Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#72757] Oppslag bygdebok for Ølen - Gårdene Gjerdevik og Berge

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Garden Gjerdevik i Fjellberg skipreide er på 216 mark. I 1647 eigde Oluf Haugland i Kvinnherad sine arvingar heile garden.Står det noe i bygdeboka om hvem disse arvinger er, de burde være oppført som eiere eller at denne garden på ett gitt tidspunkt vart solgt? Garden Berge i Fjellberg skipreide er på 162 mark. I 1647 eigde Oluf Haugland i Kvinnherad sine arvingar 2/3 deler av garden. Den siste 1/3 part er eigd av Amund Håland i Ryfylke.Står det noe om hvem Oluf Haugland sine arvingar er? Står det noe om hvem Amund Håland i Ryfylke er?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Tror det er disse [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=55&filnamn=bd17MT60&gardpostnr=177&personpostnr=614&merk=614#ovre>LenkeHar du matrikkelen 1647 for Rogaland, eller skal se hva han eier der?Han er også n i en tingbok, ligger på DA. http://digitalarkivet.no/da/tgbstav1660.htm de øvrige ligger på Dokumentasjonsprosjektet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

HeiEg vil vite hva som står i bygdeboka om disse eiere, dette for nettopp å slippe leite gjennom alle tingbøkene.Det er kun eierene eg er interessert i, primært Oluf Haugland sine arvinger, men sekundert om det foreligger noe slektsforhold mellom Oluf Haugland og Amund Håland.mvh Oddvar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Om du har matrikkel 1647 for Rogaland, så kunne det vært greit å få opplyst om Amund Håland eier noen gårder i Sunnhordland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nei, det står dessverre ikke hva han eide i Sunnhordland. Eneste gårder utenfor Rogaland som er nevnt i denne matrikkelen er gårder i Sveio.Osmund Sigvesen f ca 1593 var gm Ingeborg Severinsdtr Helgevoll. Han er min ane, 5-tipp. Osmunds far Sigve Andersen f ca 1550 gm Brita NN.N. Håland smør 2 1/2 løb. Osmund. Geistliggoeds 1 løb. Odelsgoeds 1 1/2 løb. Huer bøxsler sit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Osmund eier ikke i noen av de n gårdene i Sveio.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Jeg har sendt deg en mail med to sider fra bygdeboken! Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takk til dere begge.Eg leste litt fra bygdeboka uten at de gav noe særlig meir, det stod likevel noe i tingbøkene som gav noen svar.Lauridtz Giereuigen lod læse Johannes Linge i Strandebahrmb med interesserede suoger deris kiøbe breff paa 1 pund smør och 1/3 hud i Berie her i Øllen, hannem och hans broder Pouell Hougland till tuende schiffte, daterit Døsseland i Quindheritt den 16 Octobris 1661. dvs. 24 12 = 36 mark.Erich Aachre lod lesze Lauridtz Olszen paa Gieruigen i Øllen till hannem wdgiffne kiøbebreff paa itt span smør [med] bøxell i forschreffne Øffredøsszland for pennge 20 Rd, daterit Giereuigen den 21 Novembris 1663.Skulle eg tolke dette utifra det dei eiger, så gjelder den første kjøp av søstera sin part i Gjerdevik dvs. at Brithe Olufsdatter g. Johannes Farteinson Linge, må være søster til Lars og Pål. Den siste søstera må være Siri som er gift med Jacob Døssland. Da skulle de fordele garden slik at: 216 mark vart 72 mark til Lars Olufsen Gjerdevik, 72 mark til Pål Olufsen Haugland, 36 mark til Brithe Olufsdatter Linga og 36 mark til Siri Olufsdatter Døssland.Foreldre: Oluf Einarsen Haugland g. Brithe Pålsdatter 2g. Kjell Einarsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Om jeg får lov :-)) Skifte etter Olle Paulsen Haugland, Kvinnherad sk., Prk.Aa 4, s.356, 1717-21. Skiftet er datert 6. november 1721 og nevner enken Ane Pedersdatter og seks barn: Olle Olsen Haugland, Paal O. Yttre Rød, Henrich O., hjemme, Ane O., g.m. Halver Berge, Engel O., gift på Møchlebust, Britte O., g.m. Adskild Haugland. Boet eide 1 pund 19 merker smørs skyld i Giærsvig i Ølen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei ArnfridSjølvsagt skal du få lov.Dokumentet under fra dokumentsamlingen er det som skaper problem. For når ein undersøker hvem som eier disse gardene, så knytes alle opp med patronymet Olufsen. Den som skiller seg ut er Oluf Einarsen Haugland/Hovland/Hoffland. Dette fordi hans patronym er Einar. Spørsmålet er om noen dokument synliggjør namnet som Enner og derfor også kunne blitt tolka som Endre, da ville han passa som sønn av Endre Olufsen Bjørndal. Denne Endre er klart definert som Endre. Muligheten er jo sjølvsagt at denne Oluf Einarsen Haugland kan ha vært gift før med ei eller anna datter av disse søsken. 1596: Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide og Tegland i Hålandsdalen. Til vitterlighet undertegner seks lagrettemenn fra de 3 nevnte skipreider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.