Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Johan I. Borgos

[#73556] Byborgere i Trondheim - tidlig 1700-tall

Recommended Posts

Guest Johan I. Borgos

På første halvdel av 1700-tallet holdt en del trondheimsborgere til på Andenes mer eller mindre fast, noen med ektefeller. Disse bymenneskene er lite synlige i skattelistene, men desto mer i kirkebøkene som faddere. Da føyde presten som regel 'Trondhjemsborger' eller bare 'Trondhjem' bak navnet. Men bare i to tilfeller forteller kildene hvem som er gift med hvem: Nils Jonsen 'i Graven' (1660-1742) var gift to ganger, første gang med Maren Nilsdtr, andre gang med Birte, som presten bare kalte 'Nils Jonsens hustru'. Også Anders Danielsen (fra 1736 og utover) hadde to ekteskap, først med Anna Paulsdtr og deretter med Ingeborg Maria Mørch.Særlig borgerfruene var populære som faddere: Anna Andersdtr, Berit Andersdtr, Ingeborg Nilsdtr, Maren Eriksdtr og Marit Steffensdtr var alle faddere opptil flere ganger mellom 1712 og 1717. I den samme perioden veit vi sikkert om bare to trondheimsborgere de kan ha vært gift med - Anders Kristensen og Ørje Olsen. Dermed har jeg som bygdebokforfatter i Andøy to problemer: 1) Hvem var Anders og Ørje gift med av disse kvinnene? og 2) Hva het de trondheimsborgerne jeg tydeligvis mangler navnet på?Er det noen spesialister på Trondheims byborgere og genealogi som kan bidra med svar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Har du sett om det er skifter etter disse? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Da jeg la inn det forrige innlegget, fikk jeg melding om feil i hovedløkka. Jeg ser at innlegget ikke vises i listen over antall menldinger, derfor prøver jeg igjen, slik at du kan se at du har fått et svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk! Jeg skal pløye gjennom dem så snart farsdagen er unnagjort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Det var skifte i Trondheim 23/2 1720 etter nordlandshandler Ørge Olsen. Enken het Maritte Steffensdatter. Han hadde hus og nøst i Andenes og leie i Kvefjord. Dette passer vel bra med to av dem du spør om. (Kjeld Bugge i NST 27:312 som har flere opplysninger). Det skal stå i protokoll 7.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Bravo, der blei de to 'gift'. Jo, det stemmer at Ørge også hadde en base i Kvæfjord. Faren hans, Ole Ørgesen, dreiv på samme måten sist på 1600-tallet. Takk for opplysninga!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Ansnes

Farsdagen vedvarer nok den; men har du sett dette nettstedet ? Det er tydeligvis mulig å bestille ( rimelig ) en oversikt over Trondhjems utliggerborgere bl.a. i Nordlandene, like før eller rundt år 1700. http://www.vigerust.net/by/trondhjemindex.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Ansnes

Se også dette nettstedet: Lenke Her er en del Nordlandsutliggere nevnt, men ser ikke Andenes omtalt. Kanskje er dette en identisk oversikt til den som kan bestilles, ( se forrige innlegg ),så det er eventuelt lurt å sende en forespørsel til den oppgitte epostadresse om saken, før noe bestilles.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk til Knut. Joda, jeg har lest boka til Vigerust og saumfart nettstedet hans, men når det kommer til det vanskelige stykket å lage par av byborgere og borgerfruer, da må andre kilder sjekkes. Skiftematerialet er nok det beste, men det kan jo hende at noen blei trolova i Nidarosdomen. Jeg får pusse brillene og begynne der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Iflg. Kjeld Bugges skifteoversikter var Nils Jonsen i Gravens hustru Maren ERIKSDTR. Slik gjengir han skiftet etter henne i Trondheim 28/3 1727: Avd. Maren Erichdatter, død mars 1725. Enkemannen nordlandshandler Niels Jonsen (Normann) i Graven, med gård i byen og borgerleie på Andenes. Sønn Erich i 23. år. Myndlinger Elisabeth Christophersdatter og Michol Maria Michelsdatter. 1.245 - 250 rd.Ellers hadde Morten Olsen Nordfahr, som døde 1717, en enke ved navn Anne. Men jeg vet hverken hvor han hadde sitt 'nordlandsleie' eller enkens patronym. Enkens verge var Ole Hansen Giefver, om det skulle hjelpe.En Anne Andersdtr. var gift med nordlandshandler Anders Hansen. Det fremgår av skiftet etter Annes far, Anders Lauritsen, i Trondeim 15/2 1687. Det fremgår ikke av skiftet hvor Anders Hansen holdt til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Så vidt jeg kan se av papirene mine var det Anders Hansen Røst som var gift med Anne Andersdatter. Hun må ha dødd ikke så lenge etter farens skifte i 1687, for Anders gifter seg igjen før 12/11 1689 med Ellen Joensdatter Kiil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Lars: Nils må ha vært gift flere ganger enn jeg visste om. Navnet Maren Olsdtr har jeg fra skiftet etter Ørge Olsen i 1719 (se innlegg 5), der står det at hun var søster til Ørge og gift med Nils Jonsen Nordmann. Da må også Maren Eriksdtr også ha vært gift før (alderen til sønnen Erik).Lars og Randi: 'Min' Anne Andersdtr sto fadder på Andenes så seint som i 1717. Det må altså være ei anna dame enn hun som var gift med Anders Hanssen Røst.Takk til dere begge for innspill!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Ja, her traff vi visst på ei nøtt.For det første har vi altså en Maren Eriksdatter, som døde i mars 1725. Enkemannen var iflg. skiftet Niels Joensen (Normann) i Graven. Hun (de?) hadde sønnen Erik, f. ca. 1705.For det andre har vi en Maren Olsdatter, som var 10 år i skiftet etter sin far Ole Ørgensen Norfahr 27/10 1693, nevnes som gift med Niels Joensen Nordmand i Graven i skiftet etter sin bror Ørge 23/2 1720 og som enke etter Niels Joensen Nordmand i skiftet etter sistnevnte 10/1 1727.I skiftet etter (sistnevnte) Niels Joensen Nordmand nevnes, i tillegg til enken Maren Olsdatter, barna Nicolai 14, Joen 12, Ole 4 og Ingebore 13 år.Dette går ikke helt i hop - med mindre det var to Niels Joensen Nordmand i Graven på denne tiden. Og det kan det vel ha vært, for Graven skal ha vært en betegnelse som omfattet flere gårder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Interessante opplysninger i (13). Joda. det må ha vært to 'Nils Jonsen i Graven', og begge hadde virksomhet på Andenes, ser det ut til. Jeg prøver å sortere trådene:NJ nr. 1 var først gift med Maren Eriksdtr (flere ganger fadder på Andenes), og deretter med ei Birte. Denne NJ døde på Andenes i 1742, gravlagt der 22. juni. Han blei aldri kalt Nordmand her oppe.NJ nr. 2 var gift med Maren Olsdtr. Han dreiv sammen med svogeren Ørge Olsen, og fortsatte drifta etter at Ørge døde og til han sjøl døde i 1727. Sønnen Nikolai Normann må være han som overtok borgerleiet i Kvæfjord (gift med Maren Grøn), og deres sønn Nils Normann blei jekteskipper på Andenes i 1791.Kan dette henge på ei greip?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Jeg spinner litt videre på navnene i (1):- Mora til Ørge Olsen blir ett sted (fadder) kalt Ingeborg Salig Ole Ørgesen. I tillegg nevnes ei Ingeborg Olsdtr fra Trondheim. Kan det være samme dama?- Jeg har en trondheimsborger ved navn Anders Kristensen, sist nevnt i 1715. Kan Anna og Berit Andersdtr være hans døtre? Det oppgis ikke at de er gift. (Problem: De nevnes fram til 1717.)Et artig poeng: Den østligste delen av havna på Andenes, der disse borgerne holdt til, heter fortsatt Trondheimsbukta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H Nyheim

Skifte etter Ole Ørgesen i 1693 (NST bd 16 s 324). 1. ekt. med Maren Karlsdtr, 2 barn Trine (18) og Magnhild (14). 2. ekt. med Ingeborg Olsdtr, 2 barn Ørge (12) og Maren (10). Iflg pantebok for Vesterålen 1728 pantsetter Ole Andersen, sønn av Anders Kristensen, sitt handelsleie på Andenes. Undertegner på vegne av seg selv, bror Kristen Andersen og sin mor Kirsten Roaldsdatter. Skifte etter Bergitte Paulsdatter i 1701(NST bd 23 s 227) 1. ekt. med Ole Olsen (leie på Andenes, skifte 1693), sønn Paul (9). I 2.ekt. med Tolluf Olsen sønn Ole (6). Bergitte var fra Jemtland og ble gift i Trondheim 1689 med Ole Olsen. Ole Olsen var i 1. ekt. gm Bergitte Olsdatter, 5 barn: Ole, Peder, Hans, Malene, Signhild. Ole eide jekt sammen med Ole Ørgesens enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Bjørn: Takk, der hadde jeg oversett noe. Dette må jeg studere nøye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk til Bjørn og dere andre som har bidratt. Det viser seg nå at trondheimsborgerne og deres etterkommere dreiv jektefart og handel på Andenes mer eller mindre i fellesskap fra omlag 1690 og minst hundre år framover, og at det var mye slektskap mellom dem. Tollef Olsen har forøvrig svært stor etterslekt i Andøy.Det er sikkert ennå kilder fra Trondheim jeg ikke har fått utnytta, så jeg tar fortsatt imot innspill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.