Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#73528] Gro Aslaksdatter Holm i Sande 1601

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Gårdshistorien for Lier nevner at Gro Holm satt med 25 1/2 lpd. i Lille Landfall i Lier i 1601 Lenke 'I 1601 skiftet hun med sønnene Aslak og Arne som fikk annet gods, mens hun beholdt 25 ½ lp. i gården her.'Er det noen som kjenner til om dette skiftet er bevart, eller er det inntatt i et annet dokument senere? I så fall hvor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Spørs vel om ikke dette er Lierbokas kilde: LenkeEt stykke ned i brevet står følgende: 'huor Wdjnden dend Sorrenschriffuer och Thuende LaugRet/tib mend bekiender, At haffue giort Bÿtte jmellom/ Gro Ab lachs dater, och hinders Thoe Sönner Ab lach/ och Arne Christopherb önner, Och da Thilfalt bete: Gro wj Lib pund. och j pund i Landfalld, Liggendis/ Wdj froner Sogenn i Lier, Och börnene Aff andet goeds/ derjmod, epter Samme breffs med för.' (De doble s'ene i dokumentet har blitt 'b' ved kopieringen hit)Siden ordlyden i Lierboka nærmest er likelydende, kan det tyde på at det ikke kjennes mer av innholdet i skiftet fra 1601.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Svein Arnolf:Slik jeg oppfatter det så er 1601-skiftet kun kjent fra teksten i 1632-dokumentet om Landfall. Jeg setter inn teksten på ny med 'sz' for dobbel-S. Streken gjennom j'en i 'wj' er falt ut. Det skal være 5 1/2 lispund ikke 6 lispund.«huor Wdjnden dend Sorrenschriffuer och Thuende LaugRet/tiszend bekiender, At haffue giort Bÿtte jmellom/ Gro Aszlachs dater, och hinders Thoe Sönner Aszlach/ och Arne Christopherszönner, Och da Thilfalt bete: Gro wj Liszpund. och j pund i Landfalld, Liggendis/ Wdj froner Sogenn i Lier, Och börnene Aff andet goeds/ derjmod, epter Samme breffs med för.»Ellers har du vel gjerne fått med deg oversikten jeg publiserte over Gro Aslaksdotters slekt på Øvre Knive (Gjallarhorn i fjor vår).Vi kjenner fortsatt ikke til hvilke gårder hennes sønner Aslak og Arne har bodd på. Kun at sønnedatteren bodde på Åmot i Lier.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for svar, 'skummelt' med spesialtegn som forsvinner og forandrer meningsinnholdet.Jeg har selvfølgelig sett artikkelen din i Gjallarhorn, og burde antagelig også ha frisket det opp før jeg skrev første innlegg.En grunn til at Aslak Christoffersen har vist seg så vanskelig å finne, kan være at han trolig døde før sin mor. Gro Holm satt med jordegods i 1620 som i 1622 er å finne hos sønnedatterens mann Halvor Åmot. Hadde Aslak levd, var vel godset kommet til ham (først). Men det er også en del gods som Gro Holm sitter med i 1620 som IKKE senere sees hos Halvor Åmot, og det kan kanskje bety at Aslak hadde flere etterkommere? Det dreier seg om 1 skpd. i Holm i Sande, 1 skpd. i 'Østerøenn' i Sande, 1/2 pd. i Horgen i Eiker, 1/2 pd. i Gjevelt i Eiker og 6 lpd. i Solberg i Eiker. Den som føler seg kallet, kan jo prøve å finne ut hvor dette ble av?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Alternativt kan godset ha havnet hos Arne Christoffersen eller hans etterkommere, men siden også hans bosted er ukjent, vil det jo være interessant å finne ut av hvor godset har tatt veien, uansett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.