Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olav Bonesmo

[#73300] Tydehjelp, kirkebok i Grytten.

Recommended Posts

Guest Olav Bonesmo

1. 1727, s.12 Domin:Palmat. 6 personer omkommer, bl.a Hans Otterholms barn. Hva er innholdet i teksten? 2. 1729, s.24 Domin:Misericord. Hans Ellingsen Otterholm og Agathe Eriksdatter Devold blir trolovet etter det jeg leser som 'kongelig pardon etter tre leiermaal' Trenger hjelp til forståelse av denne beskrivelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Her er lenke til den førstnevnte innførselen - Lenke (Møre og Romsdal fylke, Grytten, Ministerialbok nr. 544A01 (1725-1763), Kronologisk liste 1727, side 12-13).Jeg leser følgende: ''Liig-Prædik. over Jens Øyens qvinde Gyri Andris[?] Datt. og 2 børn, nok Hans Otterholms barn, item Peder Øyens qvinde og Tieniste Pige, hvilke 6 Mennisker omkom af Snee-Skrede, hvoraf Deris legemer bleve opgravne.''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Og her er lenke til den andre innførselen - Lenke (Møre og Romsdal fylke, Grytten, Ministerialbok nr. 544A01 (1725-1763), Kronologisk liste 1729, side 24-25).Jeg leser følgende: ''Efter Tienisten Trolovet Hans Ellingsen Otterholm og Agathe Erichs D. Devold efter indhentet Kongelig Pardon for Hans begangne 3die leyermaal og bevilgning til Ægteskab.''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Bonesmo

Mange takk Tore for at du hjelper meg med din kunnskap om gotisk skrift! Vet noen noe om at tre leiermaal i seg selv er noen begrunnelse for at 'kongelig pardon' var nødvendig for å inngå trolovelse? En skulle jo tro at de fleste ville ha trukket ett lettelsens sukk over at ting endelig kom på stell? Hans og formodentlig Agathe hadde sitt første leiermaal allerede i 1726. Behovet for kongelig tillatelse var etter det jeg har oppfattet slektskap i tredje ledd, og kan dette ha vært en underliggende årsak til at Hans og Agathe har 'strevd' såvidt mye for å kunne bli trolovet og endelig gift?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.