Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest ole-jacob jorsett

[#73005] Ole Hansen d.e. Eidsvoll 1798

Recommended Posts

Guest ole-jacob jorsett

Denne mannen er min tip-tip, men da kirkebøkene for Eidsvoll jo brant så er ikke hans opphav så enkelt.Far er iflg bygdebok Hans Olsen f 1765 og mor Kari Kristoffersdtr 1779. Hans Olsen vet jeg noe om - Kari derimot?? Vet noen noe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Hans Olsen og Kari Christophersdatter bor på Dønnum Væstre i 1801: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ole-jacob jorsett

ja, og det er det... hvem er Karis far - denne Kristoffer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Intressant!Bonden Kristoffer skulle kunna vara far föstås, isåfall skulle han ha varit 20 när Kari föddes vilket är lite ungt, men det förekom naturligtvis.Kari kan också vara syster till den Anne Kristoffersdatter som jag utreder några länkar längre ner: LenkeIsåfall har Kari flyttat från Dønnum Østre till Vestre. Annes syter Kari var född 1788 vilket ju stämmer rätt bra.Har tyvärr inte Eidsvolls bygdebok så jag kan kolla om Kari flyttat från Østre till Vestre eller inte. Kanske nån annan har tillgång till den?Mvh, Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Skrivfel: Annes syster Kari var född 1778 och inte 1788!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

I følge Eidsvoll Bygdebok er det skifte etter Hans Olsen i 1821. Kanskje det kan finnes en pekepinn der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Hans Olsson var bruker på Arstun av Vestgarn Dønnum. Han var gift tre ganger. Det var skifte etter første kona Kari Kristoffersdotter 11. april 1810 (Øvre Romerike skifteprotokoll 15, side 278)Utdrag:Johan Koren Canseliesecretair og sorenskriver over øvre Rommerige giør vitterlig at aar 1810 den 11te april blev skifteretten sadt paa Gden. Dønnum i Edsvold udi stervboet efter den her afdøde Kari Kristophersd. for der at registere og vurdere hva denne har efterladt sig til skifte og deeling mellem den igjenlevende enkemand Hans Olsen paa den ene og deres i ægteskab sammenavlede 3 børn paa den anden siide1. ældste søn Ole Hanssen 10 aar gl.2. anden søn Kristopher d.o. 8 aar3. yngste d.o. Kristen d.o. 5 aar gl.Enkemanden Hans Olsen var tilstæde og paa de umyndiges vegne var Kristen Kristophersen Dønnum som lovede at iagttage disses tarv.'Det var et solid bo. Etter at gjelda var trukket fra var det 1 329 riksdaler og 4 skilling til fordeling. Av dette gikk 6 rd. 2 ort og 16 sk. til tukthuset og 3 rd, 1 ort og 8 sk. til kongens kasseAndre kona Johanne Marie Olsdotter var i følge bygdeboka fra Nannestad (vielsen ikke funnet i kirkeboka der). Skiftet etter henne 12.-23. oktober 1813. Ingen i hennes familie er nevnt som verge, så faren Hans var nok verge for det eneste barnet i dette ekteskapet; 'Ole Hanss. 2 aar gl. og fød her paa gaarden'Tredje kona Anne Torgersdotter var fortsatt i live da Hans Olsson døde 17. mars 1820 Lenke. Skiftet etter Hans begynt 5. mai 1820 og sluttet 7. april 1821 (Øvre Romerike skifteprotokoll 17, side 354 og 18 side 27 og 118)Utdrag:'Sterboenken Anne Torgersdatter med laugværge Hans Torgersen Wenger var tilstæde og opgav den afdødes arvinger at være følgende:a. Med hans 1te kone Karie Christophersdatter1 en søn Ole Hansen 20 aar gl.2 d.o. Christopher Hansen 19 aar gl.3. d.o. Christen Hansen 15 aar gl.b. Med hans anden kone Johanne Olsdatter4. en søn Ole Hansen 8 aarc. Med hans 3die og igjenlevende kone Anne Torgersdatter5. en søn Niels Hansen 3 aar gl.6 d.o. Torger Hansen 1 aar gl.7. en datter Anne Maria Hansdatter 5 aar gl.Samtlige hjemme paa sterboegaardenAf disse var tilstæde de 2 ældste sønner Ole og Christopher tilligemed deres morbroder og kurator Christen Christophersen Dønnum hvilken mand tillige blev indsat til formynder for den yngste søn og 1 ægteskab Christen Hansen. Til formynder for søn af 2de ægteskab Ole Hansen blev indsat hans tilstedeværende morbroder Christopher Olsen af Nannestad præstegjeld.. Til formynder for børnene af 3de ægteskab blev indsat deres tilstedeværende farbroder Christen Olsen Wenger.'Boet etter Hans var solid. Da gjelda var trukket fra var det 825 speciedaler 1 ort og 16 skilling til fordeling på arvingene.Svaret er altså at Kari Kristoffersdotter var fra Østgarn Dønnum. Foreldrene var Kristoffer Hallvorsson og Ingeborg Kristensdotter (fra Kjos i Ullensaker). Se Eidsvoll bygds historie bind II, 3. del side 51.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Kul, då är det alltså samma familj som jag har (se länk i mitt tidigare inlägg)! De sprider sig sen till Nannestad och Gjerdrum. Gjerdrum har för övrigt en av de bästa kyrkoböckerna från 1600-talet jag sett där prästen redan då sorterade boken för födda, döda, vigda etc. Väldigt systematiskt och lättöverskådligt.Till Trond (7): det verkar som du har tillgång till skiftena? Fick ju ett svar från dig i mitt eget inlägg. Undrar om du möjligen har tillgång till och har tid/lust att se om det finns nåt skifte efter Karis mor Ingeborg Kristensdatter och/eller hennes nye man Peder Jonsen? De finns i FT 1801 men jag vet inte när de kan ha dött sen. LenkeFörsöker få fram om det är rätt Anne (Karis och Kristens syster) och om det är hon som flyttade till Nes Romerike.Borde kanske ha skrivit detta under mitt eget inlägg, men valde att svara här i och med att skiftet kom fram här.Mvh, Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Det finnes intet tinglyst skifte etter Per Jonsson og Ingeborg Kristensdotter. Jeg går ut fra at Ingeborg døde 21. april 1818 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=eidsvoll&gardpostnr=988&merk=988#ovre>Lenke , farsnavnet i så fall feilskrevet Kristoffersdotter. Det er oppgitt at hun hadde 1 myndig arving og 'forlængst holdt udskifte'.Ullensaker bygdebok bind III, s. 468-69 opplyser at hun var fra Herre-Kjos av Nordre (Nordgarn) Kjos av foreldre Kristen Larsson (f. 1708) og Gubjør Mikkelsdotter. Kristoffer og Ingeborg ble trolova 26. februar og gift 10. april 1771 i Hovin kirke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Ola Hansson d. e. døde 10. desember 1848 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=eidsvoll>Lenke Han er oppgitt å være 52 år, med 4 umyndige arvinger i nedstigende linje. Det finnes ikke noe skifte etter han så vidt jeg kan se, sjøl om dødsmeldinga oppgir at det var jordegods, innbo og besetning. Heller ikke var det skifte etter kona Berte Pålsdotter, som døde 8. september 1861, nr. 74 LenkeBerte var fra Søgarn av Østgarn Jøndal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ole-jacob jorsett

Takk for hjelp - da fikk jeg vite det jeg ville om Karis fortid og hvorfor min Ole Hansen kalles d.e. Utrolig hvor mange som bruker natta til slektsgransking forresten...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Om du fortsätter bakåt i forskningen kommer du hitta en till familj som döper två barn likadant fast den första lever :-) I Nannestad och gården Harstad (Nordgarn).Mvh, Jörgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.