Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kai-Samuel Vigardt

[#72808] Tillintetgjørelse? Aktiv innsamling av Romanifolket under 2. verdenskrig?

Recommended Posts

Guest Kai-Samuel Vigardt

I de siste dagene har jeg kommet over materiale som kan tyde på at Romanifolket skulle utslettes under 2. verdenskrig.I trøndelags-distriktet har jeg siden onsdag kommet over 29 mannlige, samt to kvinnelige, personer som ble arrestert for ' wegen umterstreichens' og 'landstreicherei', 'durst norwegiske polizei'. På mange av fangekortene er det påført 'Zigeunerakte'.Personene ble henholdsvis arrestert følgene datoer i året 1941: 3.desember (1 person), 20.desember (1 person).Følgende datoer i året 1942: 14.september (1 person).Følgende datoer i året 1943: 12.januar (2 personer), 23.april (1 person), 22.juli (6 personer), 2.august (4 personer), 9.september (1 person), 13.september (1 person), 30.september (4 personer), 9.oktober (1 person), 8.november (1 person), 18.november (1 person), 13.desember (1 person).Følgende datoer i året 1944: 24.juni (1 person), 28.juni (1 person), 24.desember (1 person).Følgende datoer i året 1945: 15.februar (1 person), 24.april (1 person). Arkivmateriale fra krigens dager er klausulert for oss 'vanlig dødelige'. Jeg ønsker å komme i dialog med ulike forskermiljøer og forskere, eller spesiellt interesserte. Dette er historie som etter hva jeg kjenner til ikke er dokumenter i forhold til Romanifolkets skjebne.Ta gjerne kontakt. E-post: kasaglar@online.no Mitt tlf nr kan også finner i tlf katalogen. Eller send gjerne inn svar på denne debatten.Mvh Kai-Samuel Vigardt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Det burde være velkjent at sigøynerne (Sinti og Roma) var nær utslettelse, men forskjellen fra hvor kjent jødeutryddelsen er tilskrives forskjelle mellom et literært folk med en stat (i etterkrigstida) og et nomadisk folk med stor grad av analfabetisme de har stilt med ulike ressurser for å gjøre det kjent, se [url="http://history1900s.about.com/od/holocaust/a/gypsies.htm>Lenke og

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Kai-Samuel, du burde henvende deg direkte til Holocaust-senteret på Bygdøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai-Samuel Vigardt

Romanifolk (reisende) og Romfolk (sigøynere) er definert som to ulike minoriteter i Norge. Sigøynernes historie er blitt noe kjent de siste årene, men Romanifolkets skjebne er uviss.Takk for tipset ang Holocaust-senteret, Tore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai-Samuel Vigardt

Justisdepartementets sjefI Ministermøte 12. oktober d. å. bestemte Ministerpresidenten at det skal settes ned et engere utvalg til å forberede løsningen av taterspørsmålet og å utarbeide forslag til: 1. de nødvendige lovbestemmelser, 2. de administrative forføyninger.Det må tas sikte på innen nær framtid å fjerne taterne og andre omstreifere fra vegene og å anbringe dem på ett eller flere bestemte steder isolert fra den øvrige befolkning og å hindre foremeringen.Sådant utvalg blir snarest mulig å oppnevne med representanter fra de vedkommende departementer. Jeg nevner til overveielse: 1. Fra Innenriksdepartementet, oværlege dr. med. N.N. 2. Fra Politidepartementet, kriminalkommandør N.N. 3. Fra Sosialdepartementet, ingen å foreslå. Utenom disse antyder jeg som nr. 4 fhv. dr. Scharffenberg. Jeg vet at denne har et meget stort materiale om taterne, er meget interesset og det er mulig han vil være med.Utvalget vil kunne regne med å få utlånt en mann fra Lovavdelingen til teknisk hjelp.Utvalget må snarest mulig tre sammen og må kunne gi forslag i løpet av f. eks. en måned.Generalmajor N.N. er underhånden forelagt spørsmålet og har erklært seg enig.Oslo, 17/10-44.Sendes herr kriminalkommandør N.N., Politidepartementet, Oslo, til underretning.Justisdepartementet, Oslo den 17. oktober 1944 Heil og Sæl N.N.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

NR.6: Hvorfor er både kriminalkommandøren i Politidepartementet og Justisdepartementets sjef bare nevnt som N.N.? Deres navn var vel ikke ukjente, og skulle det være noen grunn til å benevne dem som Nomen nescio (navn ukjent)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai-Samuel Vigardt

Svar til Ola Ljødal: Jeg anonymiserte deres navn, da jeg ikke er kjent med om jeg får skrive om personer i denne sammenheng her på Digitalarkivet. Er det slik at disse navnene kan offentliggjøres her så skal jeg få ut navnene med STORE BOKSTAVER!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

kildereferansen til 1944-brevet bør vel også oppgis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.