Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#72723] Registrering av navn i skifter

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Jeg holder jo på å skrive av arvinger i skiftene for Frosta/Åsen i Trøndelag på 1700-tallet. I hvert skifte så er jo arvingene nevnt først ved registeringen og senere ved fordelingen. Problemet er at det hender at at enkeltes navn har blitt forandret fra registrering til fordeling. Kan ta et eksempel: Det var skifte på Peder Jonsen Hocklingen i Åsen 04.06.1775, og ett av barna var ved registreringen Mali Pedersdatter 17 år. Ved fordelingen av arven heter hun Mallena. Jeg lager jo register til skiftene, og vil det da være mest naturlig registrere henne som Mali eller Mallena? Vil det da være riktig å f.eks. registrere som Mallena/Mali Pedersdatter? Jeg har til nå skrevet begge navn i dokumentet jeg skriver skiftene inn i, men nevnt at det har stått forskjellig navn ved registrering og fordeling? Vil det være naturlig å bruke det navent som er mest brukt i andre kilder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Må vel føye til at jeg foreløbig ikke skal publisere det jeg skriver, men det er muligheter for at det blir gjort senere. Da vil det jo være spesielt riktig at registreringen blir gjort riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Jeg synes dobbeltregistreringen du beskriver er en grei løsning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Jeg syns jo det er viktig å prøve å være så kildetro som mulig i det jeg skriver av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Jeg anbefaler at du skriver Mali/Malena Pedersdatter. Det kan du da forklare i forordet, f.eks. «Noen steder er en person oppført med to navneformer/to ulike navn (...)».

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Det er ikke en uproblematisk løsning mhp søk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for svarene her. Hvis andre skal søke etter Mali eller Malena Pedersdatter senere, så burde jeg kanskje finne ut hvilket navn som er brukt i andre kilder på henne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

En gylden regel ved avskrift har lenge vært at man skriver det som står i den aktuelle kilden, ikke hva som står i andre kilder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg er enig med deg Geir, men i dette tilfellet så var både Mali og Mallena brukt. Problemet er jo om en skal bruke det som står i originalen til skiftet ved innledningen, eller om en skal legge til grunn det som står ved fordelingen i skiftet. Ved innledningen sto det Mali, og ved fordelingen lengre ute i skiftet sto det Mallena. Jeg har også et par andre tilfeller. Ved et skifte i 1734 i Maurvegan i Åsen er det først skrevet at det var skifte etter Kari Jonsdatter med ektemann Alv Emilsen, men senere i skiftet er de beskrevet som Randi Jonsdatter og Ole Eriksen. I bygdeboka skriver de om Ole Eriksen som var bruker i Maurvegan. Jeg har valgt å registrere som Randi Jonsdatter og Ole Eriksen Maurvegan, men har skrevet de andre navnene også i selve skiftet. Er jo i tvil om det er riktig å gjøre det slik da. Kanskje burde jeg også hatt med begge navnene i registerdokumentet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Er det noe problem å ta med begge navn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Hvis jeg forstår deg rett lager du ei alfabetisk liste/base som kan sorteres. Som Geir er inne på skulle det ikke være noe problem å ta med begge navn - som to poster. I et merknadsfelt for Mali kan du nevne at hun også kalles Mallena i samme skiftet, og motsatt under posten Mallena.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for gode råd her, som jeg skal ha i minne når jeg registrerer skifter. Jeg har forandreret retistreringen av skiftet i 1734 til Ole Eriksen eller Alv Emilsen Maurvegan, og Randi eller Kari Jonsdatter Maurvegan. Så har jeg jo også skrevet om det i selve skiftet hvordan de aktuelle har skiftet navn underveis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.