Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#72951] Ei jente ved navn Toretina(?)

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

I den eldste kirkeboka for Lærdal ser vi at ei jente ble døpt Toretina den 3. april 1714. Da jeg er på jakt etter informasjon om foreldrene, kan kanskje dette spesielle navnet gi noen ledetråder? Har noen av Digitalarkivets kompetente publikum støtt på dette navnet noe sted?Foreldrene var trolig ikke fra Sogn. Faren var smed og en kyndig mann på flere måter. I et vitneavhør får vi vite at han i 1710 kom over til Årdal fra Gudbrandsdalen, men slik dette er framstilt, behøver det ikke nødvendigvis bety at han var gudbrandsdøl.Til slutt vil jeg legge til at selv om navnet for meg er ganske tydelig skrevet, så vil jeg ikke se bort fra at Toretina kan leses annerledes eller at det er en feilskrift for Torstina. Synspunkter?

bilete7768.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Jøraas

Josefina? Har du foreldrenes navn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Faren het Erik Fredriksen og moren het Brita. Josefina var et god forslag. Jeg vil i alle fall sjekke hvordan presten skrev stor T og J i navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Hei Knut. Eg finn denne registreringa på fylkesarkivet, utan at eg har sjekka det noko meir.Informasjon om Torstina Erichd. i kyrkjebøkene, Lærdal prestegjeldÅr 1714Fødselsdato 3.4.1714Førenamn TorstinaEtternamn Erichd.Far ErichMor BriteMerknad Mora sitt namn frå intr. mvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Antar at det er same foreldre Erich og Brita som i følge fylkesarkivet får sonen Friderich 21.02.1717 og Kari 23.03.1724. (Muleg det som er oppgitt som fødselsdato kan være dåpsdato)Under sistnemnde er det gitt slik merknad: Fortun. Mora sitt namn frå intr.mvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

I kirkeboka for 1824 er det oppgitt Erich Fortuners som far til Kari (Det er rett at fødselsdato i fylkesarkivet er dåpsdato). (nederst andre kolonne) Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1724, side 32. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-34>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Ta ein kikk på desse.Her er Toretine (Eg trur det må være det det står) i 1714 (øverst til venstre) Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1714, side 7. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-9>Lenke Permanent bildelenke: Lenkeog her er Frederich i 1717 (nesten heilt nede i tredje kolonne) Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1717, side 13. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Det står ''Erik Smeds'' Datter/Søn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Ja, det kan passe. I følge fylkesarkivet var han smed. Takk for at du korrigerte meg på den, men då er det i alle fall mykje som taler for at det er den same.mvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det er nok riktig at Erik og Brita også hadde barna Fredrik og Kari. Når det står Fortun i kirkeboka, så betyr ikke det at Erik var fra Luster. Han bodde nemlig på eller ved en gård i Lærdal som het Fortun.At det står Torstina i fylkesarkivets database, fester jeg ikke så mye til. Det er originalkilden som teller, og det er den er 'bilde' av i første innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Eg trur nok heller ikkje at det står Torstina. Rett nedanfor står det Lisbeth, då ser du korleis dei skriv s-en. Det same ser du i siste bokstaven i 'smeds'. Fjerde bokstavet i namnet til jenta kan ut frå dette ikkje være 's'. Eg trur det må være ein 'e'. Når det gjeld første bokstaven, så trur eg det må være ein 'T', sjå andre avsnitt i andre kolonna. Der ser du Tynjum, som då startar med 'T'.Eg trur difor at det må være Toretina, som du også skreiv innledningsvis.mvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Mulig det står Joretina.Og Jørond på neste barn. Se T i Torbjørn som fadder 2/4.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Denne presten er ikkje så enkel; eg ser ikkje noko klart system i skiftinga mellom latinsk og gotisk skrift. Latinske ord er med latinsk skrift, og nokre namn - men ikkje alle.Eg meiner det står Toretina, som Knut (1) byrja med - og det er latinsk skrift. T i Torbjørn er rett nok ulik på fleire måtar; men T-en i Tynjum (kyrkjestad) t.d. Pinsedag (litt ned i neste spalte) og 'Trinit.' nedanfor der igjen er heilt lik. Neste barn kan like gjerne lesast Tørond.Latinske J-ar finn vi i 'Dom. Jub' midt i første spalta, 'Fer. Joh. Bapt' litt ned i tredje spalta og 'junij' og 'Julij' fleire stadar i 3. og 4. spalte. Ingen av dei liknar på forbokstaven i namnet Knut spør om.Nokon s inne i namnet greier ikkje eg å sjå; både kort (som i 'Dom: Qvasim:' og 'Fest: Trin:' og lang (som i 'Dom: Miseric:') er heilt annleis; derimot ser det ut som ein grei e.Egil (11): konklusjonen din stør eg, men 'Lisbeth' er nok med gotisk skrift....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Erich (eller variantar av det) Fredrichsen (eller variantar av det) er ikkje nokon særleg vanleg namnekombinasjon kring 1700, så langt eg kan sjå ut frå dei databasane som er tilgjengelege.Kan det være samme Smed Erick Fredricksen og Berte som får sonen Peder her i Bergen 1720? [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp12011719dk&personpostnr=1873&merk=1873>Lenke Kirkeboka her (nr. 2 fjerde kolonne) Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 1 (1719-1732), Fødte og døpte 1720, side 22-23. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke9. nov. 1766 dør ein smed Erich Fredrichsen i Strudhavn på Askøy 91 1/4 år gamal LenkeKan dette være same personen som er registrert i Lærdal 1710, 1714, 1717 og 1724? Har du andre registreringar på han i Lærdal?Når det gjeld Fortun, så kjenner eg ikkje til at det er noko gardsnamn i Lærdal, og eg finn det heller ikkje i stadnamnregistreringa til fylkesatlas.no. Dersom det no finnes ein slik gard, så skal eg no bøye meg for det.Eg finn kun to gardar med namn Fortun, det er den som eg har nemnd i Luster og ein i Fana Prestegjeld.Så finn eg ei registrering som kan være interessant, (sjølv om den er nokså tynn) Brita Monsdtr Fortunen, f. Kirke-Birkeland, død 65 år 1729 i Fana. Litt problematisk med alderen her kanskje i forhold til Kari som blei fødd 1724, men alderen hennar kan passe godt med Erich som eg nemnde ovanfor. Eg tar den no berre med. Lenke (nederst venstre side) Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fana, Ministerialbok nr. A 2 (1719-1735), Kronologisk liste 1729, side 80. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Eg ser at dersom eg søker på variantar av Fridrik som etternamn, så får eg nokre treff til, som kanskje medfører at denne faren eg nemnde i forrige innlegg blir noko mindre aktuell.Eg finn nemnleg Elen døypt i Bergen 14. mars 1723 med far Eric Friderichsen og mor Birte Pedersdtr (Eric er då soldat) [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp12011719dk&personpostnr=6121&merk=6121>Lenke og Berthel 11. juli 1727.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Flesland

Iflg Fana bygdebok 4 (1984) s.475 var den Brita Monsdtr som døde 1729 i Fana gift 1720 med Mons Andersen Loftås. De bygslet på Fortun i Fana. ref Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Flott at du avklarte den Vidar. Den var jo i tynnaste laget i utgangspunktet. Dessutan så er det nok Birte Pedersdtr som er aktuell som mor, forutsatt at Erichane er dei same.Ein liten til: Finn Birte Pedersdtr som fadder i Bergen 1738 saman med ein Ole Lærdal. Lenke Tynn den også, men eg tar den med.mvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Først må jeg si takk til Egil for at han har funnet flere aktuelle barn av Erik Fredriksen. Denne smeden ved kruttmøllen i Bergen kan absolutt være noe å arbeide videre med!Når det gjelder Fortun, så skjønner jeg at den gården ikke er lett å finne. Jeg tror den ble nedlagt for svært lenge siden. Som stedsnavn har imidlertid Fortun-navnet overlevd, - som nedenforstående kart viser.

bilete7784.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Då har du heilt rett Knut, i forhold til Fortun. Godt at du ikkje let det villeie. Denne garden ligg jo på Lærdalsøyra eller Øren som nemnd ovanfor.Det er nok ein eller annan link på fylkesatlas som ikkje fungerer heilt. Dersom eg avgrenser søket til Lærdal, så får eg opp Fortun-namnet der. Prøvde for moroskuld å søke på 'nabonamnet' 'Grandane', og den får eg opp i bl.a. Lærdal, utan å avgrense søket til Lærdal. Eg har sendt dei ein epost om dette.Så til Trøndelagsfylka. Som sagt er det her eg får treff i 1701.Dersom vi legg til grunn Erich Fredriksen som dør i 1766 91 1/4 år gamal, så skulle han være fødd i 1675. Erfaringsmessig må vi legge inn litt margin, sjølv om alderen her er så nøyaktig oppgitt.Eg søker på variantar av Erich Fredrichsen/Fridrichsen fødd 1670-1680. Utanom nemnde dødsfall i 1766, får eg då to treff. Den eine er ein Erik Fredriksen død 1699 på garden Lien i Orkdal 24 år gamal, altså fødd kring 1675 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=gr16381695&personpostnr=614&merk=614>Lenke Den andre er ein Erik Fredriksen som i 1701 er 23 år og tenar på garden Storsand i Børsa Anneks (Som vel ligg i Orkdal så vidt eg kan forstå, nei den ser ut til å ligg i Skaun. Eg er litt ute og syklar her i forhold til desse prestegjelda) Lenke Eg er litt usikker på denne sønnen Fredrik Johnsen* som står oppført her, men sidan han står forran Erich, så er han vel kanskje sonen til ein avdød eigar av garden?Ei utfordring her er denne: Erich Fredrichsen Lien død Orkdal 1738.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Eg har sett litt meir på denne garden Lien i Orkdal. I 1701 er det då registerert to mannspersonar, Ole Frichs 40 år (er det ein variant av Fredriksen, så kan ha i tilfelle være ein eldre bror av Erich Fredriksen som dør på Lien i 1899) og sonen Fridrich Olsen på 2 år. LenkeAlt etter kor gamal Erich Fredrichsen Lien som dør i 1738 er, så kan jo denne Fridrich Olsen være far hans. Eg har ikkje funne noko i kirkebøkene som stadfestar dette, men det kan være ein mogelegheit.mvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det hadde vært besnærende å finne Erik Fredriksen i manntallet fra 1701. Problemet er at bare en del av dette manntallet er bevart. For det meste av Østlandet - og for hele Gudbrandsdalen - er manntallslistene blitt borte. Og Erik Fredriksens opphav var vel kanskje nettopp i Gudbrandsdalen siden han i et vitneavhør fortalte at han hadde kommet til Årdal derfra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Takket være Yngve Nedrebø har jeg nå fått sjekket den siste av avskriftene ovenfor (se Lenke ). Dessverre synes det for meg som om det er gjort en feil ved transkriberingen. Konrads mor heter trolig ikke Doretina, men Dorthea. Jeg får håpe den første av mine funn er mer å lite på!

bilete9582.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.