Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ann Helle

[#73446] Bergvinom, Reitan, Oldersloe, Kofoed

Recommended Posts

Guest Ann Helle

Etterlyser Gards- og ættesoge bøker der eg kan finna informasjon om Bergvinom og Reitan.I Skogns historie av Arne Vestrum, annet bind første halvbind på side 118 står det:Holger Kofoed, 'han var gift med Sophia Oldersloe, sannsynlegvis datter av kaptein Oldersloe som i 1711 bodde på Bergvinom og senere hadde Reitan.'Fint om nokon med 'lokalkunnskap', kan koma med forslag til gode kjelder for desse 'gardane', slik at eg kan låna riktig 'Ættarbok'.Mvh Ann

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Både Reitan og Bergvinan finnes i den samme boka som du viser til over her. Som gammel skogning, har jeg denne - dersom det er noe du ønsker oppslag på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg kjenner ikke til at det eksisterer annen lokalhistorie som dekker disse to gårdene i denne perioden, men hvem vet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Hei Arnstein!Tusen takk for fin tilbakemelding. I debatt nr 72791, Lenkesøkjer me å finna Gunder Holgerson Kofoed sine forfedrar og etterkomarar. Leitar no etter mor til Gunder, Mette Kristine Berg, lurar på kor Berg namnet kan koma frå?På slutten av 1500-talet, (nemnde bok s. 116) står det om ein Severin /Søfren / Søren / Berg. Nokon som kjenner til om han kan ha etterkomarar, som kan knytast til Mette Kristine Berg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Under Reitan står bl.a.:'Den 23. okt 1705 solgte Thomas Davidsen Jelstrup Reiten, 1 øre, til løitnant Claus von Hagen på Over Rinden, og denne solgte den igjen til kaptein Fredrik Oldersloe......Han bodde på Bergvinom før han kjøpte Reitan......Kaptein Oldersloe døde, og hans enke Martha, datter av Lars Brix i Trondhjem, solgte så Reiten den 25. juli 1726 til Gudmund Pedersen Bøye 'på samme vilkår som hun hadde kjøpt den av sin svoger (dvs svigersønn) løitnant Hagen', nemlig for 50 rd. Skjøtet er medunderskrevet av hendes døtre Sophia Olderslou og Anne Helena, Claus von Hagens enke, m.fl.'Under Bergvinan står bl.a.:1707 'bruges af Lieutenant Olderslef for leilændingsskatt og leding.... Han het vel egentlig Oldersloe og hadde sit navn fra en liten landby i Holsten, litt vestenfor Lübeck.'Han hadde gården så seint som i 1715, men i 1718 var det en ny mann her.Og dette er vel det som står - som eventuelt kan være av interesse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Arnstein / 5 Tusen takk for fint referat. Eg tenkjer at Oldersloe vert ei øy i Kofoed puslespelet.Prøver meg på ei lita oppsummering: Ovenstad har 3 stk Oldesloe:Christen Christensen; døde 01.10.1702Fredrich Christian(sen); Sersj. ved N.fjeldske dragoner i 1675 - sist nevnt i 1717.Rasmus; Fenr. ved Thj. nasj. inf.regt.s Fosenske komp. 04.01.1996 - sist nemnd i 1717Skal prøva å knyta saman seinare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Christen Christensen Oldersloe; død i 1702 Kjende born: Rasmus og FredrichRasmus Oldersloe; lever i 1717. Kjende born: Anne Sophie; bur Skaanes Skanse i 1752Ein son; g.m. Mette Kristine Kofoed; bur Skaanes Skanse i 1752. Mette Kristine har ein son; Hans som også bur på Skaanes i 1752.Fredrich Christian(sen) Oldersloe g.m. Marthe; datter av Lars Brix, Thj. Kjende born: Sophia g.m. Holger Hansen KofoedAnne Helena g.m. Claus von Hagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Christen Christensen Oldersloe; død i 1702 Kjende born: Rasmus og FredrichRasmus Oldersloe; lever i 1717. Kjende born: Anne Sophie; bur Skaanes Skanse i 1752Ein son; g.m. Mette Kristine Kofoed; bur Skaanes Skanse i 1752. Mette Kristine har ein son; Hans som også bur på Skaanes i 1752.Fredrich Christian(sen) Oldersloe g.m. Marthe; datter av Lars Brix, Thj. Kjende born: Sophia g.m. Holger Hansen KofoedAnne Helena g.m. Claus von Hagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.