Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mads Ramstad

[#73626] Bamle i Telemark. Lensmann Anton Hagerup?

Recommended Posts

Guest Mads Ramstad

Ifølge familien var Ingeborg Marie Ramstad gift med Anton Hagerup som var lensmann i Bamle. Ingeborg var født 1882, og døde som enke i Bergen 1960. Anton skal være født i 1886, og døde i 1931. Ingen barn.Jeg finner ikke Anton i ft 1900, men det er mulig han er født i 1866 i Fræna i Møre og Romsdal. I så fall heter han Anton Rikard Hagerup, og var i følge Hagerup-familien bosatt en periode i Trondheim som militær? Heller ikke han finner jeg i ft 1900.Digitale kirkebøker er ikke tilgjenelig for Bamle da han døde i 1931. Jeg finner heller ikke vielsen i Fjell på Sotra ved Bergen der faren til Ingeborg var prest fram til 1921, men de kan ha giftet seg østpå?Har noen mulighet til å finne noe om Anton Hagerup, den angivelige lensmann i Bamle?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Veit du kvar og når Anton og Ingeborg Marie gifta seg?Du nemner Anton Rikard Hagerup, f. 1866 (7. juni) på Tornes i Fræna (son av Adolf Eberhard Hagerup og Elen Olsd. Havnes). I folketeljinga 1900 er han i Ålesund, Grimmergade, oppført med fornamnet Arstan, gift med Ragnhild, f. 1865 i Lekø, Nord-Trøndelag. Paret har då 3 born. Etter folketeljinga var Anton ('Arstan') politibetjent av yrke. Anton Rikard gifta seg med Ragnhild Nikoline Selliset 3. mai 1890 i Vågøy kyrkje (Fræna). Han vart då ført inn i kyrkjeboka som korporal og kontorbetjent. Paret flytta til Ålesund i 1894.Eg har ikkje kjennskap til denne familien i tida etter 1900. Kan det vere at Ragnhild døydde etter 1900 og at Anton då gifta seg opp att med Ingeborg Marie Ramstad? Og kan det vere at han etter 1900 flytta frå Ålesund til Bamle der han seinare vart lensmann?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kersti Sorter

HeiFant ingen Anton Hagerup død i 1831 i Bamble kirkebok 1918-1945Hilsen Kersti Sorter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Det fins jo bygdebøker fra Fræna. Så hvis noen kan sjekke der, så kan det jo hende det står noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mads Ramstad

Takk for gode innspill. Det hjelper virkelig å stille spørsmål, for da skjerper man seg når man skal svare for seg.Det er ikke skrevet ned når og hvor Ingeborg og Anton giftet seg. Gjentatte ganger er det bare skrevet at Ingeborg giftet seg med lensmann i Bamle, Anton Hagerup (1886-1931).Nå tok jeg fram alt jeg har samlet i tredve år, og gikk systematisk gjennom alle papirene. Og der var det en kopi fra en studenterbok ca. 1920 der det står at Ingeborg er gift med lensmann i Fredriksværn Anton Rikard Hagerup.Det betyr at det er samme mann som i Ålesund rundt 1900, og at han må ha vært enkemann/skilt når Ingeborg kom på banen. Og Fredriksværn er vel Stavern? Har slekta på vestlandet blandet Bamle og Fredriksværn - der nede i Folla et sted? Lurer på når han ble lensmann i Fredriksværn, og om de giftet seg og han døde der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mads Ramstad

Jada, det er faren hennes og min oldefar. Nå har jeg skummet igjennom kirkeboken en gang til for Fjell, uten å finne dem gift der. Heller ikke finner jeg Ingeborg og Anton som gift i Stavern 1900-1905 eller 1909-20. Jeg har også sett på dødsfall i Ålesund 1900-1910 uten å finne første Ragnhild, første kona til Anton.Da kan vi se for oss at politifamilien Hagerup kom til Fredriksværn en gang mellom 1900-1920. Familien kan ha vært bosatt andre steder før Fredriksværn, og Ragnhild har dødd mellom 1900-1920. Spørsmålet blir bare hvor dødsfall og vielse kan ha skjedd, og om det er noen som vet noe om politihistorien eller dødsfall 1931 i Stavern?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mads Ramstad

Takk for henvisningen til hjemmesiden til Hagerupene og til ft. 1900. Ja, jeg kjenner ganske godt til det som er hundre år gammelt, men det er å finne fram til slektshistorien på 1900-tallet som er utfordrende. Men sånn er det vel for mange? Vanskeligere jo tettere på oss det kommer?Men takket være det som kom fram igår har jeg lett i kirkebøkene i Stavern, og der fant jeg at eldste datteren Astrid ble konfirmert så tidlig som i 1906, at alle tre barna reiste til Amerika i 1913 og 1917 og at moren Ragnhild døde i 1917.Enkemannen Anton Rikard Hagerup må ha giftet seg med Ingeborg mellom 1917 og 1923, men det store spørsmålet er hvor det kan ha skjedd?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ragnar Halvorsen

Slektning ?' Krigsfly skotne ned.På Staveneset, ein strategisk og sentral stad langs skipsleia, skjedde det mykje dramatisk under krigen. Drama som Oddny sjølv var augevitne til, til dømes den dramatiske nedskytinga av eit alliert fly med Anton Hagerup og Just Finne ombord i 1943.'Lenkemvh Ragnar Halvorsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Den Anton Christopher Hagerup som det er vist til i innlegg 11, var son av Doris og Leif Sarinius Thoralf Hagerup.[url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=vaarefalne2&sideid=118&storleik=>Lenke Anton Christopher var i slekt med Anton Rikard som er omhandla i dette tema. Anton Rikard var tremenning med Leif Sarinius Thoralf Hagerup.Fridtjof var konfirmert 4.10.1908:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.