Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Steinar Olsen

[#72717] Hans Falch ca 1755 - ? Nærøy, Værdal og Tromsø

Recommended Posts

Guest Steinar Olsen

heihar funnetHans Falch som gift ? i Værdal med ?Hans Falch g. Birgitte Walnum i Tromsø (fra Fosen) og som er bror til Henrik Lind Svendsen Falch på Krogø(Kråkøy) i NærøyHans Falch g. 1820 i Nærøy m. Karen Marie Hagen 24 år fra Værdalsøra. (Henrik Lind Falch Kråkerøy er forlover.på nr. 72708 Lenkespør jeg etter en datter av Hans bosatt i NordlandEr det noen som vet noe om Falch i Fosen og Nærøy og om dette er samme Hans FalchSteinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Okkenhaug

Finner 2 barn av Hans Falch og Karen Maria Hagen f. i Verdal: Aage Sefanias f. 12.11.1823 trolig på Maritvoll. Han fikk attest til Nærøy i aug. 1840 som Sefanias Falch.Henrik Lind Falch f. 02.09.1825 på Borgenvald. Han fikk attest til Fosnes 07.08.1841

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gudmund Håkon Johansen

Den Hans Falk som var gift med Birgitte Walnum og bodde på prestegården i Tromsø i 1801 fikk i 1805 ei datter, Maren Dass Falk (oppkalt etter Birgitte Walnums mor). Mor til barnet (uekt) var Zina Birgitha Faber f. 1767 i Tranøy (Troms). Er det noen som vet farsnavnet til denne Hans Falk, og hvor han var fra? Gudmund Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Lie

Jeg kan opplyse at Hans Falch - slektsnavnet skal staves Falch - hadde farsnavnet Svendssøn, og var født i Fosnes i Nord-Trøndelag (ikke Fosen i Sør-Trøndelag). Han var etterkommer av sogneprest i Fosnes herr Lauritz Petterssøn Falch (ca 1636-1705), som jeg omtaler i førstkommende hefte av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Lauritz var etterkommer av borgermester Adrian Rotgertssøn (Falkener) i Trondheim (død ca 1596). Jeg ønsker senere å skrive en artikkel om Lauritz' etterslekt, som jeg har mye materiale om, og derfor ikke ønsker å offentliggjøre her.Kan bare si at Hans var sønn av trondheimsborgeren og handelsmannen på Seierstad i Fosnes Svend Hanssøn Falch og kone Martha Hansdatter Lind. Svend var sønnesønn av herr Lauritz Petterssøn Falch.Birgitte Walnum var forøvrig ikke fra Fosnes (eller fra Fosen for den saks skyld), hun var fra Herøy i Alstahaug prestegjeld på Helgeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiden Hans Falch som var gift med B. Walnum var sønn av Svend Hansen Falch og Martha Hansdtr Lind. Han var f. 1757 Seierstad, Fosen, Trøndelag. rekkefølge bakover fra 1. Svend Falch , 2. Hans ca 1676 - ca 1742 bosatt bl a. på Viksjø i Sømna (handelsmann), 3. Laurits (Lars) 1636 - 1693 født på Tjøtta, 4. Peder 1591 - 1643 født på Vestnes M.R., 5. Jakob Pedersen Ibsen g. 1587 m. Margrethe Petersdtr Falkener bosatt i Trondheim og Vestnes i MR.De fleste her er mye omtalt på debatter her.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Lie

Til (6): Det kan ikke understrekes nok at Fosen, som er navn på et landskap i Sør-Trøndelag, ikke er det samme som Fosnes, som er et gammelt prestegjeld i Nord-Trøndelag (og i dag en betydelig mindre kommune). Hans Falch var ikke født i Fosen, han var født i Fosnes. Lauritz Petterssøn Falch døde ikke i 1693. Dette skriver seg fra en misforståelse i en artikkel av Kåre Hasselberg, som jeg tar for meg i min artikkel i førstkommende utgave av NST. Det er dokumentert at han døde i 1705, jeg henviser bare til min kommende artikkel, som utkommer i den nærmeste fremtid. Lauritz' farfar, lagmann over Trondheim og Jemtland Jacob Pederssøn, benyttet aldri slektsnavn Ibsen, selv om hans far, herredsfogd i Nørlyng herred på Jylland, het Peder Ibssøn. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heifint å få rettelser. Har ikke oversikt over kommuner i Trøndelagsfylkene. Det andre er jo noe som kommer om noe tid så det regner jeg med er utfyllende forklart.Er desverre ikke medlem av slektshistorisk forening, bare DIS. som en lite P.S. så synes jeg alle foreninger DIS og Slektsforeninger burde slå seg sammen til en forening, fordelt på fylker, eventuelt regioner, men det er jo en annen debatt.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(1:) Hva med den Berit Maria Walnum som i 1801 er blind og bor på Store Løvøy i Herøy, hos sin brors enke (som nå er gift pånytt) ? (Berit M. er anført som 'gift med Hans Falck Nedre Dalen'). Kan dette være det samme ekteparet som nevnes i #1 ?Om Berit M. Walnum står det i FT1801 at hun er ''konens forrige mands søster'' (se Lenke), og 'konen' må altså være Else Maria Greger, som nå er g. for 2. g. med Ole Hartvig Jentoft. Else Maria's 1. mann var dermed en bror av den blinde Berit Maria Walnum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiDet er tydeligvis minst 2 Hans Falch her. Han i Tromsø finner du her Lenkesrr ut til at Berit Walnum i Herøy er brordatter av Birgitte i Tromsø, siden hun må være datter av Henrik Müller Walnum, for å bli søster av Else Gregers første mann. Han het Ole Henriksen Walnum 1740 - før 1775 Født på Gjerstad i Buksnes. Da blir hun og en del av Ursin-slekten i Lofoten.Birgitte Walnum i Tromsø er halvsøster (mor Maren Benjaminsdtr Dass)og Henrik var fra Ole Walnums første ekteskap med Birgitte Maria MøllerSteinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(9:) Hvem kan ''Hans Falck Nedre Dalen'' være (han som er gift med den Berit Maria Walnum som i 1801 bor på Store Løvøy i Herøy) ? Han er ikke nevnt i tellinga sammen med sin kone. Hvor kan han være å finne ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiher er jo flere pussigheter. Angående Hans Falch (Dalen) så finnes det kanskje skifte.så til Berit Walnum. hun skal være søster til Ole Walnum som var gift med Else Greger ifølge folketellingen. Hvis dette stemmer er han ikke sønn av Henrik Møller Walnum. Henrik dør nemlig før 1742 og det skiftes etter han 28/3-1742 (HF1982, protokoll 3 s. 410) Berit er f. ca 1767 og kan derfor ikke være hans datter uansett om hun var ekte eller uekte.Her trenges tydeligvis litt opprydding, trolig vil skifter på Helgeland være rette sted å lete. (har desverre ikke dem her) den utgaven av Skifter i Lofoten jeg har nevner ingen Berit Walnum, og hun i Saltenskifter er ikke aktuell her i dette tilfelle.Er det noen som vet?Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvorfor skal man ta den angitte alderen på Berit så alvorlig ? Det finnes da utallige eksempler på tildels store avvik hva angår oppgitt alder ved FT1801 og andre folketellinger. Berit skal etter den oppgitte alder være f. rundt 1744, noe som 'tross alt' er bare to år etter farens død. Så inntil videre får man vel tro på de oppgitte opplysninger om slektsrelasjonenene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiAngående alder på folketellinger er jeg i likhet med deg skeptisk til oppgitt alder, har funnet mange men opp mot 20 år avik fra riktig alder. Det er helst det at hun ikke er nevnt på skiftet som er problemet.et lite tillegg her. det fantes en Henrik Walnum som var gift med Marit Olsdtr på dette tidspunkt. tilknyttet Trondheim og Saltdal. Se slektsoppsette på denne siden. http://www.alf-inge.com/slekt/Han hadde 4 barn fra 1756 til 1763 på Tveråmo i Saltdal ifølge denne siden. Han hadde en Ole men ingen Berit nevnt på den siden. Har ikke sett Saltdalsboken som dekker gården.Finner ikke sklifte etter han (bare enken Marit) i Saltenskiftene, men det er noen skifter som mangler der så det kan jo være at det finnes alikevel. Kan jo og være skiftet etter han i Trøndelag eller andre plasser.Skifte etter Marit Olsdtr med de fire barna finnes på Tverråmo Hun var da gift med Aanen Pettersen). 5/5-1775 nr. 7568 film HF1965 protokoll 10a s. 458 og skifte 7423 Barna Lars 19 år, Ole 17 år, John 12 og Karen 15 Henriksønn/sdtr. de to siste var hos Hr. Walnum i 1775men som en ser er det ikke noe Berit her.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Enl. Sveins skifter var det et sk. 1788 på Lovøen i Herøy etter Maren Dass som nu var g.2.m. Svend Christopher Pedersen. - Den yngste av hennes barn fra 1. eketesk., Berethe Maria Walnum, nu g.m. Hans Falch Fosnes. -- Ved sk. etter 1 mann til Maren Dass, enkem. Ole Walnum i 1737, var deres felles dr. Berethe (Birgitta) 4 år. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Berit Mrie Olsdtr. Walnum var døpt på Lovøen, Herø 13 p. Trinit 1733. Far Ole Henriksen Walnum, mor Maren Benjaminsdtr. Dass

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heifor å klargjøre herKlipp fra 1801 ft. TromsøHans Falk Husbonde 44 Begges 1ste ægteskab Boer i en kirkestue, driver fiskerieBirgitha Maria Walnum Hustrue 67 Begges 1ste ægteskabså har vi henne på Løvøy i HerøyBerit Maria Walnum Konens forrige mands søster 57 I første ægteskab Blind underholdes af caritet Gift med hans falck nedre dalenDette kan tyde på at Hans Falch var i Tromsø og hun var hos sin tidligere svigerinne på besøk. Så kan en jo lure på hvorfor hun og er notert i Tromsø.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gudmund Håkon Johansen

Enig med Steinar Olsen. Det at Birgitha Marie er oppført to steder kan vel skyldes missforståelse av reglene for folketellinga. Jeg har sett at Hans Falch er omtalt både som fisker og skipper. Det er da trolig at han var mye borte på reiser. Hvem skulle da ta seg av ei 'Blind' og kanskje skrøpelig Birgitha Marie? Er det noen som vet når Birgithe Marie døde? Når døde Hans Falch?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Jeg har sett gjennom en Sogne-Liste for Tromsø Kiøbstæd 1804 og en tilsvarende Rulle for 1811, men kan ikke finne noen Hans Falch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiTror ikke at Hans er registrert i papirer i Tromsø i det hele tatt bortsett fra som den uekte datteren far.Hans datter Maren Dass Falch er bosatt i Hillesøy, Lenvik og Tranøy, og ble foresten gift 18 aug 1833 i Lenvik. Hennes mor Zina er datter av Rasmus Jakobsen Faber, på Hemmingjord, Sørreisa. Zinas farslekt finnes her på denne siden. http://www.nose.dk/Norge/reinholt.html#48Hans var tydeligvis en som flyttet mye mellom, trolig i forbindelse med den type jobb han hadde.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har registrert ''de to'' Birgitte Marie Walnum på følgende vis :1) BMW f. ca. 1744, 'antakeligvis' datter av Henrik Møller Olsen Walnum (c1717-1742) og Anne Maria Ursin (i så fall altså søster av Ole Henriksen Walnum (d.y.) (1739-1773), g.m. Else Marie Greger, som 2.g. ble g.m. Ole Hartvig Jentoft. Denne BMW oppgitt som g.m. ''Hans Falck Nedre Dalen''. (I FT1801 står det altså at hun bor hos sin brors enke, noe som da stemmer med ovenstående slektsforbindelse).2) BMW f. ca. 1733, død 1816, datter av Ole Henriksen Walnum (d.e.) (c1685-1737) og 2. kone Maren Benjaminsdatter Dass. Denne BMW oppført som g. 1779 m. Hans Svendsen Falch (f.1756 i Fosnes), bos. i Nærøy i 1821 (i Tromsø i 1801).(Er denne BMW da oppført hos meg med feil foreldre, og i realiteten identisk med 1) ?)'Hos meg' er altså 2) farsøster til 1). De er oppgitt med hele 11 års aldersforskjell i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Skiftet etter Henrik Møller Walnum 23/8 1742 nevner 2 sønner; Ole 3 år og Bjørn 1 år. Ingen datter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Det var skifte efter Ole Henriksen Alnum på Lovøen, Herø i 1737: Ole Walnum, hovedperson, Død i Bergen.Maren Dass, Ektefelle.Henrik Møller Olsen Walnum, 20 år, sønn. 1. ekt.Anders Olsen Walnum, 18 år sønn, 1 ekt.Birgitha Marthe Olsdatter Walnum, 22 år Datter 1 ekt.Benjamin Dass Walnum, 11 år 2 ekt.Birgitha Marie Olsdatter Walnum 4 år Datter 2 ekt.Andreas døpt 1719, Herø, Birgitte Marie døpt 1720, Herø, Berit Marie døpt 1733, Herø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heirent tilfeldig kom jeg på å sjekke Meløyskifter 1780-1810 og der på Valle i Meløy fant jeg følgende skifte etter.Juditha Angel Tostrup 1795 (1365 - 1396) der på nr. 1381 kommer det fram at hennes halvsøsterMaren Dass død før 1795 g. m. Svend Greger (hun var som kjent først gift med Walnum).hennes BarnBenjamin Walnum som hade vært prest på Røstad i Sørfold og som hadde etterlatt seg barn.Berit Marie Walnum g. m. NN Falch i Nummedalen (fornavnet står ikke der)Dette forklarer jo hvilken 'Dalen' Hans var i fra ifølge folketellingen. Jeg er ikke kjent i dette området og har derfor ikke oversikt over hvilket kirkesogn dette kan være i, men det er vel noen som vet. Dette tyder jo på at min antagelse at det er dobbelføring i 1801 ft er rett.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Nok en gang: Den blinde Berit Maria Walnum, 57 år gammel (mao. f. ca. 1743/1744), er i 1801 bosatt på Løvøya i Herøy, oppført som gift med 'Hans Falck Nedre Dalen', og omtalt som 'Konens forrige mands søster'. (Se [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=11&filnamn=f1801&gardpostnr=53603&personpostnr=810012&merk=810012#ovre>Lenke).'Konen' på Store Løvøy er Else Maria Greger, nå gift med Ole H. Jentoft. Hennes 'forrige mand' var Ole Henriksen Walnum (1739-1773), handelsmann på Løvøya.Men iflg. skiftet i 1742 etter sistnevntes far Henrik Møller Olsen Walnum (1717-1742) hadde Ole (og Bjørn) ingen søster (Berit Maria, f. ca. 1743).Hva skal vi tro på her ? Er det mulig at Berit Maria likevel er Henrik's datter, selv om hun ikke er nevnt i skiftet ? (Der ER jo mulig, selv om han døde i 1742, for Berit Maria kan like gjerne være født 1742/1743).'Den andre' (?) Birgitha Maria (Olsdatter) Walnum (1733-1816) var altså født på Løvøya, og oppholdt seg (?) i 1801 i en kirkestue på Tromsø Prestegård sammen med sin mann, fiskeren Hans (Svendsen) Falk (Falch), som hadde giftet seg med på Løvøya den 26 Mars 1779. (Se

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.