Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Lauritzen

[#73635] Tydehjelp til lang epistel, Skien 1809.

Recommended Posts

Guest Per Bragstad

Kan forsøke å begynne:27de Skole- og Fattigkommission, hvori det til Forbedring(?) vaart(?) aldeles trængende Skulevesen blev taget under Overveielse, og de dertil fornødne Bestemmelser blev vedtagne og nedskrevne.Tja, tidene forandrer seg ikke!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Visitasen starter den 25. og går over fire dager: Første dag visitas i kirken, dagen etter, 'Besøg i Hospitalet', tredje dag skole- og fattigvesen, og fjerde dag 'Eftersyn' av embetsprotokollene.Jeg har ikke lest gjennom alle, men her er første dags handling:'25de Visitats i Skiens Kirke, da den hæderlige Olding, Sognepræst Hr. Stub forestillede(?)i en efter en god velanlagt og vel udarbeidet Prædiken, Christendommens Jndflydelse paa vore Begreber om Gud og hans Dyrkelse, vor Forædling og vort Udødeligheds Haab, hvilken Prædiken vilde for det udvortes Foredrags Side have gjort end bedre Virkning, om den var bleven holdt med mindre anstrænget Stemme. Nogle af dem til Cathechisation fremstillede Ungdom aflagde Prøver paa, at de vare vel oplyste og anført(?) til Eftertankens Brug. En Deel gav derimod Beviis paa det her forsømte Skolevæsen, og den manglende Orden m.m. i det som finder Sted. - Den ny ev. Psalmebog er i denne Menighed indført.'Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Dagen etter:'26de Besøg i Hospitalet, der er vel indrettet for 12 Lem(mer) hvilke dog savne et dem forhen tilstaaet Tillæg, fordi ..... (blekkflekk!).. ei kan betale skyldige Renter til Hospitalet, en Mangel Vedkommende anbefales at afhjelpe; og i Skolerne, af hvilke den store Skole, der forestaaes af Rector Hesler (?), er uden Plan, hensigtsmæssig Jndretning, og i sin nu værende Jndretning uden synderlig Nytte, samt besøges af meget faa Disciple.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Per begynte på den 27., og fortsettelsen blir da:'...vedtagne og nedskrevne. Den nærmere Udarbeidelse blev overdraget den fra Hjertets og Forstandens Side agtværdige Hr. Pastor Stokfleth, i Forening med de tænkende og værdige Mænd: Sognepræst Hr. Stub og Hr. Raadmand Bentzen; og Planens Udførelse overdrages dem og de øvrige ædeltænkende Mænd, der indtraadte som Medlemmer af den nu organiserede Fattig- og Skolekommission. - Fattigvæsenet befandtes indret efter en Hensigtssvarende Plan. Maatte Tidens Omstændigheder tillade dens nøiagtige Udførelse!'Nå er det natten..:)Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Då får nattevakta overta:28de. Eftersyn af Embedsbøgerne, af hvilke ved denne erindres, at Børns Fødsels saavelsom Daabs Dag bør indføres.-Samme Dag afreise.-Held og Velsignelse over denne Menighed og dens Lærere!Bech.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Lauritzen

Hjertelig takk til dere skriftlærde ! Jeg er imponert.Biskop Fredrik Julius Bech (1758 - 1822) var forøvrig en interessant person, later det til. Danskfødt, kom til Norge som lærer, og viet mange år av sitt liv til opplysningsarbeid og reform av skolevesenet, også i årene som biskop i Akershus stift. Han utga en rekke skrifter og pamfletter, bl. a. den første hjemlige lærebok i seksualopplysning - 'Veiledning til at opdrage en sund, duelig og lykkelig Afkom' i 1792.Det står en fyldig omtale av hans vita i Store Norske Leksikon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.