Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Johan Fredrik Bockelie

[#72908] Grevskapskartene for Tjøme 1811-1813, grunnlag for salg av eindommer?

Recommended Posts

Guest Johan Fredrik Bockelie

En serie på omkring 13 kart ble laget i målestokk 1:4000 for Tjøme i perioden 1811-1814 for Larvik Grevskap. Grevskapet eide mange av gårdene på Tjøme, og disse ble solgt til brukere omkring 1837-38. Kartene er svært detaljerte og viser eiendomsgrenser, bygninger og dyrkede områder, inklusive 'Kjøkkenhager'. På kartene er det angitt gårdsnumre, og hver oppdyrket teig er oppgitt med et nummer og sannsynligvis et areal. Jeg antar at det sammen med kartene forelå en beskrivelse av de enkelte gårdene og en mulig bonitetsvurdering samt en verdifastsettelse i et eget dokument. Dette har jeg imidlertid ikke kunnet spore opp. Er det noen som kjenner til dette dokumentet, eventuelt hvordan en skal gå frem for å spore det opp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Bjune

Hei!Hvor befinner kartene (evt kopier av disse) seg pr i dag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Hei, kartene befinner seg hos Statens kartverk i Hønefoss og er utført i farger. Tjøme Historielag og undertegnede har kjøpt digitale kopier. Det var tre-fire karttegnere som utførte arbeidet i terrenget i perioden 1811-1813. Siden dette var under 7 års krigen med Sverige er det mulig at arbeidet også inngikk i militær strategisk kartlegging.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.