Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eivind Kinck

[#72741] Forligelsescommissair

Recommended Posts

Guest Eivind Kinck

I et pantedokument fra Nord-Hedmark i 1835 er en person titulert som 'Forligelsescommissair' uten at det fremgår direkte hva det innebar. Jeg ville tro at dette var en person som tok seg betalt for å megle og forlike partene i utenomrettslige tvister (vedkommende var ikke jurist), men jeg ville sette pris på om noen kunne bekrefte dette, og ev. hadde ytterligere opplysninger om denne tittelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Fant dette:Utdrag fra lenken:3.4 Nærmere om forliksrådene Forordningene om forlikskommisjoner i Danmark og i byene i Norge av 10. juli 1795 og på landet i Norge av 20. januar 1797, var ingen etterlikning av den aller første revolusjonære lovgivningen i Frankrike. Jordeiendomsreformatoren Christian Colbjørnsen så at de nye, uerfarne danske selveierbøndene vanskelig kunne stå seg mot prokuratorer. Som generalprokurør drev han igjennom forlikskommisjonene. De ble om sider til våre dagers forliksråd.Ingen prokurator kunne oppnevnes hit. Den fyndige paragraf 6 i forordningen for landet i Norge lød slik:«Forligelses-Commissionen skal bestaae af 2 Lemmer, nemlig: en civil Embedsmand, Præst eller anden duelig Mand, utenfor Bondestanden, og en agtværdig Bonde. Den første af disse skal føre Protocollen (som af Amtmanden authoriseres); men begge underskriver det, som deri er forhandlet.»Amtmannen skulle oppnevne medlemmene, som hadde plikt til å påta seg vervet. Forlikskommissærene skulle gjøre tjeneste i tre år. De fikk reisegodtgjørelse og ble lønnet med sportler.Amtmannen skulle oppnevne medlemmene, som hadde plikt til å påta seg vervet. Forlikskommissærene skulle gjøre tjeneste i tre år. De fikk reisegodtgjørelse og ble lønnet med sportler.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Kinck

Mange takk for lenken - det var opplysende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.