Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Therese Gabrielsen

[#73220] Christen Eilevsen Hjort ca. 1570-1642

Recommended Posts

Guest Therese Gabrielsen

Hei, Tidligere har jeg fått god hjelp i å finne fram til denne herremannen. Det jeg lurer på nå er om noen kan fortelle meg noe om Herr. Hjort fra Sørlandet?Therese

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

HeiHva vet du så langt om denne mannen? Hva slags yrke hadde han? Hvor kom han fra? Hvem skal ha vært hans barn? Kone?Har du andre opplysninger enn bare navnet?Mvh Rune Nedrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Ja her er det FS-opplysninger som fører mannens aner tilbake til Magnus Barfot og ur-svenske kongsslekter. Suderheim og Smør-slekt. Jon Nilson Skak var hans mormors far, så her er det bare å gå løs på tema 40506 som diskuteres så livlig nå for tiden: 'Sørlandsgenealogien nok engang Lenke 'Jeg tror det foreligger artikkelstoff om denne mannen og når det gjelder etterslekt, så er jeg enig med Rune i at du bør gi oss noe mer å gå ut fra, enten det gjelder Tveit VA eller Øyestad AA. IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Christen Ellevsen (med hjort i våpnet) tilhørte en slekt som førte en hjort til hjelmtegn, en slekt som f eks kan kalles Bølger av Jomfruland, etter bølgene i våpenskjoldet. Per Reidar B Christiansen har skrevet om slekta i Agder historielags årbok tidlig på 1990-tallet. Hvis det er samme mannsslekt bakover i tid som en annen slekt med bølgene, kalt Hård, så har slekten svensk opphav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Therese Gabrielsen

Hei,Dette er det jeg har om slekten til Christen. Har fått super hjelp tidligere. Inger Aanensdatter er datter av Aanen Anstensen Ve 1720- 1781.Ved skiftet etter faren i 1781 er hun 13 år, hun har en søster Gunhild som er gift med David Andersen Timenes, deres datter var fadder(Anne Danielsd. Timenes.)ved Christen Jørgensen sin dåp. Resten av dette samendraget er tatt direkte fra bygeboken:Ånen Ansteinsen Ve 1720-1781, 2.g. hustru Siri Elefsdatter(mor til Inger.)Ansten Olsen Ryen 1661-1731 g. 1698 med Gonhild GJERULDSDATTER tJORE D.SK. 1737.Ole Nielsen Ryen 1628- 1669, d.sk. g.m. Inger Anstensdatter d.sk. 1701.Niels Christensen Ve d.sk. 1642 g.m. Aase Gullovsdatter Hamre d.sk. 3.1.1672.CHRISTEN EILEVSEN HJORT ca. 1570-1642, gift med ei Eline eller Elin Olufsdatter d.sk. 1656. Dette er den store godseier på Sørlandet.Eilev Arnufsen Udjus Ryen ca. 1540- 1617, g.m. ? Christoffersdatter Jomfruland. Jeg synes det var så spennende at Christen var slik en storkar. Det er derfor jeg lurer på hva som finnes av informasjon om ham. Tusen takk til dere alle tre for god hjelp.Therese

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Therese, far til Christen Eilivssøn Hjort har ikke patronymet Arnufsen (eller Arnulfsen som du vel mente å skrive). Eiliv Arnoldsson, som først drev Udjus i Landvik, siden Ryen i Tveit, var sønn av Arnold på Udjus, nevnt 1558. Navnet går også igjen hos sønnesønnen Arnold Eilivsson på Søtholt i Bamble (han er feilaktig også kalt Arne og Arnulv).Artikkelen Tore sikter til i innlegg 4 heter 'Eilif Arnoldssons ætt og etterslekt' og er trykt i Agder Historielags Årsskrift nr 70, s. 56–94.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har lett etter samme slekt, og fant en del i bygdebøker. Har ikke funnet hvem som var foreldre til Eilev Arnoldsen/Arnulfsen. Bare at han var gift 2-3ganger, og hadde minst 6 barn. Han skal ha vært gift med datteren til fogden i Jomfruland, Christopher Andersen.Christopher Andersen fikk 14/2 1549 kongebrev på den gården på Jomfruland som hans hustrus nå avdøde far hadde hatt. I seglet til Christopher finnes 5 bølger. Han hadde en bror Bent Andersen Hård som hadde 3 bølger. Christopher hadde en sønn som man vet om, Jørgen Christhopersen.Jeg fant da også at Christopher Andersen muligens skal ha vært gift med en NN Jonsdt.Skak (far Jon Nielsen Skak(Skak etter moren)), og om det er sant så kan man følge lista bakover til Håkon V Magnussøn (1299-1319). Mye av lista er kvinnesider. Nå vil ikke jeg her påstå om dette er tilfelle da jeg er veldig skeptisk til slike lister. Det kan vel neppe bevises, men lista er jo 'underholdende'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Berit, det er ikke sant at slekten Skak kan følges bakover til kongeslekten.Dette har jeg skrevet om tidligere, bl a i NST for 1992.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takk for svaret Tore. Først, jeg har nok ikke sett hva du har skrevet om denne slekta. Som jeg skrev, så tror jeg ikke så mye på slike lister da det vel ikke lar seg gjøre å bevise noe så gammelt. Jeg noterte meg denne lista, men jeg har ikke brukt den i slektstreet. Der stoppet jeg med Eilev, og har bare nevnt antagelsen om kona hans. Min interesse her er sønnen Daniel. Ang. slekta Skak så kan jeg ingen ting om dem da de ikke hører til blant de jeg leter etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

En ting til ang. lista. Det er ikke slekta Skak som kan følges helt tilbak til Magnus V. Siste Skak som er nevnt her er Jon Nilsen Skak nevnt 1447. Det er hovedsakelig kvinnesider som kan følges videre bakover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Feil igjen, Berit. Heller ikke kvinnesidene kan følges så langt bakover.Apropos kvinnesider: kvinnesider til hvilken person ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Therese Gabrielsen

Tusen takk til Per Reidar (6) Kjempefint å ha et sted å lese om denne slekten.Kan man bestille det årsskriftet noe sted?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Du kan nok bestille det gjennom Agder Historielag som du sikkert finner på nettet et sted. Det er årsskrift nr. 70, utgitt i 1994.Angående patronymet til Christen Eilivssons far, så presiserte jeg i innlegg 6 at det er Arnoldsson, ikke Arnulfsson. Det eksisterer altså ikke en usikkerhet slik Berit gir inntrykk av i påfølgende innlegg. Navnet Arnold er sjeldent og foruten Arnold Udjus i 1558 kjenner jeg til en Arnold strandfogd på Lista rundt 1515-16 og en Arnold Lykkesson i Langesund (Bamble) i 1537. Strandfogden er nok for gammel til å være identisk med oppsitteren på Udjus, men ut fra tilknytningen til Bamble kan vi ikke utelukke at Arnold Lykkesson er det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg er ikke helt sikker på at vi kan utelukke 'en eller annen' forbindelse til strandfogden heller.Det er ikke umulig (men langt fra bevist) at Berulv Udjus også var en sønn av Arnold, ikke nødvendigvis i samme ekteskap. I så fall kommer noe jord i Eikeland i Kvinesdal også inn i bildet.Det er langt frem til dette er klarlagt - om den nødvendige dokumentasjonen i det hele tatt eksisterer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Tore, jeg vet ikke om jeg kan holde på med å skrive det i temaet til Therese. Det blir jo ikke riktig. Men om hun tillater det skal jeg skrive ned lista for den er ikke så veldig lang å ramse opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

ok for meg, så kan vi eventuelt raskt vise hvor feilen ligger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Enig med deg Per (14) i at Berulv Udjus ser ut til å ha vært nært beslektet med Arnold Udjus. Det siste navnet går nemlig igjen hos to av Berulvs barnebarn, Arnold Børresson på Havstad og Arnold Andersson på Udjus. I tillegg eier Berulv 4 huder i Udjus, gods som ser ut til å ha vært odel. Men vi hadde jo vært et steg nærmere sammenhengen om det lyktes å finne Berulvs farsnavn ... (per dags dato vet jeg ikke mer).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg legger inn lista da det jo har litt med temaet å gjøre:A) Håkon V Magnussøn, konge 1299-1319. -B) Agnes Håkonsdt. Gm. Halvtore Jonssøn. Til Sudrheim. C) Jon Halvtorsen. Til Borregård. Gm.Birgitte Knudsdt. Dtr. av Knud Magnussønn, lagmann i Vestergotland. D) Ulf Jonssøn. Til Ervalla. Gm. Merete Ulvsdt. Dtr. av Ulv Gudmarson og den hellige Birgitta. E) nn Ulvsdtr. Gm. Jon Brynulf Roos. F) Brynjulf Jonssøn, riksråd og død før 1437. Gm. Ingebor Bentktsdtr. G) Ulvhild Brynjulfsdt. Gm. Engelbrecht Staffansson, riksråd og nevnt i 1438 - 50. H) nn Engelbrechtsdtr. Gm. Jon Nilsen Skak, nevnt 1447. I) Aasa Jonsdtr. Skak. Gm rådmann og væpner Niels Tormodsen. Nevnt 1482 og 1514. Til Foss på Eiker i Buskerud. J) Jon Nielsen Skak. (Tok vel navnet til moren.) Til Jomfruland, nevnt 1541 og 1549. Gm. Gunhild Stoffsdtr. (Stafffansdtr/Christoffersdtr.?) K) nn Jonsdtr. Skak. Gift før 1549 med Christopher Andersen, fogd Jomfruland. L) nn Christophersdtr. Gm. Eilev Arnoldsen ca.1540-1617, lensmann i Landvik og Tveit Vest-Agder. Bodde først på Udjus i LandvikNå er jeg spent på om det i hele tatt er noe riktig der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Eneste kjente barn av væpneren og riksråden Engelbret Staffansson (Månestjerne), kjent 1418-56, og hans hustru, Ulvhild Brynjulvsdotter, var dattra Karin (Katarina) Engelbretsdotter. Hun var gift med riksråden Henrik Friis (Ellandsson) til Holme, kjent 1489-1494, som er død før 1507. De fikk 4 barn, en sønn og tre døtre.At Jon Nilsson Skak skulle være gift inn i disse norske adelsslektene, er ren fantasi. (Eller løgn, om en vil.) Alt gods som Ulvhild og hennes mann eide, som kan påvises, havnet hos sønnen og hans etterkommere. Blant annet Holme-godset på Stangenes og Borregård-godset ved Sarpsborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det vil si at ledd H er bare tull. Hva med de andre leddene, både før og etter H?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Therese Gabrielsen

Hei:-) All diskusjon her er greit for meg. Jeg har meget å lære. Takk til dere alle for at dere tar dere tiden. Therese

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Berit, leddene før H i din oppstilling er vel ikke relevante her i denne tråden ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Leddene etter H ser greie ut. Bare ta bort parentesene etter Stoffsdatter, Gunhild het hverken Staffansdatter eller Christophersdatter. Per Reidar hadde for ikke så lenge siden en oversikt over ætten til Jon Nilsen Skak i Genealogen, den kan være grei for videre lesning.Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Tore. Nei de er ikke det, men jeg ble bare nysgjerrig på om de før H kunne være riktige for jeg kan ikke forstå hvordan det kan bevises.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Berit, jeg har i den digre debattråden om Sørlandsgenealogien (se ovenfor innlegg 3, lenke) gitt litteraturhenvisninger til tre artikler. Disse artiklene viser ledd for ledd slektskapet fra kong Håkon 5. Magnusson til slekten Roos av Hjälmsäter. Det får hold emed henvisninger, vi trenger jo ikke ha den samme diskusjonen i et dusin tråder (temaet har vært oppe mange ganger før).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.