesielt med de tette bånda mellom Eddisen/Ursin familien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Hm, av 8 barn så er altså fire av de gift med samme familie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

En annen ting - hva er linken til Christen Hansen Ramsvik?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Aha - det er sønnen til Hans Olsen. Da skjønner jeg det også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

HeiSer at det er fra Ole Edisens datter Anne du stammer, mine barn (og mann) stammer fra hennes søster Karen, samt Oles søster Marit og broren Tørris.Litt mer om din 9. tippoldefar Edis Olsen.Edis nevnes som 'skipper' allerede i 1612. Skipper i den tiden betød at han eide jekt, og trolig hadde han bygdefar i Sørfold. I 1622 fikk han bygd ei jekt på 10 'alen kjøl' og i 1636 ei ny på 12 alen. I 1629 fikk han bygd seg tendring, og i 1631 en ny på 11 alen kjøl. Det ser ut som han etter noen år hadde en hel flåte med fartøy, men forlis og ulykker hørte nok til den tids hverdag, derfor hadde han trolig ikke mere enn i høyden 2 jekter / tendringer til en og samme tid. Edis fikk i 1626/27 1 rd i bot for å ha nektet Welbyrdige fru Anna Hundemarch pliktig skyss. Deres sønn Ole tok over halve gården i slutten av 1630 årene, og etter at Marta ble enke i første halvdel av 1640 årene, drev hun den resterende våg til hun døde i begynnelsen av 1660 årene. I 1652/53 nevnes hun som eier av 1 våg i Karlsøy i Kjerringøy og i 1667 og 1668 med 1 1/2 våg i Fjære Kjerringøy. Gården Karlsøy tok sønnen Ole over før 1667 (kilde: Sørfold bygdebok/ gårdshistorie bind 1 av Asbjørn P. Lind)Hva med en linje til under Edis slik at du får 10 tipper i slektslinjen?:-) Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.