Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Holte Rosenkilde

[#73271] Viielse i Drangedal 1714

Recommended Posts

Guest Per Holte Rosenkilde

Den 11 11 1714 gifter Tarald Olsen og Marte Halvorsdatter seg i Drangedal. Paret slo seg ned på Omland, og Tarald stammer etter alt å dømme derfra etter Sannes.Paret måtte skaffe seg kongebrev for å gifte seg fordi de var beslektet i tredje ledd. Er det noen som kjenner til hvor dette slektskapet kommer inn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerstin Thorsen

Tarald Olsen er i flg. Bygdeboka side 527 født på Verheim under Sannes. Han var brukar på Omland fra 1720. Han hadde da tent hos sin morbror Nils Sørenson Naas.Han er ikke nevnt under Verheim, men jeg skal lese litt mer under Sannes.I Drangedals slektsregister står det ingen henvisninger til foreldrene.Jeg kommer tilbake, om jeg finner ut noe mer.Hilsen Kerstin Thorsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Tarald er den enkleste av de to, det finnes sannsynligvis en linje tilbake til Tarald Salvesen Omland, og muligens en til Erik Oseid om du leser mellom linjene i bygdeboka. Men Marte har jeg ingen clues på - heller ikke om du ser på barnas faddere.Likevel skal hun altså være Taralds tremenning.Hilsen Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerstin Thorsen

Taralds morbror het Nils Sørenson Naas. Nå har jeg funnet han i slektsregistret. Om du har tilgang til det så finner du han på nr. 569b i bok nr.1 s.178. Han har er født 1639. begr.03.07.1723 gm. Dorthe Tolvsdtr. Naas (se nr. 569b) Om hans far står det bare Søren. ingen etternavn eller årstall. men han har en søster som heter Aaste f.1648 begr. 23.Tr. 1708. (se nr.565) Regner med at Aaste er Taralds mor. Kanskje det er hun som er i slekt med svigerdatteren Marte.Mvh Kerstin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Her kan man kanskje se litt på oppkall ? Det er ikke mange alternativer hvis vi holder oss til Marte/Marthe navnet i eldre tider i Drangedal. Jeg tenker f.eks på Marte Falentinsdatter d.c. 1650 Hun brukte 'enkesetet' Finneid i Drangedal til 1648.(Se Drangedalssoga side 158.) Hun var gift med Tyke Jensen. Fra Finneid går det linjer ned til mange Drangedalsgårder. Det er mange her som bærer Marte-navnet etter henne. Men det er jo ikke sikkert at dette er rett spor...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Kerstin, jeg har notert meg at Nils Sørensen også skriver seg for Reiersdalen. Ser ut til Dorte var gift 2 ganger. Hun var også gift med Gunder Knutsen Naas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerstin Thorsen

I bygdeboka står det under Reiarsdalen at Søren eigde garden etter 1660. Han var komen frå Åkre og budde ei tid på Reiarsdalen. Son hans, Nils Sørenson kom frå Lille-Oseid og fekk Reiarsdalen etter far sin. Nils ble gift til Nås.Det står videre at i et skifte på Våje var det eit sølvstaup der det stod: 'Ida Elisabeth Reiarsdalen 1670' Det kunde vere mor til Nils. Han ikke hadde bon og testamenterte R. til tenestgjenta si, Tone Olsdotter.I slektsregistret 569b hadde han sønnen Søren f.1695, så det var litt rart.Tarald og Martes datter Maria er født på Reiarsdalen 22.9. 1715Kerstin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerstin Thorsen

Og under Åkre i Kjosen på s.360 i bygdeboka står det at Søren Aakre var fødd 1620 og døde omkring 1675. Han hadde 2 sønner Gunleik og Nils. Det står at Nils fikk Åkre og Lille Oseid. Hva Gunleik fikk står det ingen ting om. Datteren Aasta er ikke nevnt her.Nils eig Lille Oseid fra 1680 men ble i 1695 jaga fra gården. Mer om den historia kan leses på side 534 i bygdeboka om Lille Oseid.Kerstin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Blir litt mange løse tråder her nå, men Søren og Åste er navn som jeg forbinder med Bamble. Åste Torsdatter Rogn fra Bamble begr. 20/12-1725 i Drangedal, er datter av Tor Sørensen. Ser ut til at hun var gift 3 ganger. Først med Knut Tykesen Finneid (Marte Falentinsdatter er hans oldemor), så med Jørgen Steinarsen Aakre, og så med Åsulf Larsen. Du skriver at det står at Søren var kommet fra Åkre. Knut Tykesen Finneid er sønn av Tyke Persen Finneid/Tveit og Else Tolvsdatter. Else er søster til Dorte som er gift med Nils Sørensen Reiarsdalen/Naas. Kan virke som vi er i nærheten av noe her, men det er ikke lett å se løsningen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Per, du skriver under henvisning til bygdeboka om slektslinjene: 'muligens en til Erik Oseid'. Jeg har skrevet at Olav Taraldsen og Anne Eriksdatter (Oseid) er foreldre til Tarald, men det stemmer jo dårlig med opplysningen om at 'Han hadde da tent hos sin morbror Nils Sørenson Naas.' som Kerstin skriver. Hun skulle jo da være en Sørensdatter. Så da hadde det jo vært fint om man kunne verifisere at Åste Sørensdatter var Taralds mor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Det ser ut til at dette Taraldnavnet havner på Straume i Drangedal og at det er en forbindelse via Sunde i Gjerstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Forrige gang jeg brynte meg på Tarald, var jeg ikke klar over slektskapsforholdet til Marte. Da kom jeg til at aldersforskjellen mellom Tarald på den ene siden og Olav Taraldsen og Anne Eriksdatter på den andre siden var litt stor til at de kunne være foreldrene til Tarald, og la inn en preliminær hypotetisk Olav Olsen mellom dem.Holder vi på dette grepet, er det selvfølgelig 'fritt frem' å gifte Olav Olsen med Åste Sørensdatter og få en masse biter til å falle på plass. Men så var det det ekle lille detaljen med dokumentasjon da.Det ser i alle fall ut til å være en forbindelse til Naas også inne i bildet: ved vielsen i 1714 var 'svogrene Peder Naas' (Per Jørgensen Bø og Per Tykesen Tveit) kausjonister.Om hypotesen/gjetningen her stemmer, er et par oldeforeldre felles for Tarald og Marthe. Foreløbig har vi bare en gjetning på ett av parene Tarald Salvesen/Kirsten Kristensdatter Strømme. Det er lang vei å gå, men jeg begynner å ane en mulig forbindelse til Romnes fra nattens debatt. Klarer vi å etablere Tolf og Marichen som oldeforeldre, blir i alle fall mulighetene mange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kerstin Thorsen

Hei GunnarJeg regner med at du har Levangboka til P.S.Kjendal, kan du se litt på det som står på side 17 under Østre Levang.Jeg vil ikke skape mer forvirring med nye navn før jeg har sjekket dette.Det var om tidlig bosetting på Straume i heftet til Jon Straume om 'Gardshistorier fra Drangedal' som satte meg på sporet. Mvh Kerstin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Nå begynner det å bli mer spennende enn jeg trodde. Jeg hadde aldri drømt om at Håbbestad-forbindelsen skulle komme inn i bildet. (Jeg vet at Straume stopper i Voie i Austre Moland, men Gjerulv Voie er godt beskrevet).Jeg har ingen ide om hvem Velleks kone Anne Olsdatter (d 1692) kan ha vært, det kan selvfølgelig være et koblingspunkt.For å gjøre forvirringen enda mer komplett: Ingeborg Taraldsdatter giftet seg 1746 med skredderen Ole Pedersen (Han flyttet til Moland rundt 1770 i følge Sannes, men ser ut til å ha bodd på Sand før det). Oles far het Peder Jensen og var også skredder. Peder ble begravd 8 juni 1755, og skal da ha vært 54 år gammel. Peder er av noen gjort til sønn av klokkeren Jens Stemmen, men han var trolig innflytter. Kona hans har jeg heller ikke plassert. Hun må være født rundt 1698 ut fra begravelsen 15/2/1742, og hun het også Anne Olsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Synes det er vanskelig å tyde denne første kirkeboka for Drangedal: LenkeEr det Maria's dåp vi finner nederst på høyre side her ? Vi kunne jo være heldig og finne noen besteforeldre som faddere. Søsken til foreldrene ville også være til hjelp.Kerstin, jeg har for tiden ikke boka til Per Stian her, så jeg får desverre ikke sett på det du nevner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg har fått teksten til denne delen av Levangsboka av Per Stian, nettopp i forbindelse med noen av de prosjektene jeg har puslet med med innflytting til Grenland vestfra. Disse har stoppet opp litt - men jeg håper å komme videre når Agder-brevene nå forhåpentligvis etter hvert blir tilgjengelige på genealogi.no.Når det er sagt, ser det ut som om denne forbindelsen kommer inn i bildet en generasjon for sent til å ha betydning her - Strømme er absolutt interessant, men Thomas Olsen ble født c 1640 og Vellek c 1646.Det har så langt blitt klart for meg at disse familiene ikke er blitt utredet tidligere. Spesielt kronologien har jeg hatt problemer med å spore. Jeg gikk derfor tilbake til 1625. Da eide Odd Åkre både Oseid og Åkre på odel, og ytterligere eiendom, blant annet Reiersdalen som pant. Det er ikke så mye forskjell på 1617 og 1625. Jeg har ikke tilgang til 1647-matrikkelen for Telemark hjemme, men det kan nok si noe om bevegelsene.Jeg våger meg likevel med noen gjetninger. Disse vil sikkert bli endret i prosessen, men det er likevel et utgangspunkt.Jeg har droppet tanken om en 'mellomgenerasjon' mellom Ole Taraldsen og Tarald Olsen Omland. Hadde en slik person eksistert, ville han ha vært kjent fra kildene, i første rekke 1664-tellingen. Samtidig må vi tro på Sannes' kilde som sier at Nils Sørensen var Taralds morbror! Den ligningen får jeg bare til å gå opp ved å gifte Erik Oseid med Søren Aakres enke, men de skilte ikke like klart mellom hel- og halvsøsken for 300 år siden som vi gjør.Erik Oseids opphav er et mysterium, jeg har ikke funnet kilder som har omtalt ham med patronym. Men jeg tror det må være samme Erik som Sannes omtaler på Holte rundt midten av århundret. I så fall var han 38 år i 1664.Så var det forholdet til Odd Åkre. Den enkleste forklaringen er at Søren var sønn til Odd. Men jeg er ikke sikker på at den er den riktige, blant annet på grunn av at Søren var et atypisk Drangedalsnavn. En annen grunn er at Erik flyttet til Oseid. Som nevnt ovenfor, Oseid var også en av gårdene Odd åkre eide i 1625. Magefølelsen min sier derfor at det er mer sannsynlig at først Søren, så Erik, var svigersønner til Odd. Datteren til Odd kan i så fall være Ida Elisabeth, skjønt det virker som et bynavn.Det begynner å ane meg at det skal tung graving og mye gotisk skrift til før denne nøtta er løst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Vedr (15): Jeg mener å lese fadderne Rolf Hosøe, Christen Sÿngusdal, Ole Larsen? Hosøe, Maren Naas, Berthe Halvorsd: Korrektur mottas med takk, særlig på Ole.Berthe Halvorsdatter kan være en søster av Marthe, og er slik et interessant spor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Rolf Aslaksen Oseid fc. 1655 dc 1727 gm. Aaste Jonsdatter Tveit kan være den Rolf Hoseid som er fadder.Mulig vi bør sjekke Halvor Haraldsen Kjeldal (Lunde) som kom til Singusdal. Han var gift med Ragnhild Ormsdatter som ble begravd 55 år gammel 19/9-1710 De har en datter Karen (Kari) her som er fc 1680 og som begraves 18/9-1745. Sistnevnte er gift med Knut Gunnarsen Naas fc 1676. De har Gunnar Knutsen Singusdal og Halvor Knutsen Lille Oseid sistnevnte er gm. Else Klasdatter Finneid. Disse har datteren Berte Halvorsdatter Lille Oseid. (Det kan ikke være henne som er fadder da hun er født for sent) Denne slekta som kombinerer Singusdal, Finneid og Oseid er jo interessant.Maren Naas må være Maren Gunnarsdatter Naas fc 1683 gift med Lars Gudleiksen Naas og gift 1709 med Peder Jørgensen Bø. Maren begraves 16/9 1741 i Drangedal.Kan vi finne noe i dette skiftet etter Maria Tolvsdatter Tveit ?: Skifte etter henne se Bamble Skifteprot. 3b 1732-1737 s.123b 18/3 1734.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Ja, jeg lurte på hvor Singusdal kom inn i bildet. Jeg har prøvd meg på fadderne til de øvrige barna også, og kommer tilbake med dem i morgen.mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Her er dåpshandlingene, forhåpenligvis uten for mange lesefeil:Maria dpt 22 9 1715 født i Reiersdalen Faddere: Rolf Hosøe, Christen Sÿngusdal, Ole Larsen (?) Hosøe, Maren Naas, Berthe Halvorsd:Halvor dpt 2 7 1717 Faddere: Ane Voje, Ane Kiendalen, Berte Sætre, Tarald Hansen, Niels ?Ane dpt 13 11 1718 (feilført som Aur hos meg!) Maren Noos, Sigri Aakre, Gunild ?vatn, Niels H… (muligens Hosøe), Tron JÿssereidOle dpt 14 7 1725 Faddere: Aasil Singusdal, Anne Knudsdatter, Thone Olsdatter, Gunnar Waale, ?Nils dpt 13 1 1725 Faddere: Ole Sÿngusdal, Berte Omland, Torber Knudsd:, Erik Aase, Guner Finøe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.