Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Håkon Brun

[#73617] Lensregneskapet på 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Håkon Brun

Jeg lurer på hvem som førte lensregneskapet på første del av 1600-tallet og om det var samme person som førte regnskapet som også fikk opplysninger om den enkelte. Bakgrunnen for mitt spørsmål er at jeg har problemer med dagens Kabelvåg, hva var Vågan (Storvågan) og hva var Kabelvåg. I lensregneskapet finner vi at flere personer føres opp noen år i Kabelvåg, og noen år i Storvågan. Det vil være merkelig om samme person skulle føre opp forskjellige bosteder fra år til år. Jeg vil anta at forskjellige personer har innsamlet data, og at det derfor har blitt problemer med rett stedsnavn Dette kommer av, tror jeg, at en del av Storvågan (Vågan), var Smedvika. Smedvika og Kabelvåg er sammenhengende og vil i dag oppfattes som et sted. Vi har mange indikasjoner på at Smedvika hørte til Storvågan tidligere. Det ble et langt spørsmål, men altså: Vet vi hvem som samlet inn data i forbindelse med lensregneskapet i Lofoten og Vesterålen, og var det samme person som førte regnskapet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Her er det vanskelig å gi noe sikkert svar, i hvert fall om man ikke i detalj studerer materialet. Mitt inntrykk har vært at mange av disse regnskapene har vært bygd på eldre lister, slik at det er en tendens til kopiering av eldre (og egentlig utgåtte opplysninger), mange brukere står i listene i atskillige år etter at de faktisk var døde.Det du beskriver blir et motsatt fenomen. Jeg antar at metoden har vært at allmuen møtte opp på tinget, og så ble kalt fram til futen for å betale sine skatter og avgifter. Det enkleste for futen må da ha vært å ha klar listene på forhånd for å kunne føre inn en merknad om at summen helt eller delvis var betalt etter hvert som betalingen kom inn. Ut fra en slik tankegang skulle man regne med at personer som hørte til samme tingdistrikt kunne bli ført litt om hverandre, men ikke om de møtte på ulike ting. Jeg regner med at det ikke var futen selv som førte listene, men hans skriver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.