Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Benn Limann

[#73408] Skifte e. Tellef Tellefsen og Anne Bentsdatter, Birkenes AA

Recommended Posts

Guest Benn Limann

Hei.Sted: Vestre Nedenes / Sand sorenskriveri, Birkenes, Høvåg tinglag (Digitalarkivet) Er det mulig å få lesehjelp til skifte 1826?/1831? etter Tellef Tellefsen og Anne Bentsdatter Uglandskov?Permanent sidelenke: LenkeMvh Benn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Bragstad

Vel, et forsøk: 1826 d. 5 Aug er skifte sluttet (paa denne Plads - overstrøket) hvormed denne Gaard er udlagt Arvingerne (til frende?? -utydelig) efter konen Anne Bentsdatter Tingl(est) -? Nov. 1817 Litt(era) Y fol. 177 (77?)1831 den 11te Julij er sluttet skifte efter afgangne Gaardmand Tellef Tellefsen hvorved Boets ?eiende 3 Ks--e?? Jordegods med huse og herligheder i denne Gaard udlagt til Stervbosønnen? Tønnes Tellefsen for 250 Spd imod at ?levere fra sig til Følgende: a Tønnes Tellefsen selv 9 Spd. b Broderen Niels Tellefsen 9 Spd. c Søstrene Anne, Hellena, A..ia og Gunn.. Tellefsdøttre hver 4 Spd 12 s(killing). tils(ammen) 18 Spd -'-'. d Niels Tellefsen 41? Spd 2 mark 1 s. a?e? Hellena Tellefsdatyter 26 Spd. f Broderen Niels tellefsen 36 Spd 4 mark 11 6/9 s. g Søsteren Hellena Tellefsdr? 18 Spd 2 mark 5 7/8 s. h Søsteren A...ie Tellefsdatter 18 Spd 2 mark -- s. i Søsteren Gunn..a Tellefsdatter 18 Spd 2 mark 5 7/8 s. ?k Søsteren Anne Tellefsdatter 18 Spd 2--7/8 s. l Løsningsmanden selv 36 Spd 4 mark 11 6/8 s thinglest d 1ste August f.A. ?Skb? Folio 130 litra ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Per Bragstad (2)Mange takk for lesehjelp. Det er utrolig at du har klart å finne innholdet bak ugjennomtrengelig håndskrift, overstrykninger og klusser. Her er mange navn jeg kjenner fra andre kilder. Et spørsmål: Hva betyr ” Litt(era) Y fol. 177 (77?)” ?Når det gjelder Anne Bentsdatter, er skiftet oppgitt til nov 1817. Det betyr vel at hun døde i 1817 eller kanskje 1816. Problemet er at jeg ikke finner henne nevnt blant de gravlagte i Kirkebok for Tveit 1794-1819 VA .( Digitalarkivet) Heller ikke kan jeg se at Benn Johan Rislaa oppfører henne i Gravlagde i Tveit prestegjeld 1794-1819.( Digitalpensjonatet) Er det noe jeg har oversett?Mvh Benn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Bragstad

(Stor) bokstav Y ark 177, dvs. nr. i et arkiv på et register eller rubrikk eller serie. Det refereres nokså sikkert til skiftebøkene/-protokollene. Jeg kjenner ikke grensene til de forskjellige sorenskriveriene i Aust-Agder, men du kan jo lete på denne siden Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Johan Rislaa

Det må her legges til at kirkebøkene for Tveit 1794-1819 er mangelfulle når det gjelder døde og begravede.Mvh Benn Johan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Igjen mange takk til Per Bragstad.Jeg har bladd litt i skifteprotokollene, men tror neppe at jeg kom til Y ark 177. Fant Nedenes sorenskriveri -1824. Skifteprotokoll nr.40, 1815-1820, 5b. Der står skiftet etter Anne Bentsdatter Uglansdskov i 1816.Mann: Tellef Tellefsen Uglandskov Barn: Tønnes 2.Niels 3.Astrie – gm Axel Christensen Birkeland -død 4.Anne gm Andreas Andersen Birkeland 5.Hellene 41 6.Gunhild 30Et par spørsmål som jeg vil være svært takknemlig for å få svar på: Hvilken relasjon har Mads Moen til Uglandskovfolket? Er det i dette skiftet gitt opplysninger som kan si noe om opphavet til Anne Bentsdatter eller Tellef Tellefsen? Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24288/13>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24288/13 Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Bragstad

Jeg tar med innledningen til skiftet etter Anne i 1816 som mulig svar på det første spørsmålet ditt: Anno 1816 Tirsdagen den 16de April blev paa mine vegne og i mit lovlige Forfald formedelst andre Embeds Forretninger er ved Lehnsmanden for Birkenæs Sogn Sr Mads Moen avholdt en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning paa Gaarden Uglandskov Mat.No.69 i Birkenæs Sogn efter sammestæds afdøde gift kone Anne Bendtsdatter hvis Efterladenskaber efter at den bevislige Gjeld er betalt; vil komme til Skifte og Deeling imellem den igjenlevende Enkemand Tellef Tellefsøn og i hans lovligt Ægteskab med bemeldte Afdøde sammenavlede Børn hvi(l)ke ere osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Johan Rislaa

Disse personene skal vi klare opp i håper jeg. Har sett litt på fadderne til barna til dattera Astri, gift med Axel Christensen. Der er nevnt en Benth Knudsen og han var også fadder til et barn til Gunild Tellefsdtr gift med Peder Evensen. Benth Knudsen bodde i 1801 på Rismyr og var gift med Sissel Gundersdatter, og de hadde dattera Anne Bentsdatter, 9 år. Benth kom fra Haabesland, sønn til Knud Nielsen Haabesland og Gundvor Elefsdtr., født 1762. Knud og Niels hadde en sønn Benth f. ca 1733, men ifølge skiftet 1758 døde han ugift, så det var vel et blindspor, men nevner det likevel her. Klarer heller ikke å finne dattera til Tellev og Anne, Hellene f. 1772 i folketellingen 1801. Får se om jeg kan finne nye spor.Mvh Benn Johan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Bragstad

Det ble fremlagt et skjøte på gården datert 12te oktober 1772 tinglyst 13de Ditto = 3 K(alv)skind med Tilliggelser som af vurderingsmændene blev anseet den Summa 720 Rbd.Kanskje dett kan gi svar på ditt spm.2?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Benn Johann Rislaa (9)Per Bragstad (10) Det høres veldig spennede ut med de sporene dere omtaler. Mange takk.Mvh Benn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Johan Rislaa

Går tilbake til Mads Moen. Han kjøpte i 1797 3 ksk i Moen og det var tredjeparten av gården. Den han kjøpte av var en Anders Tellefsen som også har ukjent opphav. Han var født ca. 1748 og døde i 1822. Kan det være en bror til Tellef Tellefsen tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Benn Johan Rislaa (12) Per Bragstad (8)Det er jo en mulighet for at Anders Tellefsen Moen og Tellef Tellefsen Uglandskov var brødre. I 1756 ble det nevnt en Haaver Madsen Uglanskov sammen med Nils Pedersen Trø(d)e Høvaag, Hans Knudsen og Børge Tellefsen. Pantebok G(1754-1759), fol 109, no 15.(Digitalarkivet)I folketellinga fra 1801 går det fram at Tellef Tellefsen har vært gift to ganger, men det har ikke lykkes meg å finne navnet på den første kona hans. Nå har Per Bragstad dokumentert at barneflokken på Uglandskov var fra ekteskapet med Anne Bentsdatter. Så jeg heller til den oppfatning at disse barna er født der. I alle fall har ikke jeg klart å finne dem på IGI utenfor Birkenes. Synd at det ikke fins kirkebøker for Birkenes før 1796.På Digitalarkivet finer jeg: Nedenes sorenskriverembete , Pantebok K(1770-1774).(Digitalarkivet) Denne panteboka har ikke register. Er den ordnet kronologisk slik at en bare kan bla seg framover til 13.nov 1772 da skjøtet påUglanskov ble tinglyst?Mvh Benn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Bragstad

Sorenskriverne reiste rundt i de forskjellige tinglagene og holdt ting 3-4 ganger i året. Da ble alle dokumenter siden forrige ting tinglyst, gitt et nummer og ført inn i protokollen. Jeg vil anta at 13.oktober var et høstting i dette tinglaget (Høvåg?) og at det sannsynligvis ble tinglyst et visst antall dokumenter denne dagen, kanskje 20 - 30 eller fler. Du må altså lete etter en overskrift med dato 13.oktober 1772 og aktuelt tinglag og så undersøke hvert dokument for denne dagen til du finner det rette. Beklager at jeg for øyeblikket ikke har tid selv...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Per Bragstad (15)Jeg holder nå på å bla meg bakover i Pantebok K(1770-1774) og regner snart med å finne Tellef Tellefsen Uglandskov. Takk for god hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Benn Johan Rislaa (12)Jeg vil tilbake til den Anders Tellefsen som solgte 3ksk i Moen i 1897, og som du spør om kan være en mulig bror til Tellef Tellefsen Uglandskog.Johan Tveite skriver i Birkenes II s 290 at Tellef Tellefsen Uglandskog gir skjøte til en Anders Tellefsen Winterhus på 1gsk i Erdvig i Høvåg i 1802. Nå lurer jeg på om de to Anders kan være samme person? Videre tenker jeg på navnet Winterhus. Kan det være en omskriving av navnet Vetrhus i Vegusdal, og at vi har å gjøre med to brødre som har dradd sørover?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Vegusdal kirkebok 1750 Dom Palmarum Døpt Hans og Gunhild Winterhus b nom Joran Test: Biorn og Tellef Winterhus og Kirsti WegusdahlSkal tro om denn Tellef Winterhus kan være far til Anders Tellefsen Winterhus og Tellef Tellefsen Uglandskog? Jeg får gjøre et oppslag i bygebok for Vegusdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Ifølge Vegusdal Gards-og ættesoge hadde Anders Tellefsen Vinterhus (f.1766), han som kjøpte 1 ksk i Erdvig Høvåg i 1803, ingen bror med navnet Tellef Tellefsen. Vi må nok se andre steder for å finne opphavet til Tellef Tellefsen Uglandskov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Johan Rislaa

Hvis vi ser på Tellef Tellefsen, så var han 53 år i 1801 og 82 år i 1830 da han døde, så begge kilder er enige om at han er født 1748. Jeg har søkt i kirkebok for Vestre Moland og Randesund samt Vegusdal, men ikke funnet ham her i 1748 og noen år pluss og minus. Burde være mulig å finne dersom han ikke er født i Tveit/Birkenes. Kan første kona hatt navn av Helene siden eldste datter er døpt dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Paulsen

Jeg har i lengere til hatt problemer med å plassere en av mine aner: Siri Tellefsdatter f. ca 1752 og gift med Tosten Syversen Dybedal/Refstad i Birkenes.Desverre mangler jo kirkebøkene før 1794 slik at det er umulig å finne forlovere og faddere. Med et unntak: Yngste barnet Abraham er født i 1795 og han finnes i kirkebøkene. to av fadderne var var barn av Tellef Tellefsen Uglandskog, nemlig Hellene og Tønnes. Det gjør at jeg har forsøkt å plassere henne som søster av Tellef, foreløpig uten hell. Både Tellef og Siri hadde barn med navn Tønnes. Tønnesnavnet gjør at det nok er lurt å starte letingen i kystområdet fra Vestre Moland og vestover. Salget av jord i Høvåg gir jo også hint om en hvis tilknytning til dette området.mvh Gunnar Paulsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl Berge

Det er mulig at Siri Tellefsdtr og/eller Tellef Tellefsen kan komme fra Ås i Vegusdal, barn av Tellef Olsen 1704-53 (gift 3 ganger). I hvert fall er 4 av hans barn nevnt på Refstad (Anne, Ingvor,Anne dy og Helgje/Helge).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Johan Rislaa

Kanskje vi begynner å finne et spor nå. Tellef Olsen Aas født 1705, bror til ovennevnte Tellef Olsen som var født i 1704, giftet seg i 1732 med Karen Osmundsdatter Dovland fra Vegusdal, og i bygdeboka for Vegusdal er Tellef Olsen nevnt som Tellef Olsen Aas-Eiejord under Dovland. Ejdjord er en gård i Høvåg, så kanskje flyttet de dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Her er transport fra Tellef Tellefsen til Anders Tellefsen på Erdvig Høvåg i 1803.Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.