Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kathe Tove Røed

[#73320] Lesehjelp i Vår Frue, Trondheim 1774-1814

Recommended Posts

Guest Kathe Tove Røed

Er det noen som kan hjelpe meg med den harangen som står på side 106 den 30.12.1792 under trolovede. (Går du inn på 1793 kommer den opp direkte)Jeg har fått med meg at det dreier seg om ungkarl Ole Strøm og Madme Karen afg. Deichmanns. Jeg er spes.interessert i om det går an å finne ut hvor han er fra.På forhånd tusen takk Mvh Kathe T. Røed

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

''Søndagen den 30te Decembr. ægteviet i Huset Velagtbare Told-Officient, Ungkarl Sr. Ole Strøm af Frue Menighed, med Hæderlige Enke Mad[a]me Karen afg. Deichmanns af Frue kirke Sogn, efter foreviste Vielse brev af 3die Februar h.a., samt Skifterettens beviis efter Enkens forrige Mand af 1778 d.19de Maii, og endelig en lovformelig fraskrivelses Act at Mad. Deichman i Tilfælde af hendes tilkommende Mands frafald ei vil ansøge om Pension, dat. 29de Dec. Desuden produceret Qvitteringer for Kirkens, Skolens og de fattiges Contingenter. At disse Personer ikke ere i forbudte Leed beslegtede, ei heller med andet Egteskabs Løfte ere behæftede, bevidner vi underskrevne N.Rostrup & S.Weiboe''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Se også tema 8059 her i Brukarforumet - Lenke - hvor det stilles spørsmål om en toller Ole Strøm. Kan det være samme person?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Jeg finner følgende om Ole Strøm i ''Tollere gjennom 300 år 1563-1886'':Strøm, Ole, født «sør i Trondhjems stift». Borger i København. Undertollbetjent i Trondhjem 3. juli 1789. Avskjed 25. okt. 1797. Død før 31. mai 1798.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Du kan se bort fra mitt innlegg 4 og tema 8059 - opplysningene hentet fra ''Tollere gjennom 300 år'' viser at det IKKE er snakk om samme person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Tusen takk for hjelpen! Og Tore - det kan vel dreie seg om den samme som jeg forespurte om i innl.73269? Den 19.7.1796 gifter en av mine tipper - Thomas Hanssen seg med Bereth Olsdatter i Vår Frue. Forloverne er Ole Strøm og Laers Hanssen.Det kan godt være den samme Ole som dør i 1798. Bereth Olsdtr. er født rundt 1765 og jeg ser at den Ole som dør i 1798 er født rundt 1749. Men å finne opphavet er ikke gjort på en snupp - jeg har lett i flere år. Ennu engang - takk for hjelpen med tydingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Toldbetjent Ole Olsen Strøm som døde 49 år gammel i 1798 og ble begravet fra Vår Frue den 20.april (jfr. debatt 73269), er ganske sikkert den samme som ''Told-Officient'' Ole Strøm som giftet seg med Madame Karen Deichman i Vår Frue i 1792.Du bør lete etter et skifte etter Ole Olsen Strøm for å se etter eventuelle barn/arvinger. Selv om aldersangivelsene kan være svært upresise, skal det vel godt gjøres om Ole Strøm (f.ca.1749) kan være far til Berit Olsdatter (f.ca.1765) - hvis jeg tolker deg rett. Ole Strøm var dessuten ungkar da han giftet seg i 1792.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Jeg heller vel mer til at de er søsken - det er flere ganger jeg har vært borte i et spenn på rundt 20 år fra første til siste barn. Jeg skal kontakte arkivet i Trondheim og høre om de har noen opplysninger om skifte - de er alltid hjelpsomme. Kanskje det nærmer seg en løsning. Takk igjen Tore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Ja, søsken kan de jo være.Jeg ser at det blant de scannede skifteprotokollene fra Trondheim byfogd er en lakune mellom 1794 og 1810 - Lenke . Jeg vet ikke om det betyr at skifteprotokollen fra dette tidsrommet er gått tapt eller om den bare ikke er mikrofilmet/scannet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Jeg har sendt en forespørsel til Arkivet i Trondheim - de pleier å svare rimelig kjapt. Mht denne Deichmann: enkens forrige mand af 1778, 19.5. Jeg finner ikke noe ekteskap eller dødsfall på den datoen.Lurer på hvordan den datoen skal tolkes. Og så står det: foreviste vielse brev af 3die feb h.a. Vet du hva h.a. betyr? Det kunne jo være artig å se om det går å finne skiftet etter salige Deichmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Forkortelsen ''h.a.'' betyr ''hujus annus'', d.v.s. ''dette år''.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Det er ''Skifterettens beviis', altså skifteattesten, som er datert 19.mai 1778 - men dessverre er det også her en lakune i de scannede skifteprotokollene fra Trondhiem byfogd (se lenke i innlegg 10).Du må lete etter Deichmans død i tiden før denne datoen - prøv i 1777 og første halvdel av 1778.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Tusen takk skal du ha, det er alltid lettere å lete når man kan avgrense litt i tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Jeg har lett i Vår Fru fra 1775 og til 1778(mai) uten å finne dødsfallet til Deichmann, men det får nå så være. Det er slett ikke sikkert at han ble begravet derfra. Og så er det nå engang Ole Strøm jeg først og fremst er interessert i. Jeg ser i innlegg 5 at han står oppført som født 'sør i Trondhjems stift' Noen som vet hvilke kirker som kan være mest aktuelle der? En annan sak som er litt spesiell - denne Karen sal.Deichmann blir enke før 1778 og gifter seg ikke igjen før rundt 14 år senere. Det er ganske uvanlig. Kan være at hun er godt oppe i årene og har egne midler. Spennende! Men, altså - hvilken kirke er det naturlig at Ole kan være døpt i med tanke på beliggenheten. På forhånd takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.