Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Randi Broli

[#72884] Personnavnene Ørge, Uriel og Urian. Møre og Romsdal 1700-t

Recommended Posts

Guest Randi Broli

Pigen Berit ØRGESDATTER Søllesnæs gifter seg med enkemann fra Bolsøy Søren Amundsen Toldaasen den 20/6 1758 i Veøy.Paret døper sønnen URIEL i Bolsøy 1764. Blant fadderne er URIEL Sølsnes og Inger Sølsnes, som jeg antar kan være slektninger av Berit Ørgesdatter. Paret døper også datteren Inger 1766.Jeg har en liten teori om at Søren og Berit Tollås kan ha flyttet til Tingvoll på 1770-tallet, der det dukker opp fire Sørensdøtre uten kjent tilknytning til Tingvoll.I januar 1801 døde enken Berit URIANSDATTER Brubech 67 i Tingvoll. Det påfallende er at hennes mulige datter, Marta Sørensdatter, er gårdkone på Brubekk.Jeg funderer på om Berit Ørgesdatter i 1758 kan være identisk med Berit Uriansdatter i 1801. Dessverre har jeg ikke noe skikkelig navneleksikon.Spørsmålet er: kan navnet Ørge på noen måte være en form av Urian eller Uriel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarleif Nordheim

Hei,Bare et innspill: Fra Hippe-grenda i Nord-Aurdal har jeg tidlig på 1800-tallet notert at Urian/Ørgens og senere Ørjan er brukt om hverandre.Mvh Jarleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Jarleif (2). Dette var svært interessant. Ørge, Ørgens, Ørjan. Ørgens kan jeg ikke huske å ha vært borti før. Derimot har jeg sett Ørje (men ikke hos 'mine').Disse fire navnene kan jo godt ha samme opphav, og at Urian også blandes inn her må jo nesten bety noe. Takk for hjelpen så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Jeg har også sett at Ørian og Jørgen har vært brukt om samme person. (Vinger).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ørjan er nordisk, og Jørgen er dansk form av Georg. Altså samme navn. Iflg. Norsk personnamnleksikon finnes også formen Ørge og Yrje/Yrjan. Derfra til Urian (Urjan) er det jo ikke langt. Jeg tror derfor det må være samme navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Ola (4) og Svein Arnolf (5). Mange takk for nyttige opplysninger. Det kan sannelig se ut til at Ørgesdatteren er den samme som Uriansdatteren.Jeg fikk nettopp tips om en engelskspråklig nettside som heter 'Behind the Name'. Jeg har søkt litt der.Jørgen-Jürgen-George-Georgios.Ørjan-JURIAN-George-Georgios.JURIAN-George-Georgios.Georgios (gr) skal bety 'farmer, earthworker'.Jeg fant også URIAN som skal være gresk og bety 'from heaven'. Dette er lagt inn av en privatperson, og ikke kontrollert. Jeg synes det er litt langt mellom betydningene 'bonde, jordarbeider' og 'fra himmelen'. Vel,vel...URIEL står som hebraisk, og var navnet på en av de 7 erkeenglene. Han nevnes bare i de apokryfe skriftene. Navnet betyr 'God is my light'.Alt i alt synes jeg dette ser bra ut. Kan ikke forstå annet enn at Ørge og Urian er samme navn. Uriel er jeg mer usikker på, men det er heller ikke det viktigste i min sammenheng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jeg har over 20 Ørger i forskjellige former i basen, også faren til Berit Ørgersdatter Sølsnes, f 1727 og hun gifter seg som du sier med enkemann Søren Amundsen Tolaas i 1758.Marit er datter av Ørger Pedersen Eik, 1702-79, fra Sekken og Inger Johansdatter, 1693-1755. Han kjøpte bruk 4 på Sølsnes i 1742. Foreldrene var Peder Ørgersen Eik, 1660-1705, fra Helset i Tresfjord og Marit Iversdatter. Det var skifte etter Peder på Engen i Voll 1705.Søren Amundsen Tolaas, f ca 1700 etter bygdebok for Holm II s 757, var leiglending på Der Opp. Han var først gift med enke Marit Pedersdatter Tolaas som døde 1757. De hadde to barn, Anne f 1745 og Guri, f ca 1748, gift med Nils Tolaas og blir boende der.Søren og Berit Ørgersdatter (Arielsdatter i bygdebok for Våganes 223) hadde to barn Ariel Sørensen, f 1764 og Inger Sørensdatter, f 1766.Om noen av disse Sørensdøtre havner i Tingvoll har jeg ikke kjennskap til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Osvald (7). Tusen takk for nyttige opplysninger. Jeg skal låne disse bygdebøkene, og håper etterhvert å få klarhet i om dette er mine folk.I ekstraskatten 1762 har Søren Tollås og hustru 3 barn over 12 år: Anders, Anna og Guri.De 4 Sørensdøtrene i Tingvoll:1. Ane Sørensdatter f ca 1746 etter alder ved konfirmasjonen i Bolsøy (hvis det er henne). Hun var hele 27 år. Hun fikk en datter Marit u e med Jon Olsen Skar i Tingvoll 1780, og bruker da navnet Røsandhaug. Både Guri og Marta er faddere. Har ikke sett noe til henne i kirkeboka etter 1780.2. Guri Sørensdatter f ca 1750-56 alt etter div kilder. Konfirmert i Tingvoll med navnet Røsandhaug i 1776, angivelig 20 år gammel. Bodde ugift på Brubekk hos Marta i 1801. Er fadder hos Marta og andre flere ganger. Har ennå ikke funnet begravelsen hennes.3. Marta f ca 1759/60. Konfirmert med navnet Røsandhaug 1776. Gift med Tore Størkersen Brubekk. Lenke4. Inger f ca 1768/69. Konfirmert i Tingvoll med navnet Røsandhaug i 1783.I 1801 bor hun ugift hos Marta. Fadder hos Marta og andre. Hun ble senere gift 2 ganger, og døde uten livsarvinger i Nesset i Romsdal 1841. Iflg bygdeboka arvet halvsøsterdatteren Marit Balstad (som jeg antar kan være Anes datter) og 3 navngitte søstersønner som er Martas sønner.Søren Olsen Røsandhaug død 1786 86 år gammel (f ca 1700).Berit Uriansdatter Brubech dør 1801 67 år (f ca 1734).Jeg ser særlig to ting som taler imot at jeg er på rett spor. 1) at Guri skal ha blitt gm Nils Tollås. 2) at Søren kalles Olsen ved begravelsen. Dette kunne vel være en annen, men det er ikke mange Søren i Tingvoll på den tiden, og slett ikke på Røsandhaug, hvor forøvrig ingen av dem nevnes i bygdeboka. Jeg innbiller meg at de drev med sagbruk el lign på denne gården.Dette ble for langt, men jeg ble litt ivrig. Takk igjen. Nå ble det enklere for meg å gå videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Det med sagbruk var jo også interessant. På Tollåsen var det flomsag, 'oppgangssag', på 1400-tallet og selvsagt senere. I 1763 hadde Ole Alsing blitt eier av Tollåsen. Osen Jernverk og Vestnesgodset gikk i oppløsning i 1770 åra og Peter Møller, fra Molde, kjøpte Tollåsen av Alsings konkursbo i 1784.Nils Tolås, som gifter seg med Guri, bodde trolig på husmannsplassen Myra for Nils Tolaas har sener navnet Nils Myren når han er forlover for Marit olsdattter Tolaas i 1805. Guri og Nils har dattera Åse i 1771.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Ja, sagbruk som en mulig fellesnevner er interessant.Jeg har sett på dåpen til Aase med foreldre Niels Toldaas og Guri i Bolsøy 1771. Førstefadder er Berit Tollås som sikkert kan være Søren Tollås' kone. Det kunne også være den Berit Tollås 73 som døde i 1772, uten at jeg vet hvem hun var. Jeg finner ikke vielsen til Nils og Guri i Bolsøy på FS. Heller ikke i Veøy.Har pånytt gått gjennom konfirmanter fra begynnelsen i 1759 til ut 1788. Ane Sørensdatter Tollås ble som sagt konfirmert i 1773 27 år gammel (f ca 1746). Verken Guri eller Inger er konfirmert i Bolsøy (og ikke Marta heller). Så de må ha blitt konfirmert et annet sted. Får ta fatt på kirkebøkene og se etter begravelser i denne familien etter hvert. Hvis jeg ikke finner f eks Ane og Inger døde kan det virke som om familien er flyttet ut.Morsomt det med navneformen Ariel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.