Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Dag T. Hoelseth

[#73639] Norsk navnelovgivning

Recommended Posts

Guest Dag T. Hoelseth

Geocities ble som kjent nedlagt 26. oktober d.å., hvilket blant annet førte til at min hjemmeside også forsvant.Jeg er i ferd med å flytte over alle filene mine fra den gamle siden til mitt nye domene [url="http://www.hoelseth.com>http://www.hoelseth.com.Siden min om norsk navnelovgivning er nå klar:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Takk for en bra informasjonskilde!Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Bjørlo Fiskå

Hvilken myndighet har Språkrådet, (Stedsnavntjenesten på Vestlandet) når det gjelder gatenavn i en kommune?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

I ett tilfelle har språkrådet overkjørt kommunestyret her i Sel med et navn, og prøvt å trumpfe igjennom uttale fra nabokommune, Dovre. -an istedet for -einn (Kvitskriupræsteinn)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(3) Det er kommunestyret som gjer vedtak (evt. delegerer det til underordna kommunale organ) om namn på kommunale vegar. I utgangspunktet er det fylkeskommunen gjer vedtak om namn på fylkesvegar og Statens kartverk som gjer vedtak om namn på riksvegar - men når gate-/vegnamnet er brukt som adresse, er det likevel kommunen som gjer vedtak om namn.Namnekonsulentane gjev råd. Namnekonsulent-tenesta er er organisatorisk ei avdeling undaer Språkrådet.Dersom nokon (med klagerett) klagar på namnevedtak, er det Klagenemnda for stadnamn som gjer endeleg vedtak. Klagerett til gatenamn kan t.d. velforeiningar, mållag, historielag, dei som bur i gata, m.fl. ha. Namnekonsulentane gjev også råd i klagesaker.Saka Helge nemner gjeld eit stadnamn som ligg under Statens Kartverk, dvs. at det er dei som gjer vedtak - med Klagenemnda som klage-instans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Det er trafikkskilt til Kvitskriupræsteinn. Ellers: nynorsk,substantiv, hunkjønn ental, bunden form, skal i hovedsak ha -a-ending. Et kart fra 2007 har fortsatt gjennomført -i-ending. Begge to skjærer i øyne og ører, her som i store deler av Østlandet har -e-endinger. Jeg er dog klar over at det er gjeldende målform som bestemmer. Her i kommunen er det både bokmål og nynorsk. Hva er forøvrig gjeldende målform da ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(7) ... nei, det er ikkje gjeldande målform som bestemmer - kvar ha du det ifrå?Det skal 'takast utgangspunkt' i nedervd uttale, og normerast etter rettskrivinga. For Sel er det nok nynorsk som ligg nærast den nedervde uttalen - uavhengig av kva kommunestyret vedtek som offisiell målform.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

(7) Fra Meir om normeringsreglane fra Språkrådet, sakser jeg: Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp.Sitat slutt. Jeg tolker de to målformene til å være de to rettskrivingsprinsippene (hvor en bruker gramatikk og ordlister)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(8): jau, det står so - i lova (frå Stortinget, ikkje frå Språkrådet.) Men det var ikkje det du skreiv - og ikkje det du spurde om. Det er ingen 'gjeldende målform' her - altså ingen regel om at den eine målforma (t.d. den kommunestyret har vedteke, eller den fleirtalet i kommunen brukar privat) 'bestemmer'.Du kan godt vere usamd med dei som gjev råd og gjer vedtak. Kva eg meinte om dei, sa eg ein del om i eit ordskifte her i fjor (som du også deltok i). Men det er alltid ein føremon at kritikken er sakleg, presis og i avsendt i rett retning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(10) var til Helge (9), ikkje til (8)....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

I (9) skriver jeg om rettskrivingsprinsipp (i forskrifts form). Du skriver at jeg har spurt om noe, hvor ? Til slutt sier du jeg er uenig . I hva da ? Hva har jeg kritisert ? Nå er du Professor i å tillegge meg meninger som jeg ikke har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Helge (12): Eg oppfattar 'Hva er forøvrig gjeldende målform da ?' i (7) som eit spørsmål...Uttrykket 'har overkjørt kommunestyret her i Sel' som i (4) meiner eg normalt vil uttrykke usemje med dei som 'har overkjørt' og at det inneber kritikk.Eg tillegg deg ikkje meiningar du har - men eg hugsar (kanskje betre enn du likar) at du har skrive om dette før: innlegg (188), (192) (200) og (201) i tema nr. 70971 frå august i fjor. Hadde du brydd deg om svara du fekk der, ville du m.a. visst at det ikkje var Språkrådet som gjorde vedtaket (jf. (4) ovanfor).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

i (13) skulle siste avsnitt vere: 'Eg tillegg deg ikkje meiningar du _ikkje_ har - men ... '

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Bjørlo Fiskå

Hei Takk for hjelp, synes dette er vanskelig å forstå. i innlegg 6 atår det: når gate-/vegnamnet er brukt som adresse, er det likevel kommunen som gjer vedtak om namn. Kan da Språkrådet overstyre kommunen med skrivemåten på gate-/vegnamnet?? mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(15): Eit døme frå Trondheim for å svare på det første spørsmålet: E6 går gjennom byen. Det er ein riksveg - altså eit statleg 'anlegg', og dermed skulle det i utgangspunktet vere Statens Kartverk som gjorde vedtak om vegnamn for denne vegen eller delar av han. Sør for sentrum går vegen over ei bru, og opp ein bakke mot Heimdal/Tiller. Dette vegstykket vert kalla Okstadbakken. Dersom dette er/skulle vere vedteke som offisielt namn, ville det vere Kartverket som gjorde det. Nord for brua heiter vegen (framleis riksveg) Holtermanns vei, og frå eit visst punkt Elgeseter gate. Dette er namn brukt i gateadresser, og då er det kommunen som gjer vedtak. E6 skiftar namn der han kryssar Professor Brochs gate. Det er ei kommunal gate, og då er det (uansett adresse eller ikkje) kommunen som gjer vedtak.Dersom nokon klagar på eit vedtak (gjort av kommunen eller Kartverket) vert saka sendt over til Klagenemnda, som gjer nytt og endeleg vedtak. Det nye vedtaket kan vere likt eller ulikt det første. Dersom ingen klagar, vert det første vedtaket ståande.Namnekonsulent-tenesta, som etter kvart har vorte ei avdeling under Språkrådet, gjev tilrådingar og skal greie ut om bakgrunnen for namna. Dei gjer - iallfall formelt sett - ikkje noko vedtak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Bjørlo Fiskå

HeiDette var greit forklart, tusen takk. mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.