Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Egil Hansen

[#72738] Nils Bloch - Finstad, Hol død i 1675

Recommended Posts

Guest Hans Egil Hansen

Nils Bloch er en interessant person:Du kan lese om ham bla i Hol bygdebok s 237 Peder Michelsen (Ursin) bor på Finstad men en gang mellom 1667 og 1672 så dør han og Nils Bloch 'dukker opp' og gifter seg etter enken etter Peder (Anne Olsdatter) I 1676 så dør Nils Bloch. Ifølge Hol Bygdebok så vet vi ikke mer om ham enn at dette var andre gangen han giftet seg.På trekilen.com kan vi lese litt mer ([url="http://trekilen.com/slekt/toril4k/sida5/h___fwu5.htm>Lenke) Her får vi også oppgitt at han var gift med Ane Andersdatter i Trondheim. Legg også merke til at datoen på skiftebrevet til konen er nevnt i skiftebrevet etter Nils Bloch. Så tenkte jeg at da finner jeg sikkert ikke mer om Nils, men så 'snublet jeg tilfeldigvis over' denne ettelisten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jeg fant denne på http://www.nose.dk/Norge/aner.htmlDet er jo interessant. Nils Søffrensen Født omkring 1588373. Død omkring 1675374. Eier av Vebostad 1612, jektereder 1618. I 1618 var han også Kvæfjords bondelensmann, og må altså ha bodd her da. Iflg. arkivar A.W. Rasch i RA, var Nils trondhjemsborger, og må altså ha hatt gård i Trondhjem. Han bodde i Trondhjem 1645, men var (iflg. Alfred Tangen) tilbake på Vebostad 1650. Bodde på Vebostad 1666 (brukte hele gården på 2 vog, derav 1 vog odelsgods, 1 pund bispens og 2 pund Christen Hansøn Sands), og oppgis da å være 78 år gammel, altså født rundt 1588. Han døde ca. 1675 (iflg. Tangen). Peder Nilsen forsvant fra Gausvik etter mindre enn et år, og fogden fikk nå vanskeligheter med å skaffe en ny leilending. Nils Sørensen tinget på jorda 1631, men bosatte seg i stedet på Hunstad i Kvæfjord, hvor han senere drev jektebruk. Eiendommen her ble i flere år liggende øde, og Nils ble ilagt 2½ rdlr. bot fordi han brøt sit løfte til fogden.375 Kristoffer Akselsen bodde i Mekile til 1636, og var en tid styrmann på jekta til Nils Sørensen, Hunstad i Kvæfjord.376 En Niels Sørensen Bloch ble litt etter 1650 gift i Trondhjem med enka etter Jens Denisøn, Anne Andersdatter. Niels Bloch nevnes så i ledingen for Trondhjem framover i tida, og 8. jan 1667 ble det holdt skifte etter hans kone Anne. Den 5. mai 1670 oppbys så gården i Trondhjem til salgs for å dekke gjeld, og selges til Niels Nielsen Bhi. Derefter flyttet Niels Bloch til 'Nordland' [Henry Berg: »Trondhjem før Cicignon«]. Maurits Fugelsøy (Skjervøy, s. 195) nævner en Oluf Sørensen (Rasch) på Langslett i Skjervøy. I 1694 heter Jordbrukeren [på Langsletten] Oluf Søfrensen, der også drev handel på Bergen. Etter hans død (før 1701) fortsatte enken både å drive gården og handelen på Bergen. - Men hvordan kan Oluf Sørensen tænkes at være beslægtet med Niels Sørensen, Vebostad ?Jeg ser at dødsåret stemmer med 'vår' Nils Bloch og det henvises til Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok, s. II:58. Er det noen som kan slå opp dettte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Jeg 'samler' på Bloch' for å forsøke finne ut hvordan en av mine aner har fått navnet. Jeg har på min liste over diverse Bloch en fra Nermos side, Søren Nilsen Bloch som passer i tiden (1540-1622) med din Nils Sørensen Lenke. Han bor i Danmark, så det passer bra med din tanke om de skulle komme derfra.MvhNielsOm dette hjelper deg videre vet jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Hans!Ver oppmerksom på at 'Blochis' ikkje er ei namneform, men derimot genitiv av Bloch. Døme i lenka i (1), 'Blochis enke' som betyr Blochs enke som er skrivemåten idag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Det siste var jeg ikke klar over.Jeg visste at de gjorde det på Island, men ikke her i Norge.Finnes skifte etter ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jada, jeg nevnte selv skifte i første inlegget her. Så jeg har ikke helt oversikten :-)Niels er interessant ettersom han er gift inn i Ursin familien. Hvis han er tidligere gift med datteren av borgermesteren i Trondhjem så viser dette at han har en viss anseelse og det viser oss at Ursin-familien igjen må ha vært av en viss størrelse allerede på denne tiden. Selv om det kan se ut som om Niels har 'rømt' fra Trondheim etter konens død og en konkurs, vi kan jo heller si 'prøvd lykken ett annet sted'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Egil Hansen

Jeg tenker enda på Nils Bloch. Synd at vi ikke kommer noe videre på denne.Men han gifter seg med en ganske velstående enke. Er det da ikke naturlig at han har med seg en 'medgift' inn i ekteskapet? Usikker på hva som er vanlig på denne tiden, men denne familien har ikke for vane og gifte seg med 'hvem som helst'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.